home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2019   |   contact   

                    

 Sesiuni, colocvii, simpozioane 

2019

MUYBRIDGE AND MOVEMENT, conferință Hans Christian Adam, Biblioteca Academiei Române, 26 februarie 

CENTENAR MIHNEA GHEORGHIU, Aula Magna a Academiei Române, 7 mai 

ROMÂNIA LUI HOPPÉ, conferință și expoziție la Biblioteca Academiei Române, 21 mai; lansare de carte, 22 mai 

JEAN CAZABAN – „TANDREȚEA IRONICĂ”, Teatrul Național București, 5 iunie 2019

Apel la comunicări:
TEATRUL ROMÂNESC – 30 DE ANI DE LIBERTATE, Biblioteca Academiei Române, 15 octombrie 

Apel la comunicări:
Conferința națională 70 DE ANI DE LA FONDAREA INSTITUTULUI DE ISTORIA ARTEI, 50 DE ANI DE LA DISPARIŢIA FONDATORULUI, ACAD. G. OPRESCU, Biblioteca Academiei Române, 21-22 octombrie.
Menționăm că perioada înscrierii la conferință s-a prelungit, noul termen-limită pentru trimiterea propunerilor fiind 12 august.     

DATE NOI ÎN CERCETAREA ARTEI MEDIEVALE ȘI PREMODERNE DIN ROMÂNIA, ed. a XVI-a, Muzeul Național de Artă al României, decembrie 

Institutul de Istoria Artei

Lansări de carte

Bazat pe documente inedite, din arhive românești și americane, volumul se concentrează asupra unui capitol necunoscut din viața și activitatea pictorului român Costin Petrescu (1872-1954): perioada petrecută la New York (noiembrie 1919 – martie 1920), unde a fost trimis în misiune specială pentru a superviza fabricarea noilor bancnote românești, realizate după designul său, la „The American Bank Note Company”, căci după Marea Unire din 1918 se impunea unificarea monetară, ce devenise o prioritate a noului Guvern român. Dincolo de acest scop oficial, sejurul american al lui Costin Petrescu a însemnat și un important contact cu reprezentanți de marcă ai disporei românești, precum profesorul și jurnalistul Leon Feraru, și cu personalități din mediul artistic new yorkez al epocii: între alții, i-a cunoscut și portretizat pe poetul Edwin Markham și pe scriitoarea Jeanne Robert Foster, care l-a introdus la The National Arts Club, și l-a întâlnit pe William Henry Fox, directorul Brooklyn Museum, cu care a inițiat proiectul organizării unei ample expoziții de artă românească în SUA. După întoarcerea în țară, tratativele au continuat pentru o vreme, inclusiv prin întâlnirea cu curatorul muzeului american, Stewart Culin, venit la București. Deși, în cele din urmă, expoziția nu s-a realizat, demersurile lui Costin Petrescu dovedesc angajamentul său în slujba patriei și a promovării în SUA a artei românești. De asemenea, cartea oferă o analiză mai largă, utilă pentru o mai bună înțelegere a identițății românești moderne, a imaginii României în SUA și a contextului cultural și socio-istoric de imediat după Marea Unire din 1918.

Prezintă:
Dr. Adrian-Silvan Ionescu, Directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române;
Dr. Adrian Majuru, Director al Muzeului Municipiului București;
Dr. Eduard Andrei, cercetător la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, autorul cărții.

Joi, 1 august 2019, ora 18.00
Muzeul Municipiului București / Palatul Suțu
Bd. I.C. Brătianu, nr. 2

