CONFERINȚA NAȚIONALĂ

70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei, 50 de ani de la dispariţia fondatorului, acad. G. Oprescu


 
București, 21-22 octombrie 2019
LOCAȚIE:

Aula Bibliotecii Academiei Române
Calea Victoriei 125

APEL LA COMUNICĂRI

În 2019, Institutul de Istoria Artei ,,G. Oprescu” al Academiei Române celebrează două importante evenimente: 70 de ani de la fondare şi 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a fondatorului său, acad. G. Oprescu.         

Înființat printr-un decret din 30 decembrie 1948, dar începându-şi de facto organizarea şi funcționarea din 1949, odată cu celelalte institute de cercetare ale Academiei Române, pe bazele nucleului constituit inițial de prof. G. Oprescu  în cadrul Universității București în 1941, Institutul de Istoria Artei  a contribuit de-a  lungul timpului, prin cercetările științifice întreprinse de membrii săi, la structurarea și îmbogățirea domeniului istoriei artei în România.         

Pentru a onora după cuviință aceste două date – o naştere şi o moarte – Institutul nostru va organiza, în perioada 21-22 octombrie 2019, Conferința națională 70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei, 50 de ani de la dispariția fondatorului, acad. G. Oprescu.         

Conferința își propune să lanseze dezbateri și noi perspective asupra evoluției istoriei artei românești și a cercetării științifice în context cultural, politic și instituțional. Evenimentul intenționează, de asemenea, să analizeze personalitatea și opera istoricului de artă G. Oprescu (1881-1969), a cărui activitate a influențat fundamental primele două decenii de funcționare ale Institutului și căruia i se datorează câteva dintre lucrările fundamentale elaborate în acel interval.             

Organizatorii se adresează cu precădere specialiștilor din domeniile istoriei artei, istoriei, muzeografiei și științelor politice.             

Vă invităm să participați cu o comunicare ştiințifică la acest eveniment de înaltă ținută academică. Tematica pe care o propunem este generoasă şi poate acoperi toate domeniile de activitate ale unui institut de cercetări al Academiei Române:
          - Locul lui G. Oprescu în istoria artei româneşti şi universale;
          - Pagini din istoria Institutului de Istoria Artei ,,G. Oprescu” şi a institutelor surori;
          - Portrete ale unor istorici de artă care au activat în Institutul de Istoria Artei ,,G. Oprescu”;
          - Istoria şi teoria artei româneşti înainte şi după 1989;
          - Direcții şi teme majore de cercetare în istoria artei româneşti;
          - Istoria artei româneşti în contextul european al disciplinei;
          - Relevanța periodicelor şi publicațiilor de specialitate;
          - Muzeele şi arhivele în slujba cercetării istoriei artei;
          - Relația dintre cercetarea istoriei artei şi învățământul superior de specialitate. 

Aşteptăm înscrierea dumneavoastră însoțită de un rezumat (maximum 300 cuvinte) şi un scurt CV până la data de 12 august 2019.
Rezultatul selecției va fi comunicat pe data de 1 septembrie 2019.

Coordonator: dr. Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei. 

Persoane de contact: 
Drd. Virginia Barbu (virginia.barbu@gmail.com);
Drd. Ioana Apostol (ioana.alexandra.apostol@gmail.com).

Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013