home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2017   |   contact   

                    

 Sesiuni, colocvii, simpozioane

2017

DATE NOI ÎN CERCETAREA ARTEI MEDIEVALE ȘI PREMODERNE DIN ROMÂNIA, ed. a XIV‑a, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“, 2 noiembrie 2017

RETORICI ALE RĂZBOIULUI ÎN ARTE (1917-2017), conferință internațională la Academia Română, 5-6 octombrie 2017

ART INTERACTIONS BETWEEN ROMANIAN AND BULGARIAN LANDS, conferință româno-bulgară, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române, 1-2 iunie 2017

ISTORIA ARTEI, ARTIȘTI ȘI INSTITUȚII SPECIFICE ÎN ROMÂNIA (1949-2010), conferință la Institutul de Istoria Artei, 29 martie 2017

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE GRAVURĂ EXPERIMENTALĂ (IEEB7), București, 25 octombrie 2016 – 25 februarie 2017

ION MINCU, REPER ÎN ARHITECTURA ROMÂNEASCĂproiect cultural, 15-31 ianuarie 2017

Institutul de Istoria Artei
 

Expoziție: În lumea personajelor lui Löwendal

Organizată cu ocazia aniversării a 120 de ani de la nașterea pictorului și scenografului George Löwendal (1897-1964), această expoziţie-eveniment este realizată de Muzeul Naţional de Artă al României și Fundaţia Löwendal în parteneriat cu Festivalul Naţional de Teatru (FNT).
 
Curatori: Ruxandra Demetrescu şi Cristina Cojocaru 
Prezenta expoziție-dosar dorește să evidențieze forța creatoare cu care Löwendal a abordat în opera sa o multitudine de genuri și stiluri, de la proiecte scenografice avangardiste, la portrete cu vână expresionistă, de la peisajele influențate de lecția impresionismului și postimpresionismului la pictura religioasă neobizantină. Selecția propusă (în jur de 120 de lucrări aparținând Fundației Löwendal), va ilustra această diversitate a activității sale artistice. Alături de lucrările de pictură și grafică, expoziția va cuprinde și un aparat documentar - texte și fotografii - ilustrând biografia artistică a lui Löwendal.

Expoziția este deschisă la Muzeul Colecțiilor de Artă în perioada:
14 octombrie 2017 - 31 ianuarie 2018

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăţi în domeniu: rezultate preliminare ale investigaţiilor proprii, tematica sesiunilor sesiunilor internaţionale şi naţionale la care au participat, apariţii editoriale notabile ş.a.

CALENDAR 2017

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc.  
Proiecțiile vor avea loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). 

PROGRAM 2017 

Apariții editoriale recente

ALIN CIUPALĂ 
Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, Ed. Polirom, Iași, 2017, 392 p. 


ADRIAN-SILVAN IONESCU, MARIAN ȚUȚUI (coordonatori) 
Pădurea spânzuraților, oglindă a marelui război, Editura Oscar Print, București, 2017, 275 p.A apărut numărul 8 (22)/2017 al revistei AnaLize. Journal of Gender and Feminist Studies o revistă internațională cu acces deschis și sistem de evaluare inter pares, publicată de  Societatea de analize feministe AnA.
Coordonatoarea acestui număr și autoarea editorialului (Feminist Practices in Visual Arts / Art Practices in Feminism) este Olivia Nițiș

DANA JENEI
Goticul în Transilvania. Pictura, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2016,  240 p., 153 il. şi rezumate în limbile engleză (Gothic in Transylvania. The Painting), franceză (La Gothique en Transylvanie. La Peinture) şi germană (Gotik in Siebenbürgen. Die Malerei
ISBN: 978-973-668-456-9.


Alte știri 

Pe 18 și 19 octombrie 2017 a avut loc workshop-ul World Day of Audiovisual Heritage organizat de Comisia națională turcă pentru UNESCO la Universitatea Kadir Has din Istanbul. Dr. Marian Țuțui a susținut comunicarea The Visual Inheritance of the Manakia Brothers in the Balkan Countries.  

Pe 27 septembrie 2017 dr. Marian Țuțui a prezentat studiul Incursiune în istoria cinematografelor din România la conferința Sala de cinema în oraș, organizată la Palatul Șuțu de către Asociația ProCultura în colaborare cu Uniunea Cineaștilor din România, Uniunea Arhitecților din România, Arhiva Națională de Filme și Regia autonomă RomâniaFilm. Conferința se înscrie în cadrul evenimentelor proiectului cultural CineBucurești. 100 de ani de modernitate iniţiat de Asociaţia Pro Cultura pentru o istorie a civilizației universale, proiect co-finanţat de Administrația Fondului Cultural Naţional.

