home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2019   |   contact   

                    

 Sesiuni, colocvii, simpozioane

2019

MUYBRIDGE AND MOVEMENT, conferință Hans Christian Adam, Biblioteca Academiei Române, 26 februarie 2019

CENTENAR MIHNEA GHEORGHIU, Aula Magna a Academiei Române, 7 mai 2019 

Apel la comunicări:
TEATRUL ROMÂNESC – 30 DE ANI DE LIBERTATE, Biblioteca Academiei Române, 15 octombrie 2019 

Apel la comunicări:
Conferința națională 70 DE ANI DE LA FONDAREA INSTITUTULUI DE ISTORIA ARTEI, 50 DE ANI DE LA DISPARIŢIA FONDATORULUI, ACAD. G. OPRESCU, Biblioteca Academiei Române, 21-22 octombrie 2019  

DATE NOI ÎN CERCETAREA ARTEI MEDIEVALE ȘI PREMODERNE DIN ROMÂNIA, ed. a XVI-a, Muzeul Național de Artă al României, decembrie 2019

 

Institutul de Istoria Artei

Cu adâncă durere, membrii Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” anunță trecerea la cele veșnice a distinsului cercetător, prețuitului coleg și dragului prieten DANIEL-DAN SUCEAVA (4 aprilie 1950 – 31 martie 2019), eminent om de cultură, erudit de înaltă ținută academică, studios avizat al muzicii de tradiție bizantină din spațiul românesc – constant aplecat asupra manuscriselor slavone și grecești de la Biblioteca Academiei Române, autor de valoroase tratate, cataloage și repertorii consacrate artei muzicale naționale, coordonator al Compartimentului „Artă muzicală postbizantină și modernă” din Institutul nostru.

Dispariția sa lasă un gol imposibil de acoperit în domeniul pe care l-a cercetat cu devotament timp de 30 de ani.

În aceste triste momente ne exprimăm întreaga compasiune față de familia sa și de prietenii apropiați. Memoria luminoasă a lui Daniel Suceava – un autentic reper moral prin bunătatea, delicatețea și modestia sa – va rămâne pururea în inimile noastre.


REQUIESCAT IN PACE!

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăți în domeniu: rezultate preliminare ale investigațiilor proprii, tematica sesiunilor internaționale şi naționale la care au participat, apariții editoriale notabile, însemnări de călătorie ş.a.

CALENDAR 2019

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc. Proiecțiile au loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.  

PROGRAM 2019 

Apariții editoriale recente

The New Romanian Cinema, editor: Christina Stojanova, Edinburgh University Press, 2019, 334 p. cu 36 ilustrații în alb-negru.Citiți mai mult...

COSTIN PETRESCU, La Iași, în timpul războiului (1916-1917). Însemnările unui pictor refugiat, București, Humanitas, 2018
Ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note de Virginia Barbu


Citiți mai mult...


Alte știri

Arhiva Index of Medieval Art a Universității Princeton a găzduit în perioada 5-6 aprilie simpozionul Eclecticism at the Edges: Medieval Art and Architecture at the Crossroads of the Latin, Greek, and Slavic Cultural Spheres (c.1300-c.1550), având ca temă producția artistică medievală din Europa de Est. Ca reacție la tendința globalistă prezentă astăzi în studiul istoriei și artei medievale, simpozionul a constituit o platformă de discuții asupra culturilor vizuale eclectice din zona Peninsulei Balcanice și a Munților Carpați. Comunicările au pus în lumină elementele specifice, dar și pe cele comune din patrimoniul cultural al acestor regiuni.  
Dr. Vlad Bedros,  lector la UNARTE și cercetător la Institutul „G. Oprescu”, a prezentat în cadrul simpozionului lucrarea A Hybrid Iconography: The Lamb of God in Moldavian Wall-Paintings.

În luna aprilie au avut loc două noi ediții ale conferințelor internaționale organizate anual de Institutul pentru Studiul Artelor din Sofia.
Conferința Art Readings – Old Art Module, având ca obiect cercetarea artei medievale și premoderne, s-a desfășurat în perioada 5–7 aprilie 2019, iar conferința Art Readings – New Art Module, consacrată istoriei teatrului, cinematografiei, muzicii, precum și istoriei artei și arhitecturii din epoca modernă, între 8 și 10 aprilie.
Din partea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” au fost prezenți dr. Constantin Ciobanu și dr. Marian Țuțui, ambii – participanți în mai multe rânduri la aceste evenimente. În cadrul conferinței dedicate artei vechi, medievalistul Constantin Ciobanu a vorbit anul acesta despre Le recueil de modèles de Radu Zugravu et les peintures murales des églises princière et épiscopale de Curtea de Argeș, în timp ce istoricul de film Marian Țuțui a susținut, la conferința dedicată artei moderne, comunicarea A well-adapted genre: melodrama in the Balkans.

