home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2019   |   contact   

                    

 Sesiuni, colocvii, simpozioane

2019

MUYBRIDGE AND MOVEMENT, conferință Hans Christian Adam, Biblioteca Academiei Române, 26 februarie 2019

CENTENAR MIHNEA GHEORGHIU, Aula Magna a Academiei Române,7 mai 2019 

TEATRUL ROMÂNESC – 30 DE ANI DE LIBERTATE, Biblioteca Academiei Române, 15 octombrie 2019 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ „70 DE ANI DE LA FONDAREA INSTITUTULUI DE ISTORIA ARTEI, 50 DE ANI DE LA DISPARIŢIA FONDATORULUI, ACAD. G. OPRESCU”, Biblioteca Academiei Române, 21-22 octombrie 2019  

DATE NOI ÎN CERCETAREA ARTEI MEDIEVALE ȘI PREMODERNE DIN ROMÂNIA, ed. a XVI-a, Muzeul Național de Artă al României, decembrie 2019

 

Institutul de Istoria Artei

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăţi în domeniu: rezultate preliminare ale investigaţiilor proprii, tematica sesiunilor internaţionale şi naţionale la care au participat, apariţii editoriale notabile, însemnări de călătorie ş.a.

CALENDAR 2018

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc. 
Proiecțiile au loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.  

PROGRAM 2019 

Apariții editoriale recente

COSTIN PETRESCU, La Iași, în timpul războiului (1916-1917). Însemnările unui pictor refugiat, București, Humanitas, 2018
Ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note de Virginia BarbuCitiți mai mult...

Narrative and Aesthetic Values of the Golden Five Film. Papers from a Symposium (editor Sofia Trenchovska), Tiveriopolska filmska aliansa, Strumica, Macedonia, 2018, 154 p.Citiți mai mult...

Alte știri

La Institutul pentru Studiul Artelor din Sofia va avea loc, în perioada 5–7 aprilie 2019, o nouă ediție a conferinței internaționale Art Readings – Old Art Module. Participanții vor aborda diverse teme privitoare la arta medievală și premodernă, grupate în secțiunile:
     Models – Images in Antiquity and Christian Art;
     Art, Text and Historical Context;
     Model Books, Sketches, Working Practices;
     Manuscript Tradition;
     Iconography and Iconology;
Art History,
     Architecture, Graffiti and Photography;
     Artistic Influences.
Participant la mai multe ediții ale evenimentului, dr. Constantin Ciobanu (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”), va susține anul acesta comunicarea Le recueil de modèles de Radu Zugravu et les peintures murales des églises princière et épiscopale de Curtea de Argeș.

De la partenerii noștri:

A apărut Buletinul informativ AICT.ro, ianuarie 2019. Redactat pe baza informațiilor furnizate de membrii Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România, Buletinul trece în revistă ultimele apariții editoriale în domeniu, dar și evenimentele importante în care se implică teatrologii și criticii români, contribuind la promovarea fenomenului teatral autohton.

 

Premiile Academiei Române și alte distincții

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pentru anul 2016, în domeniul istoriei artei, ex aequo, a revenit lucrării Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500), autor: Dana Jenei. Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2018.

Volumul Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) – cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2016, 240 p., 153 il. – reprezintă parte din teza de doctorat a cercetătoarei, cu informaţia actualizată la nivelul anului 2016.

Dr. Dana Jenei este cercetător științific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” din Bucureşti – Academia Română, compartimentul „Artă şi arhitectură medievală", din anul 2013.

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pe anul 2015 a revenit, ex aequo, lucrărilor Ion Vlasiu (autori: Ioana Vlasiu, Ioan Şulea şi Cora Fodor) și Valori de artă barocă în Banat (autor: Rodica Vârtaciu Medeleţ). Premiile au fost decernate în cadrul ceremoniei care a avut loc pe 15 decembrie 2017 în Aula Magna a Academiei Române.  

Albumul monografic Ion Vlasiu (Muzeul Judeţean Mureş – Muzeul de Artă, Târgu-Mureş, 2015, 310 p. + il.) a însoțit expoziția permanentă inaugurată în 2015, care reunește peste o sută de lucrări, majoritatea donate de artist însuși, în 1986. Albumul este o prezentare solid documentată a vieţii şi creaţiei lui Ion Vlasiu; sunt incluse o serie de texte critice, repere biografice și fragmente de jurnal, alături de un catalog tematic şi fragmente din corespondenţa artistului cu diferite personalităţi din epocă.

Dr. Ioana Vlasiu, reputat cercetător științific, a fost membră a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” timp de peste patru decenii.

Premiile Academiei Romane - 2015.pdf Premiile Academiei Romane - 2015.pdf
Size : 389.978 Kb
Type : pdf

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 

Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 


Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Naţională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013