De la Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru-România (AICT.Ro):

În numarul 2/2017 al revistei italiene Hystrio a apărut un dosar consacrat teatrului românesc de azi. Proiectul a fost realizat prin colaborare cu partenerii noștri, membri ai Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru-România (AICT.ro). Hystrio este o publicaţie trimestrială având ca obiect studiul artei teatrale, editată de Associazione per la diffusione della Cultura Teatrale, cu sediul la Milano. 
„La nuova scena romenaˮ este unul dintre cele mai ample dosare din presa internaţională consacrat teatrului românesc în ultimii ani (peste 30 de pagini). Ideea proiectului îi apartine Irinei Wolf, colaboratoarea de mai multă vreme a publicației. 
Au scris articole despre evenimente şi artiști din teatrul nostru criticii de teatru Oltiţa Cîntec (Il teatro dei contrasti: tra passato e presente), Daniela Şilindean (La drammaturgia contemporanea, ovvero come mappare la realtà), Cristina Modreanu (Prima e dopo Ceaușescu: breve guida ai registi romeni), Irina Wolf (La generazione del qui e ora, autori-registi in ascesa și Manuale pratico per navigare nella galassia dei festival), Oana Cristea-Grigorescu (Palcoscenici indipendenti, il trionfo della libertà creativa), Oana Stoica (Live at the museum. Pirici & Pelmuș artisti totali), Cristina Rusiecki (Quando in scena si parla magiaro), Anca Măniuţiu (Il teatro in cattedra tra la proliferazione e cambiamento), Eleonora Ringler-Pascu (Vestire il palcoscenico, dagli architetti ai videoartisti), Mirella Patureau (Badea e Jebeleanu: dalla Romania alla Francia, due modi di fare teatro, attraversando le frontiere), Larisa Turea (Moldavia, l'utopia come realtà e il privilegio della verità). Acestora li se adaugă Laura Bevione, care a scris despre "Romeni in Italia: Vișniec e gli altri" și Laura Caretti, despre spectacolul lui Beppe Rosso de la Torino cu Migraaanți sau Prea suntem mulți în această barcă de Matei Vișniec (Viaggi oltre i confine del mare: scene da una “rivoluzione”). 
Trei interviuri completează conținutul dosarului: cu scriitorul şi dramaturgul Matei Vişniec (Daniela Șilindean), cu directorul Teatrului Naţional din Bucureşti şi preşedintele UNITER, Ion Caramitru (Oltița Cîntec), şi cu Constantin Chiriac, preşedinte al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu şi director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu (Luana Pleşea).

Pe 4 mai 2017 Marian Țuțui a participat la conferința internatională Frații Manakia și cinematograful turc, organizată în cadrul Golden Sycamore Film Festival de la Kayseri (Caesarea). A susținut comunicarea Frații Manakia – primii cineaști din Balcani

Asociaţia Istoria Artei desfăşoară în cursul anului 2017 proiectul cultural 
De la Marele Răzbel la Marea Unire: fapte de vitejie, consemnări, monumente.
Proiectul  vizează cercetarea, realizarea istoricului unor monumente de for public ridicate în onoarea eroilor, comemorarea eroilor și a faptelor lor, identificarea unor mărturii în scrisori, jurnale, arhive de familie, conceperea și publicarea unor materiale informative, identificarea unor probleme ale monumentelor de for public, propunerea unor soluții de protejare și promovare a patrimoniului, organizarea unor evenimente adecvate diferitelor categorii de vârstă.
Activitățile de valorificare a patrimoniului cultural material propuse sunt: organizarea de tururi ghidate, conferințe-comemorări, ateliere de istorie pentru copii, ateliere de lectură publică, ateliere de patrimoniu, realizarea unui blog, publicarea unui album care va fi distribuit gratuit publicului participant la evenimentele noastre.
Mai multe detalii pot fi găsite pe blogul consacrat proiectului
 

Premii și distincții

Vineri 16 decembrie 2016 a avut loc Sesiunea solemnă de decernare a Premiilor Academiei Române pentru anul 2014Premiul George Oprescu i s-a acordat cercetătoarei Oana Marinache, membră a Institutului de Istoria Artei, pentru lucrarea Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii, Ed. ACS.

Ceremonia decernării premiilor s-a desfășurat în Aula Academiei Române (Calea Victoriei 125).  

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 

Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 


Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Naţională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013