Academia Română, prin Secţia de arte, arhitectură şi audiovizual, lansează marţi, 9 iulie 2019, lucrarea Arta din România, din preistorie în contemporaneitate, publicată de Editura Academiei Române, în parteneriat cu Editura Mega din Cluj-Napoca. 
Vor lua cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, acad. Victor Spinei, prof. dr. Mihai Bărbulescu, membru corespondent al AR, prof. dr. Georgeta Stoica, membru de onoare al AR. Despre importanţa pentru cultura română a acestei monumentale monografii a artei româneşti şi despre strategia de elaborare vor vorbi coordonatorii lucrării, acad. Răzvan Theodorescu şi acad. Marius Porumb.
Lucrare amplă, realizată în două volume de mari dimensiuni, cu peste 2000 de ilustraţii color, de înaltă ţinută grafică, sinteza Arta din România, din preistorie în contemporaneitate este rodul contribuţiei a peste 40 de autori, istorici şi critici de artă, cei mai calificaţi specialişti ai domeniului.
Bogatul material ilustrează un excepţional tezaur artistic al României, cu numeroase aspecte ale realizărilor şi performanţelor artistice, documentate de cercetările din ultimele decenii, ce pun în valoare fenomenul artistic românesc în conexiunile sale cu lumea europeană. Primul volum prezintă arta populară românească, arta preistorică şi cea antică din epoca Daciei libere şi Daciei romane, epoca bizantină, Evul Mediu timpuriu şi arta romanică din Transilvania, începuturile arhitecturii de zid în Ţara Românească şi Moldova, pictura murală şi arta liturgică, perioada influenţei Renaşterii europene în spaţiul românesc, ce anunţă curentele culturale ale epocii moderne. Cel de al doilea volum înfăţişează arhitectura, sculptura, pictura, grafica şi artele decorative în epoca premodernă a secolului al XVIII-lea, dominată de baroc şi începuturile clasicismului, evoluţia lor în epoca modernă din secolul al XIX-lea şi tendinţa de sincronizare cu evoluţia artelor europene şi se încheie cu prezentarea realizărilor excepţionale ale secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, până în imediata contemporaneitate.
Lucrarea Arta din România, din preistorie în contemporaneitate apare în colecţia "Civilizaţie românească", proiect editorial iniţiat de Academia Română în anul 2018 şi dedicat Centenarului Marii Uniri a tuturor românilor, din care au apărut până acum peste 20 de volume. Ea reprezintă chintesenţa cercetărilor de istoria artei efectuate în mediul academic şi oferă o frescă a evoluţiei şi performanţelor fenomenului artistic din spaţiul românesc.
Academia Română, coordonatorii şi autorii acestui amplu tratat de artă românească doresc să mulţumească tuturor instituţiilor de cultură, muzeelor şi colecţiilor muzeale, arhivelor, instituţiilor religioase, bibliotecilor şi tuturor specialiştilor care au sprijinit şi au contribuit la elaborarea şi publicarea lui.


Biroul de presă al Academiei Române

Marți, 9 iulie 2019, ora 12.00
Aula Academiei Române, Calea Victoriei 125

Notă: La realizarea tratatului au contribuit, alături de alți specialiști, cercetători ai Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” – Adrian-Silvan Ionescu, Constantin Ciobanu, Cristina Cojocaru, Dana Jenei, Corina Teacă –, precum și foști membri ai sectoarelor de profil din Institut: Răzvan Theodorescu, Tereza Sinigalia, Ioana Vlasiu,Marina Sabados, Irina Cărăbaș, Cristian Robert Velescu.

Apariții editoriale recente

ADRIAN-SILVAN IONESCU (editor)
Portretul unei ţări. România Mare în fotografiile lui E.O. Hoppé, Institutul de Istoria Artei al Academiei Române, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2019

Citiți mai mult...

GRAHAM HOWE, ADRIAN-SILVAN IONESCU (editori)
E.O. Hoppé – Romania
Curatorial Assistance, Pasadena, 2019Citiți mai mult...

The New Romanian Cinema, editor: Christina Stojanova, Edinburgh University Press, 2019, 334 p. cu 36 ilustrații în alb-negru.Citiți mai mult...

Repertoriul expozițiilor de artă românească din București, 1865-1918, Institutul de Istoria Artei, Ed. Vremea, București, 2019, 208 p.Citiți mai mult...

