home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2017   |   contact   

                    

 Sesiuni, colocvii, simpozioane

2017

RETORICI ALE RĂZBOIULUI ÎN ARTĂ (1917-2017), conferință internațională, Academia Română, 5-6 octombrie 2017
APEL LA COMUNICĂRI

ART INTERACTIONS BETWEEN ROMANIAN AND BULGARIAN LANDS, conferință româno-bulgară, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române, 1-3 iunie 2017

ISTORIA ARTEI, ARTIȘTI ȘI INSTITUȚII SPECIFICE ÎN ROMÂNIA (1949-2010), conferință la Institutul de Istoria Artei, 29 martie 2017

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE GRAVURĂ EXPERIMENTALĂ (IEEB7), București, 25 octombrie 2016 – 25 februarie 2017

ION MINCU, REPER ÎN ARHITECTURA ROMÂNEASCĂproiect cultural, 15-31 ianuarie 2017

Institutul de Istoria Artei
 

Sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 16:00, a avut loc în Sala Scoarțelor de la Palatul Mogoșoaia conferința cu tema Arhitecți străini în serviciul familiei Bibescu – Basarab Brâncoveanu, susținută de istoric de artă dr. Oana Marinache.
Familia Bibescu joacă un rol important în apariția sau modernizarea unor instituții publice valahe, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, aducând în țară specialiști străini, mai ales din spațiul austriac, francez și prusac. Prin educația și legăturile cu străinătatea, reprezentanții familiei colaborează cu nume importante din domeniul construcțiilor, reședințele lor fiind întotdeauna reper pentru protipendadă.
Conferința a trecut în revistă, prin intermediul unor documente de arhivă vizuale, colaborările familiei cu arhitecții Albert Galeron, Paul Gottereau, Louis Pierre Blanc, Charles LeCoeur, Domenico Rupolo.
Evenimentul, organizat în ajunul Sărbătorii Sfântului Mucenic Gheorghe, i-a omagiat și pe cei care și-au legat numele de istoria proprietății de la Mogoșoaia: domnitorul Gheorghe Bibescu, prinții George G. Bibescu și George-Valentin Bibescu.


 
 
Muzeul Municipiului Bucureşti vă invită la ediția de primăvară a conferinţelor săptămânale organizate la Palatul Suțu.

Dr. Maria-Camelia Ene și Dr. Adrian-Silvan Ionescu au susținut vineri 31 martie 2017, ora 18.30, o prezentare intitulată La Casa Lumei Elegante. Cu ocazia conferinţei, programul muzeului a fost prelungit până la orele 21.00, participanţii putând vizita astfel, după prezentare, expoziţiile de la Palatul Suțu.
Conferinţa „La Casa Lumei Eleganteˮ a dezvăluit publicului avid de frumos şi eleganţă colecţia de costum şi accesorii vestimentare a Muzeului Municipiului Bucureşti, făcând o incursiune în moda secolelor al XVIII-lea, al XIX-lea şi a primei jumătăți a secolului XX, împreună cu Dr. Maria-Camelia Ene, muzeograf, expert în costum şi accesorii vestimentare de epocă, şi Dr. Adrian-Silvan Ionescu, director al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”.
Este de notorietate că muzeul are o impresionantă colecţie de costum de epocă, produs în ateliere orientale şi occidentale, bunuri culturale autentice, parte dintre acestea fiind piese de tezaur.
Indiferent de vremuri şi orânduiri sociale, costumul a avut un important rol de comunicare. Prin limbajul estetic a transmis menirea pe care o îmbrăca în comunitatea respectivă, evidenţiind raporturile sociale. Palatul Şuţu găzduia baluri selecte, precum şi diferite serate muzicale şi teatrale, la concurenţă cu petrecerile de la Casele Oteteleşanu de pe Calea Victoriei, precum şi cu cele date în casa beizadelei Gheorghe Bibescu, ori în casa lui Grigore Cantacuzino de pe Podul Mogoşoaiei.
Balurile şi seratele dansante organizate de Grigore Suţu atrăgeau elitele Bucureştilor, însuşi Regele Carol I onorându-le cu prezenţa.
Coordonator conferinţe: Cătălin D. Constantin.

 
 
Marţi 14 martie, ora 18.00, a avut loc la Librăria Humanitas Kretzulescu lansarea volumului Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial de Alin Ciupală, apărut recent la Editura Polirom. 

