home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2022   |   contact   

                    

Conferințe, colocvii, simpozioane, lansări de carte

2022

În cursul anului 2022, evenimentele științifice ale Institutului de Istoria Artei vor fi organizate conform restricțiilor impuse de evoluția pandemiei de COVID-19.  

Sesiunea de comunicări ştiinţifice Date noi în cercetarea artei medievale și premoderne din România, ed. a XVIII-a, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” și Muzeul Naţional de Artă al României, București, 28-29 aprilie 2022

Lansare de carte: Studii de film românesc și balcanic de Marian Țuțui, Cinemateca Eforie, București, 13 ianuarie 2022 

Lansare de carte: Les ébénistes de la Couronne sous le règne de Louis XIV de Călin Demetrescu (Paris), Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 10 ianuarie 2022

Institutul de Istoria Artei

APEL LA COMUNICĂRI

Conferința națională Artele vizuale și arhitectura, între două Revoluții (1848-1989). O perspectivă locală, Institutul de Istoria Artei, 24-25 noiembrie 2022

Noutăți editoriale 

MONA MOMESCU, EDUARD ANDREI
Risipitorul de talent: Ilie Cristoloveanu, pictor și filolog în România și SUA, Editura Paideia, Bucureşti, 2022, 522 p.


Citiți mai mult...

Feminism intersecțional în România/Intersectional Feminism in Romania/Intersektionaler Feminismus in Rumänien, editori: Olivia Nițiș (Institutul de Istoria Artei) și Doina Talmann, K-West Verlag, Essen, Germania, 2022, 160 p.

Citiți mai mult...

Flavia Lupu. Narațiuni ale performativității/Flavia Lupu: Narratives of Enactment, coordonator: Olivia Nițiș (Institutul de Istoria Artei), Editura Vellant, București, 2022, 144 p.

Citiți mai mult...

Personalia. Art readings 2021 (editor: Kamelia Nikolova), Institute of Art Studies, BAS, Sofia, 2022, 700 p.  
Citiți mai mult...

Alte știri

Joi, 7 aprilie 2022, colegul nostru, dr. Marian Țuțui, a participat, cu o comunicare intitulată Filmul moldovenesc în România, la conferința științifică având tema Cinematografia națională: istorie și destine, organizată online la Chișinău de Institutul Patrimoniului Cultural al Republicii Moldova, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Studioului Moldova Film.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

În intervalul 18-20 februarie 2022 a avut loc conferinţa internaţională Above the Curve: Byzantine and Post-Byzantine Woodwork in Mediterranean and Balkan Perspective, 11th-16th Century, organizată de Universitatea Aristotel şi Eforatul de Antichităţi al Peninsulei Halkidiki şi Muntelui Athos. Este prima conferinţă internaţională care tratează acest subiect, încă nesistematic studiat şi puţin publicat. Conferinţa a reunit specialişti din Grecia, Cipru, Albania, Bulgaria, Serbia, Croaţia, România, Rusia, Georgia, Armenia, Turcia, Israel, Italia, Spania, Franţa şi SUA şi a tratat tipuri diverse de piese aparţinând unor spaţii variate cu trăsături culturale comune, care se întind din Caucaz până în Catalonia şi Africa de Nord. Tehnicile şi stilistica sculpturii în lemn bizantine şi post-bizantine au constituit tema prevalentă a conferinţei, dar au fost prezente şi alte subiecte precum sculptura maură, cea otomană, tavanele pictate gotice şi renascentiste. Dr. Elisabeta Negrău a participat din partea Institutului de Istoria Artei cu prezentarea: The Decorative Repertoire of Moldavian and Wallachian Wooden Iconostases in the 16th Century: A Comparative View. Conferinţa a avut loc în format online.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăți în domeniu: rezultate preliminare ale investigațiilor proprii, tematica sesiunilor internaționale şi naționale la care au participat, apariții editoriale notabile, însemnări de călătorie ş.a.

CALENDAR 2022

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc. Proiecțiile au loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.  

PROGRAM 2022 

Premiile Academiei Române și alte distincții

Domnul dr. Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, a fost distins cu Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri”.

În Decretul nr. 1137 din 25 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1129/26.XI.2021, p. 4 – document semnat de Președintele României, Klaus Werner Iohannis, și contrasemnat de primul ministru, Nicolae-Ionel Ciucă – se precizează că medalia a fost acordată ca „semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării și promovării memoriei evenimentelor și participanților la înfăptuirea unității naționale și a statului român modern, contribuind la apărarea și perpetuarea valorilor în numele cărora s-a înfăptuit Marea Unire”.

Această distincție îl onorează atât pe beneficiar cât și Institutul nostru, care s-a remarcat prin contribuția sa la studierea și păstrarea tradițiilor culturale și artistice ale epocii Marii Uniri.

Pe 12 decembrie 2019 s-a desfășurat ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române pentru cele mai reprezentative creații științifice și culturale realizate în anul 2017. Evenimentul a avut loc în Aula Academiei Române. Premiile au fost înmânate de președinții secțiilor, în prezența Biroului Prezidiului, a membrilor Adunării Generale și a unui numeros public.
Premiul „George Oprescu“ în domeniul istoriei artei a fost acordat lucrării Artiștii romȃni ȋn străinătate (1830-1940). Călătoria, ȋntre formația academică și studiul liber. Autori: Adrian- Silvan Ionescu, Virginia Barbu, Ioana Beldiman, Ramona Caramelea, Olivia Nițiș, Gabriel Badea-Păun. Coordonatori: Ruxanda Beldiman, Ioana Vlasiu și Corina Teacă.

Galerie foto:  

Premiile Academiei Romane pentru anul 2017.pdf Premiile Academiei Romane pentru anul 2017.pdf
Size : 390.903 Kb
Type : pdf

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pentru anul 2016, în domeniul istoriei artei, a revenit ex aequo lucrărilor Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) de Dana Jenei și Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context de Elena Dana Prioteasa. Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2018.
Volumul Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) – cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2016, 240 p., 153 il. – reprezintă parte din teza de doctorat a cercetătoarei, cu informația actualizată la nivelul anului 2016.
Dr. Dana Jenei este cercetător științific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” din Bucureşti – Academia Română, compartimentul „Artă şi arhitectură medievală", din anul 2013.

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pe anul 2015 a revenit ex aequo lucrărilor Ion Vlasiu (autori: Ioana Vlasiu, Ioan Şulea şi Cora Fodor) și Valori de artă barocă în Banat (autor: Rodica Vârtaciu Medeleț). Premiile au fost decernate în cadrul ceremoniei care a avut loc pe 15 decembrie 2017 în Aula Magna a Academiei Române.  

Albumul monografic Ion Vlasiu (Muzeul Județean Mureş – Muzeul de Artă, Târgu-Mureş, 2015, 310 p. + il.) a însoțit expoziția permanentă inaugurată în 2015, care reunește peste o sută de lucrări, majoritatea donate de artist însuși, în 1986. Albumul este o prezentare solid documentată a vieții şi creației lui Ion Vlasiu; sunt incluse o serie de texte critice, repere biografice și fragmente de jurnal, alături de un catalog tematic şi fragmente din corespondența artistului cu diferite personalități din epocă.

Dr. Ioana Vlasiu, reputat cercetător științific, a fost membră a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” timp de peste patru decenii.

Premiile Academiei Romane - 2015.pdf Premiile Academiei Romane - 2015.pdf
Size : 389.978 Kb
Type : pdf

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 
Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 

Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Națională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013