Art Readings – Old Art Module
PROGRAM

Art Readings – New Art Module
PROGRAM

În data de 3 aprilie 2019, dr. Eduard Andrei, cercetător ştiințific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” şi lector la Universitatea Ovidius din Constanța, a participat la New York la Conferința internațională Cultural Identity, Geography of Encounter & the Politics of Space/Time. A Reflection on the Tyler Collection of Romanian and Modern Art, organizată de The Harriman Institute / East Central European Center şi de Catedra „N. Iorga” de limba şi cultura română, în impozantul sediu al Low Library de la Columbia University. În cadrul conferinței, acesta a susținut prelegerea Post-Byzantine Travels in Space and Time: The Icon's Gold Leaf Defies 'The Golden Age'. Marin Gherasim & Corneliu Petrescu in the Tyler Collection [Incursiuni post-bizantine în spațiu şi timp: aurul icoanelor sfidează „Epoca de Aur”. Marin Gherasim şi Corneliu Petrescu în colecția Tyler].
Ceilalți doi participanți invitați au fost dr. Jeff Malpas, reputat filosof post-heideggerian, profesor la University of Tasmania, şi Rachael Rose, artist vizual şi curator al Tyler Collection – colecție de artă din cadrul aceleiaşi universități australiene, cu o importantă componentă de artă românească.
Invitații au fost prezentați publicului de dr. Christopher Caes (Acting Director, East-Central European Center) şi dr. Mona Momescu (titulara Catedrei „N. Iorga” de limba şi cultura română), din cadrul Columbia University.
La eveniment a participat un numeros public, format din studenți și profesori de la Columbia University, precum și din alte universități newyorkeze, din membri ai corpului diplomatic (români și americani) și curatori de artă. Doamna Frances Tyler, donator și patron al Tyler Collection, a fost, de asemenea, prezentă la conferință.
În cadrul evenimentului, a fost organizată o expoziție cu o selecție de lucrări reprezentative provenind din Tyler Collection.

Galerie foto

Pe 26 februarie 2019 cercetătoarea Cristina Cojocaru a susținut la Institutul de Studii Sud-Est Europene (Casa Academiei) conferința Pictori itineranți în Valahia secolului al XVIII-lea. Evenimentul face parte din seria conferințelor bilunare pe care le organizează instituția.

DE LA PARTENERII NOȘTRI:

Pe 22 martie 2019 s-a desfășurat cea de-a noua ediție a Sesiunii de Comunicări a Facultății de Istoria și Teoria Artei (UNARTE, București). Dintre membrii Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” au participat Cristina Cojocaru și Vlad Bedros.
Programul sesiunii

A apărut Buletinul informativ AICT.ro, ianuarie 2019. Redactat pe baza informațiilor furnizate de membrii Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România, Buletinul trece în revistă ultimele apariții editoriale în domeniu, dar și evenimentele importante în care se implică teatrologii și criticii români, contribuind la promovarea fenomenului teatral autohton.

Premiile Academiei Române și alte distincții

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pentru anul 2016, în domeniul istoriei artei, ex aequo, a revenit lucrărilor Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) de Dana Jenei și Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context de Elena Dana Prioteasa. Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2018.

Volumul Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) – cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2016, 240 p., 153 il. – reprezintă parte din teza de doctorat a cercetătoarei, cu informația actualizată la nivelul anului 2016.
Dr. Dana Jenei este cercetător științific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” din Bucureşti – Academia Română, compartimentul „Artă şi arhitectură medievală", din anul 2013.

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pe anul 2015 a revenit ex aequo lucrărilor Ion Vlasiu (autori: Ioana Vlasiu, Ioan Şulea şi Cora Fodor) și Valori de artă barocă în Banat (autor: Rodica Vârtaciu Medeleț). Premiile au fost decernate în cadrul ceremoniei care a avut loc pe 15 decembrie 2017 în Aula Magna a Academiei Române.  

Albumul monografic Ion Vlasiu (Muzeul Județean Mureş – Muzeul de Artă, Târgu-Mureş, 2015, 310 p. + il.) a însoțit expoziția permanentă inaugurată în 2015, care reunește peste o sută de lucrări, majoritatea donate de artist însuși, în 1986. Albumul este o prezentare solid documentată a vieții şi creației lui Ion Vlasiu; sunt incluse o serie de texte critice, repere biografice și fragmente de jurnal, alături de un catalog tematic şi fragmente din corespondența artistului cu diferite personalități din epocă.

Dr. Ioana Vlasiu, reputat cercetător științific, a fost membră a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” timp de peste patru decenii.

Premiile Academiei Romane - 2015.pdf Premiile Academiei Romane - 2015.pdf
Size : 389.978 Kb
Type : pdf

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 
Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 

Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Națională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013