ACADEMIA ROMÂNĂ

Institutul de Istoria Artei
G. Oprescu 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ

Artele vizuale și arhitectura, între două Revoluții (1848-1989).
O perspectivă locală

București, 28–29 noiembrie 2022

APEL LA COMUNICĂRI

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române vă invită să participați la Conferința națională Artele vizuale și arhitectura, între două Revoluții (1848-1989). O perspectivă locală, care va avea loc în perioada 28–29 noiembrie 2022 la Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu (Calea Victoriei nr. 125). 

Conferința, organizată de Departamentul „Arte vizuale și arhitectură – perioada modernă”, își propune să acopere un segment temporal cuprins între două limite cronologice simbolice: 1848, anul Revoluției pașoptiste, ca deschidere către modernitatea europeană, respectiv 1989, anul Revoluției care a condus la căderea dictaturii ceaușiste, odată cu prăbușirea Cortinei de Fier, și la revenirea la democrație. Dincolo de conotațiile istorice, organizatorii doresc să extindă termenul de „revoluție” pentru a marca răsturnările de ierarhii și schimbările de paradigmă în domeniul artei, într-o succesiune de rupturi, radicale sau moderate, și continuități, ținând cont de modul în care dinamica societății își găsește ecoul în artă. La fel ca societatea, arta își schimbă standardele, mijloacele, idolii, vocea critică, dar sunt și zone care traversează epocile și rezistă condiționărilor istorice în formule mai mult sau mai puțin alterate.

Tematic, titlul conferinței subîntinde o paletă largă de direcții de cercetare științifică, dintre care propunem câteva, fără a ne limita însă la acestea:

  • Demers artistic, discurs politic. Artă și propagandă. Iconografia Puterii în perioada monarhiei și/sau în regimul comunist. Evenimente istorice reflectate în artă (Unirea Principatelor, instaurarea monarhiei și proclamarea României, Războiul de Independență, primul Război Mondial, Marea Unire, Încoronarea de la Alba-Iulia, Al Doilea Război Mondial, dictatura comunistă). Dinamicile ideologice reflectate în artă și arhitectură – discurs imagistic și conceptual. Viața artistică românească și politicile culturale, de la monarhie la comunism. Fenomene de transformare și discursuri artistice, de la arta oficială la modernism, avangardă, artă conceptuală și alternativă. Arta „oficială”, publică versus arta „de rezistență”, arta de sertar şi arta de atelier în timpul dictaturii.

  • Tradiție și modernitate, național și universal. De la „primitivii” picturii românești la „primitivismul” avangardei artistice a secolului XX. Artă românească versus artă europeană. Înnoire și conservatorism – reprezentări, semnificaţii, memorie. Racordarea la estetica occidentală și problematica „specificului național”. Cultură locală, cultură europeană – motivații identitare. Valori ale patrimoniului național și intrarea în circuitul internațional. Prezențe ale artei românești în străinătate. Tradiție versus modernitate, o coabitare perenă? Pictura românească de peisaj și conexiunile ei europene.

  • Revoluția industrială, ca ruptură epistemologică, și impactul său asupra fenomenului artistic. Mecanisme transnaționale și practici culturale în construirea modernității. Impactul tehnologiei asupra artei și arhitecturii.

  • Rolul criticii de artă și organizarea de expoziții. De la cronicarul diletant la criticul de artă profesionist (sec. XIX-XX). Semnalări, analize, polemici și partizanate în cronica de artă. Discurs critic – între expresie individuală și condiționări contextuale. Gândire critică, artă alternativă și Revoluția din 1989. Practici curatoriale și înainte de 1989?

  • Gen și politici identitare în monarhie și comunism. Toleranță versus discriminare de gen. Reflectări ale politicului şi socialului. Grupări artistice feminine, direcții ale artei feministe.

  • Orașul, spațiu modernist. Tema urbană în pictura și grafica românească (peisaj urban, elemente de viață urbană, topoi). Orașul, ca spațiu interetnic. Metamorfoza urbană și nostalgia trecutului. Călătoriile în străinătate și imaginea Celuilalt în artă. 

Evenimentul se adresează cu precădere specialiștilor din istoria artei, dar și celor din alte domenii conexe (istorie, muzeografie, antropologie, științe socio-politice), încurajând cercetările interdisciplinare.

Pentru a vă înscrie la conferință, vă rugăm să ne trimiteți, la adresele de email de mai jos, titlul și rezumatul comunicării dumneavoastră, precum și un scurt CV narativ, în română și engleză, până la data de 15 iunie 2022. Rezultatul selecției va fi comunicat în data de 15 iulie 2022.

Persoane de contact:
Dr. Eduard Andrei eduard.andrei@istoria-artei.ro
Dr. Olivia Nițiș olivia.nitis@istoria-artei.ro
Dr. Corina Teacă corina.teaca@istoria-artei.ro

Coordonator:
Dr. Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei

Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013