home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2018   |   contact   

                    

 Sesiuni, colocvii, simpozioane

2018

COPY-PAST. REVALUATING HISTORY, MEMORY AND ARCHIVE IN CINEMA, PERFORMING ARTS AND VISUAL CULTURE, conferință organizată de Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Teatru și Televiziune, și Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ, Cluj, 18-19 mai 2018

THE GREAT WAR(S): OUR STORYa treia conferință internațională despre filmul balcanic, București, 8-9 mai 2018

ARTIȘTII ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE (1830–1940), lansare de carte, Jockey Club, București, 5 februarie 2018 
Institutul de Istoria Artei

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăţi în domeniu: rezultate preliminare ale investigaţiilor proprii, tematica sesiunilor sesiunilor internaţionale şi naţionale la care au participat, apariţii editoriale notabile ş.a.

CALENDAR 2018

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc.  

Proiecțiile vor avea loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). 

PROGRAM 2018 

Apariții editoriale recente

IOANA VLASIU, RUXANDA BELDIMAN, CORINA TEACĂ (coord.)
Artiștii români în străinătate (1830–1940). Călătoria, între formația academică și studiul liber. Prefață de Adrian-Silvan Ionescu, Ed. Institutul Cultural Român, București, 2017, 472 p. + il. 

Citiți mai mult...ADRIAN-SILVAN IONESCU, MARIAN ȚUȚUI (coordonatori) 
Pădurea spânzuraților, oglindă a marelui război, Editura Oscar Print, București, 2017, 275 p.

ALIN CIUPALĂ 
Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, Ed. Polirom, Iași, 2017, 392 p. 


 

În perioada 20-27 mai 2018 Marian Țuțui susține două prelegeri în limba engleză la Universitatea de Film din Beijing: "The Forest of the Hanged" and the first successes of Romanian cinema in Cannes și The Balkans: Small countries with greatest cinema awards in cinema.

La Institutul pentru Studiul Artelor din Sofia a avut loc pe 23 și 24 martie 2018 o nouă ediție a conferinței Art Studies Reading - Old Art Module. Cercetătorii bulgari și invitații lor din Grecia, Serbia, Suedia, Italia, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Israel, Albania și România au abordat diverse teme privind arta medievală și premodernă, grupate în secțiunile: Trends in the Balkan Art, Manuscripts, Architectural Images, Marginal and Marginalised Objects, Iconography, Artists and Art Monuments.
Din partea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescuˮ au fost prezenți la conferință Constantin Ciobanu, care a susținut comunicarea The External Wall Paintings in the Sixteen-Century Moldova and the Façade Wall Paintings of the Wallachian Churches in the Late Eighteenth – First Half of the Nineteenth Century (Literary Sources of the Ancient Wise Men and Sibylla’s Prophecies), și Cristina Cojocaru, cu comunicarea The Decline of Byzantine Tradition in Wallachia`s Religious Painting of Early Modern Times.

Alte știri

Pe 9 februarie 2018, la Centrul pentru arte frumoase Bruxelles (BOZAR), cu ocazia proiecției filmului Pădurea spânzuraților (1964), a avut loc o masă rotundă cu titlul Filmul Pădurea spânzuraților, r. Liviu Ciulei, reper pentru filmografia română în contextul modernității europene. Au participai istoricul de artă Adrian-Silvan Ionescu, istoricul și criticul de film Bujor T. Rîpeanu, istoricul de film Marian Țuțui, alături de istoricul de film Dominique Nasta, profesoară de studii de film la Université Libre de Bruxelles. Evenimentul a avut loc în cadrul programului-cadru 1918 European Dreams of Modernity. 100 years on. – cea mai amplă manifestare multidisciplinară internațională organizată de Centrul pentru arte frumoase Bruxelles (BOZAR) în parteneriat cu statele central și est europene în anul Centenarului.
Proiectul – girat de Institutul Cultural Românn – a fost realizat cu suținerea Centrului Național al Cinematografiei Române (CNC), al Arhivei Naționale de Film a României (ANF), a Université Libre de Bruxelles și a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu“ al Academiei Române (IIA).  

A apărut Buletinul informativ AICT.ro, ianuarie 2018. Redactat pe baza informațiilor furnizate de membrii Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România, Buletinul trece în revistă ultimele apariții editoriale în domeniu, dar și evenimentele importante în care se implică teatrologii și criticii români, contribuind la promovarea fenomenului teatral autohton.

Premii și distincții

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pe anul 2015 a revenit, ex aequo, lucrărilor Ion Vlasiu (autori: Ioana Vlasiu, Ioan Şulea şi Cora Fodor) și Valori de artă barocă în Banat (autor: Rodica Vârtaciu Medeleţ). Premiile au fost decernate în cadrul ceremoniei care a avut loc pe 15 decembrie 2017 în Aula Magna a Academiei Române.  

Albumul monografic Ion Vlasiu (Muzeul Judeţean Mureş – Muzeul de Artă, Târgu-Mureş, 2015, 310 p. + il.) a însoțit expoziția permanentă inaugurată în 2015, care reunește peste o sută de lucrări, majoritatea donate de artist însuși, în 1986. Albumul este o prezentare solid documentată a vieţii şi creaţiei lui Ion Vlasiu; sunt incluse o serie de texte critice, repere biografice și fragmente de jurnal, alături de un catalog tematic şi fragmente din corespondenţa artistului cu diferite personalităţi din epocă.

Dr. Ioana Vlasiu, reputat cercetător științific, a fost membră a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” timp de peste patru decenii.

Premiile Academiei Romane - 2015.pdf Premiile Academiei Romane - 2015.pdf
Size : 389.978 Kb
Type : pdf

Pe 16 decembrie 2016 a avut loc Sesiunea solemnă de decernare a Premiilor Academiei Române pentru anul 2014Premiul George Oprescu i s-a acordat cercetătoarei Oana Marinache, membră a Institutului de Istoria Artei, pentru lucrarea Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii, Ed. ACS.

Ceremonia decernării premiilor s-a desfășurat în Aula Academiei Române.  (Calea Victoriei 125).  

Premiile Academiei Romane - 2014.pdf Premiile Academiei Romane - 2014.pdf
Size : 199.12 Kb
Type : pdf

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 

Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 


Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Naţională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013