Alte știri

Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei) a participat pe 6 iunie la masa rotundă Scurtă istorie a comunicării cinematografice româno-chineze alături de asistentul universitar Wang Yao de la Universitatea de Film din Beijing, prof. univ. Dana Duma de la UNATC și drd. Mihai Fulger, redactor-șef al Arhivei Naționale de Filme. Evenimentul a avut loc la Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a 18-a ediții a TIFF (Transilvania International Film Festival).

Ion-Andrei Țârlescu (cercetător la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”) a participat în data de 13 mai 2019 la Conferinţa naţională „Rolul bibliotecilor şcolare/CDI-urilor în educaţia unei generaţii creative şi inovative şi la întâlnirea profesională „Colecţii de patrimoniu în bibliotecile din România”. Evenimentele au fost organizate de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” şi de Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR).
Comunicările au evidențiat valorile culturale păstrate în biblioteci-etalon ale României – Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Bathyaneum din Cluj Napoca –, precum și rolul pe care catalogatorii și specialiștii în conservare îl joacă în valorificarea și transmiterea lor către generațiile viitoare. Andrei Țârlescu a susținut comunicarea Catalogarea manuscriselor: abordări noi în codicologie.

Arhiva Index of Medieval Art a Universității Princeton a găzduit în perioada 5-6 aprilie simpozionul Eclecticism at the Edges: Medieval Art and Architecture at the Crossroads of the Latin, Greek, and Slavic Cultural Spheres (c.1300-c.1550), având ca temă producția artistică medievală din Europa de Est. Ca reacție la tendința globalistă prezentă astăzi în studiul istoriei și artei medievale, simpozionul a constituit o platformă de discuții asupra culturilor vizuale eclectice din zona Peninsulei Balcanice și a Munților Carpați. Comunicările au pus în lumină elementele specifice, dar și pe cele comune din patrimoniul cultural al acestor regiuni.  
Vlad Bedros,  lector la UNARTE și cercetător la Institutul „G. Oprescu”, a prezentat în cadrul simpozionului lucrarea A Hybrid Iconography: The Lamb of God in Moldavian Wall-Paintings.

În luna aprilie au avut loc două noi ediții ale conferințelor internaționale organizate anual de Institutul pentru Studiul Artelor din Sofia.
Conferința Art Readings – Old Art Module, având ca obiect cercetarea artei medievale și premoderne, s-a desfășurat în perioada 5–7 aprilie 2019, iar conferința Art Readings – New Art Module, consacrată istoriei teatrului, cinematografiei, muzicii, precum și istoriei artei și arhitecturii din epoca modernă, între 8 și 10 aprilie.
Din partea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” au fost prezenți dr. Constantin Ciobanu și dr. Marian Țuțui, ambii – participanți în mai multe rânduri la aceste evenimente. În cadrul conferinței dedicate artei vechi, medievalistul Constantin Ciobanu a vorbit anul acesta despre Le recueil de modèles de Radu Zugravu et les peintures murales des églises princière et épiscopale de Curtea de Argeș, în timp ce istoricul de film Marian Țuțui a susținut, la conferința dedicată artei moderne, comunicarea A well-adapted genre: melodrama in the Balkans.

