home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2017   |   contact   

                    

 Sesiuni, colocvii, simpozioane

2017

RETORICI ALE RĂZBOIULUI ÎN ARTĂ (1917-2017), conferință internațională la Academia Română, 5-6 octombrie 2017

ART INTERACTIONS BETWEEN ROMANIAN AND BULGARIAN LANDS, conferință româno-bulgară, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române, 1-2 iunie 2017

ISTORIA ARTEI, ARTIȘTI ȘI INSTITUȚII SPECIFICE ÎN ROMÂNIA (1949-2010), conferință la Institutul de Istoria Artei, 29 martie 2017

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE GRAVURĂ EXPERIMENTALĂ (IEEB7), București, 25 octombrie 2016 – 25 februarie 2017

ION MINCU, REPER ÎN ARHITECTURA ROMÂNEASCĂproiect cultural, 15-31 ianuarie 2017

Institutul de Istoria Artei
 

Sesiune științifică la Academia Română

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăţi în domeniu: rezultate preliminare ale investigaţiilor proprii, tematica sesiunilor sesiunilor internaţionale şi naţionale la care au participat, apariţii editoriale notabile ş.a.

CALENDAR 2017

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc.  
Proiecțiile vor avea loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). 

PROGRAM 2017 

Apariții editoriale recente

ALIN CIUPALĂ 
Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, Ed. Polirom, Iași, 2017, 392 p. 


ADRIAN-SILVAN IONESCU, MARIAN ȚUȚUI (coordonatori) 
Pădurea spânzuraților, oglindă a marelui război, Editura Oscar Print, București, 2017, 275 p.Alte știri 

Între 11 și 13 iunie 2017 a avut loc la Belgrad Conferința internațională Balkan Cinema on the Crossroads: From Nitrate to Digital, organizată de Universitatea de Arte din Belgrad, Altcine si Balkan Cultural Centre. Din partea Institutului de Istoria Artei a participat la eveniment Marian Țuțui, cu comunicarea The First Balkan Genre: Films on Outlaws

În numarul 2/2017 al revistei italiene Hystrio a apărut un dosar consacrat teatrului românesc de azi. Proiectul a fost realizat prin colaborare cu partenerii noștri, membri ai Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru-România (AICT.ro). Hystrio este o publicaţie trimestrială având ca obiect studiul artei teatrale, editată de Associazione per la diffusione della Cultura Teatrale, cu sediul la Milano.
„La nuova scena romenaˮ este unul dintre cele mai ample dosare din presa internaţională consacrat teatrului românesc în ultimii ani (peste 30 de pagini). Ideea proiectului îi apartine Irinei Wolf, colaboratoarea de mai multă vreme a publicației.
Au scris articole despre evenimente şi artiști din teatrul nostru criticii de teatru Oltiţa Cîntec (Il teatro dei contrasti: tra passato e presente), Daniela Şilindean (La drammaturgia contemporanea, ovvero come mappare la realtà), Cristina Modreanu (Prima e dopo Ceaușescu: breve guida ai registi romeni), Irina Wolf (La generazione del qui e ora, autori-registi in ascesa și Manuale pratico per navigare nella galassia dei festival), Oana Cristea-Grigorescu (Palcoscenici indipendenti, il trionfo della libertà creativa), Oana Stoica (Live at the museum. Pirici & Pelmuș artisti totali), Cristina Rusiecki (Quando in scena si parla magiaro), Anca Măniuţiu (Il teatro in cattedra tra la proliferazione e cambiamento), Eleonora Ringler-Pascu (Vestire il palcoscenico, dagli architetti ai videoartisti), Mirella Patureau (Badea e Jebeleanu: dalla Romania alla Francia, due modi di fare teatro, attraversando le frontiere), Larisa Turea (Moldavia, l'utopia come realtà e il privilegio della verità). Acestora li se adaugă Laura Bevione, care a scris despre "Romeni in Italia: Vișniec e gli altri" și Laura Caretti, despre spectacolul lui Beppe Rosso de la Torino cu Migraaanți sau Prea suntem mulți în această barcă de Matei Vișniec (Viaggi oltre i confine del mare: scene da una “rivoluzione”).
Trei interviuri completează conținutul dosarului: cu scriitorul şi dramaturgul Matei Vişniec (Daniela Șilindean), cu directorul Teatrului Naţional din Bucureşti şi preşedintele UNITER, Ion Caramitru (Oltița Cîntec), şi cu Constantin Chiriac, preşedinte al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu şi director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu (Luana Pleşea).

Pe 4 mai 2017 Marian Țuțui a participat la conferința internatională Frații Manakia și cinematograful turc, organizată în cadrul Golden Sycamore Film Festival de la Kayseri (Caesarea). A susținut comunicarea Frații Manakia – primii cineaști din Balcani

Asociaţia Istoria Artei desfăşoară în cursul anului 2017 proiectul cultural 
De la Marele Răzbel la Marea Unire: fapte de vitejie, consemnări, monumente.
Proiectul  vizează cercetarea, realizarea istoricului unor monumente de for public ridicate în onoarea eroilor, comemorarea eroilor și a faptelor lor, identificarea unor mărturii în scrisori, jurnale, arhive de familie, conceperea și publicarea unor materiale informative, identificarea unor probleme ale monumentelor de for public, propunerea unor soluții de protejare și promovare a patrimoniului, organizarea unor evenimente adecvate diferitelor categorii de vârstă.
Activitățile de valorificare a patrimoniului cultural material propuse sunt: organizarea de tururi ghidate, conferințe-comemorări, ateliere de istorie pentru copii, ateliere de lectură publică, ateliere de patrimoniu, realizarea unui blog, publicarea unui album care va fi distribuit gratuit publicului participant la evenimentele noastre.
Mai multe detalii pot fi găsite pe blogul consacrat proiectului
 

De la AICT.ro
A fost dat publicității ultimul BULETIN INFORMATIV al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru - România (AICT.ro), organizație parteneră a Institutului de Istoria Artei - Sectorul Artele Spectacolului. 

Eveniment la UNARTE
Pe 25 și 26 noiembrie 2016 s-a desfășurat – în sala UNAGaleria – Sesiunea anuală de Comunicări a Facultății de Istoria și Teoria Artei, ediția a VII-a.  

Dintre membrii Institutului de Istoria Artei au participat prof. univ. Alin Ciupală, lect. dr. Vlad Bedros și asist. drd. Cristina Cojocaru.

PROGRAM.pdf PROGRAM.pdf
Size : 147.913 Kb
Type : pdf

Premii și distincții

Vineri 16 decembrie 2016 a avut loc Sesiunea solemnă de decernare a Premiilor Academiei Române pentru anul 2014Premiul George Oprescu i s-a acordat cercetătoarei Oana Marinache, membră a Institutului de Istoria Artei, pentru lucrarea Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii, Ed. ACS.

Ceremonia decernării premiilor s-a desfășurat în Aula Academiei Române (Calea Victoriei 125).  

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 

Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 


Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Naţională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013