Invitaţi, alături de autor:
Laura Grünberg
Zoltán Rostás
Moderator: Valentin Protopopescu. 
 

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăţi în domeniu: rezultate preliminare ale investigaţiilor proprii, tematica sesiunilor sesiunilor internaţionale şi naţionale la care au participat, apariţii editoriale notabile ş.a.

CALENDAR 2017

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc.  
Proiecțiile vor avea loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). 

PROGRAM 2017 

Apariții editoriale recente

ALIN CIUPALĂ 
Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, Ed. Polirom, Iași, 2017, 392 p. 

OANA MARINACHE, CRISTIAN GACHE (editori)
Arhiva de arhitectură 1860-1870, o colecție unică de planuri și schițe, vol. II, Editura Istoria Artei, București, 2016, 208 pagini


MARIAN ȚUȚUI (editor)
Drumuri și răspântii, ediție bilingvă română-engleză, Fundația pentru poezie ”Mircea Dinescu”, 2016


Citiți mai mult...


MANUELA CERNAT
Jean Negulescu: Un român la Hollywood, ed. a II-a, Noi Media Print, București, 2016, 179 pagini


Citiți mai mult...

Alte știri 

Asociaţia Istoria Artei desfăşoară în cursul anului 2017 proiectul cultural 
De la Marele Răzbel la Marea Unire: fapte de vitejie, consemnări, monumente.
 
Miercuri, 29 martie, de la ora 18:30, vă invităm la Casa Rosetti, din str. M. Moxa nr. 5, pentru lansarea proiectului și evocarea generalului și istoricului Radu R. Rosetti cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea sa. Descendent al unei familii boierești moldovene de seamă, urmează carieră militară, fiind remarcat pentru faptele sale de vitejie în timpul războiului. De numele său se leagă înființarea Muzeului Național Militar, dar și importante studii de istorie militară; a fost directorul Bibliotecii Academiei Române și ministru al educației și artelor.
Proiectul cultural vizează cercetarea, realizarea istoricului unor monumente de for public ridicate în onoarea eroilor, comemorarea eroilor și a faptelor lor, identificarea unor mărturii în scrisori, jurnale, arhive de familie, conceperea și publicarea unor materiale informative, identificarea unor probleme ale monumentelor de for public, propunerea unor soluții de protejare și promovare a patrimoniului, organizarea unor evenimente adecvate diferitelor categorii de vârstă.
Activitățile de valorificare a patrimoniului cultural material propuse sunt: organizarea de tururi ghidate, conferințe-comemorări, ateliere de istorie pentru copii, ateliere de lectură publică, ateliere de patrimoniu, realizarea unui blog, publicarea unui album care va fi distribuit gratuit publicului participant la evenimentele noastre.
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Proiect cultural co-finanțat de Casa de cultură „Friedrich Schiller”, Asociația Stindard și doamna Mihaela Stoica.
Parteneri: Arhivele Naționale ale României, Muzeul Municipiului București, Asociația Bucureștiul Meu Drag.

De la AICT.ro
A fost dat publicității ultimul BULETIN INFORMATIV al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru - România (AICT.ro), organizație parteneră a Institutului de Istoria Artei - Sectorul Artele Spectacolului. 

Eveniment la UNARTE
Pe 25 și 26 noiembrie 2016 s-a desfășurat – în sala UNAGaleria – Sesiunea anuală de Comunicări a Facultății de Istoria și Teoria Artei, ediția a VII-a.  

Dintre membrii Institutului de Istoria Artei au participat prof. univ. Alin Ciupală, lect. dr. Vlad Bedros și asist. drd. Cristina Cojocaru.

PROGRAM.pdf PROGRAM.pdf
Size : 147.913 Kb
Type : pdf
 
 

Premii și distincții

Vineri 16 decembrie 2016 a avut loc Sesiunea solemnă de decernare a Premiilor Academiei Române pentru anul 2014Premiul George Oprescu i s-a acordat cercetătoarei Oana Marinache, membră a Institutului de Istoria Artei, pentru lucrarea Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii, Ed. ACS.

Ceremonia decernării premiilor s-a desfășurat în Aula Academiei Române (Calea Victoriei 125).  

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 

Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 


Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Naţională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013