Expoziția 

Portretul în secolul al XIX-lea românesc
7-21 mai 2015
   

Biblioteca Academiei RomâneSala Th. Pallady, Calea Victoriei 125
Program de vizitare: 9.00-17.00 (intrare liberă)

Expoziţia prezintă pentru prima dată un patrimoniu mai greu accesibil publicului larg. Pe simeze se vor afla peste 100 de lucrări din Colecţiile Academiei Române, Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu“, Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“ şi din Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române. Este vorba de picturi executate de artişti români sau străini care au lucrat în Ţările Române în secolul al XIX-lea: Anton Chladek (1794-1882), portretist al boierilor Văcărești, Constantin Lecca (1807-1887), cu portretul frumoasei Mariţica Bibescu, Niccolò Livaditti (1832-1858), care l-a imortalizat, între alţii, pe Matei Millo, August Schoefft (1778-1880) ș.a. Nu lipsesc Nicolae Grigorescu (1838-1907) şi Ion Andreescu (1850-1882), artişti ai Şcolii de la Barbizon, cărora li se datorează sincronizarea picturii românești cu cele mai noi tendințe din arta europeană.

Cabinetul de Stampe al BAR a selectat desene, acuarele, gravuri, litografii, fotografii pictate, fotografii lucrate în tehnica dagherotipiei, a panotipiei sau crystoleum, tehnici caracteristice perioadei de început a istoriei fotografiei, având ca subiect figuri din protipendadă ori personalităţi culturale marcante. De asemenea, sunt prezentate portrete ale revoluţionarilor de la 1848, ale unor prelaţi cunoscuţi (unii dintre ei cu rol semnificativ nu numai în istoria bisericii, ci şi a culturii), ca şi portrete de burghezi – lucrări ce atestă pătrunderea stilului Biedermeier în spațiul artistic românesc.

Perioadă controversată, încă nu destul cunoscută şi de aşezată pe bazele unei cercetări ştiinţifice complexe, secolul al XIX-lea românesc se identifică în bună măsură, în ceea ce priveşte istoria picturii, cu genul portretistic, căruia i se consacră această expoziţie-eveniment.

Curatori:

Cătălina Macovei, șef al Cabinetului de Stampe, Biblioteca Academiei Române
Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu“

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013