Art Readings – Old Art Module
PROGRAM

Art Readings – New Art Module
PROGRAM

În data de 3 aprilie 2019, dr. Eduard Andrei, cercetător ştiințific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” şi lector la Universitatea Ovidius din Constanța, a participat la New York la Conferința internațională Cultural Identity, Geography of Encounter & the Politics of Space/Time. A Reflection on the Tyler Collection of Romanian and Modern Art, organizată de The Harriman Institute / East Central European Center şi de Catedra „N. Iorga” de limba şi cultura română, în impozantul sediu al Low Library de la Columbia University. În cadrul conferinței, acesta a susținut prelegerea Post-Byzantine Travels in Space and Time: The Icon's Gold Leaf Defies 'The Golden Age'. Marin Gherasim & Corneliu Petrescu in the Tyler Collection [Incursiuni post-bizantine în spațiu şi timp: aurul icoanelor sfidează „Epoca de Aur”. Marin Gherasim şi Corneliu Petrescu în colecția Tyler].
Ceilalți doi participanți invitați au fost dr. Jeff Malpas, reputat filosof post-heideggerian, profesor la University of Tasmania, şi Rachael Rose, artist vizual şi curator al Tyler Collection – colecție de artă din cadrul aceleiaşi universități australiene, cu o importantă componentă de artă românească.
Invitații au fost prezentați publicului de dr. Christopher Caes (Acting Director, East-Central European Center) şi dr. Mona Momescu (titulara Catedrei „N. Iorga” de limba şi cultura română), din cadrul Columbia University.
La eveniment a participat un numeros public, format din studenți și profesori de la Columbia University, precum și din alte universități newyorkeze, din membri ai corpului diplomatic (români și americani) și curatori de artă. Doamna Frances Tyler, donator și patron al Tyler Collection, a fost, de asemenea, prezentă la conferință.
În cadrul evenimentului, a fost organizată o expoziție cu o selecție de lucrări reprezentative provenind din Tyler Collection.

Galerie foto

Pe 26 februarie 2019 cercetătoarea Cristina Cojocaru a susținut la Institutul de Studii Sud-Est Europene (Casa Academiei) conferința Pictori itineranți în Valahia secolului al XVIII-lea. Evenimentul face parte din seria conferințelor bilunare pe care le organizează instituția.

DE LA PARTENERII NOȘTRI:

Pe 22 martie 2019 s-a desfășurat cea de-a noua ediție a Sesiunii de Comunicări a Facultății de Istoria și Teoria Artei (UNARTE, București). Dintre membrii Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” au participat Cristina Cojocaru și Vlad Bedros.
Programul sesiunii

A apărut Buletinul informativ AICT.ro, ianuarie 2019. Redactat pe baza informațiilor furnizate de membrii Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România, Buletinul trece în revistă ultimele apariții editoriale în domeniu, dar și evenimentele importante în care se implică teatrologii și criticii români, contribuind la promovarea fenomenului teatral autohton.

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăți în domeniu: rezultate preliminare ale investigațiilor proprii, tematica sesiunilor internaționale şi naționale la care au participat, apariții editoriale notabile, însemnări de călătorie ş.a.

CALENDAR 2019

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc. Proiecțiile au loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.  

PROGRAM 2019 

Premiile Academiei Române și alte distincții

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pentru anul 2016, în domeniul istoriei artei, ex aequo, a revenit lucrărilor Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) de Dana Jenei și Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context de Elena Dana Prioteasa. Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2018.

Volumul Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) – cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2016, 240 p., 153 il. – reprezintă parte din teza de doctorat a cercetătoarei, cu informația actualizată la nivelul anului 2016.
Dr. Dana Jenei este cercetător științific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” din Bucureşti – Academia Română, compartimentul „Artă şi arhitectură medievală", din anul 2013.

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pe anul 2015 a revenit ex aequo lucrărilor Ion Vlasiu (autori: Ioana Vlasiu, Ioan Şulea şi Cora Fodor) și Valori de artă barocă în Banat (autor: Rodica Vârtaciu Medeleț). Premiile au fost decernate în cadrul ceremoniei care a avut loc pe 15 decembrie 2017 în Aula Magna a Academiei Române.  

Albumul monografic Ion Vlasiu (Muzeul Județean Mureş – Muzeul de Artă, Târgu-Mureş, 2015, 310 p. + il.) a însoțit expoziția permanentă inaugurată în 2015, care reunește peste o sută de lucrări, majoritatea donate de artist însuși, în 1986. Albumul este o prezentare solid documentată a vieții şi creației lui Ion Vlasiu; sunt incluse o serie de texte critice, repere biografice și fragmente de jurnal, alături de un catalog tematic şi fragmente din corespondența artistului cu diferite personalități din epocă.

Dr. Ioana Vlasiu, reputat cercetător științific, a fost membră a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” timp de peste patru decenii.

Premiile Academiei Romane - 2015.pdf Premiile Academiei Romane - 2015.pdf
Size : 389.978 Kb
Type : pdf

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 
Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 

Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Națională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013