home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2019   |   contact   

                    

 Sesiuni, colocvii, simpozioane 

2019

Sesiunea anuală de comunicări științifice DATE NOI ÎN CERCETAREA ARTEI MEDIEVALE ȘI PREMODERNE DIN ROMÂNIA, ed. a XVI-a, Muzeul Național de Artă al României, 4-5 decembrie

Conferința națională 70 DE ANI DE LA FONDAREA INSTITUTULUI DE ISTORIA  ARTEI „G. OPRESCU” AL ACADEMIEI ROMÂNE, Aula Academiei Române & sediul IIA, 21-22 octombrie

TEATRUL ROMÂNESC – 30 DE ANI DE LIBERTATE, Biblioteca Academiei Române, 15 octombrie 

UNIVERS INFANTIL. IMAGINI, VEȘMINTE ȘI COLECȚII DIN SECOLUL AL XIX-LEA, expoziție la Biblioteca Academiei Române, 5-17 septembrie 2019

JEAN CAZABAN – „TANDREȚEA IRONICĂ”, Teatrul Național București, 5 iunie 2019

ROMÂNIA LUI HOPPÉ, conferință și expoziție la Biblioteca Academiei Române, 21 mai; lansare de carte, 22 mai 

CENTENAR MIHNEA GHEORGHIU, Aula Magna a Academiei Române, 7 mai 

MUYBRIDGE AND MOVEMENT, conferință Hans Christian Adam, Biblioteca Academiei Române, 26 februarie 

Institutul de Istoria Artei

Academia Română

vă invită la conferința

Academicianul George Oprescu – profesor, ctitor, donator

Manifestarea va avea loc în Aula Academiei Române
miercuri, 27 noiembrie 2019, ora 11.00
și va fi urmată de ceremonia inaugurării Muzeului de Artă al Academiei Române „Acad. George Oprescu”, str. Dr. Clunet nr. 16 (cartier Cotroceni).

Vor lua cuvântul:

Academician Ioan-Aurel POP, Președintele Academiei Române
Academician Răzvan THEODORESCU, Vicepreședinte al Academiei Române, Președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual
Dr. Adrian-Silvan IONESCU, Directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”


Apariții editoriale – 2019

Principiul Migrației/ The Principle of Migration, editori Olivia Nițiș și Ciprian Ciuclea, Experimental Project, București, 2019


Citiți mai mult...

EDUARD ANDREI
Pictorul Costin Petrescu la New York: 1919-1920, Ed. Paideia, București, 2019, 196 p.
Citiți mai mult...

Die Donau und ihre Grenzen: Literarische und filmische Einblicke in den Donauraum, editor: Olivia Spiridon, Transcript Verlag, Bielefeld, 2019, 356 p.
Citiți mai mult...

Imnul Acatist al Maicii Domnului. Ediție facsimilată după manuscrisul grecesc 113 al B.A.R., coord. Gabriela Dumitrescu, Ed. Excelență prin Cultură, 2019 


Citiți mai mult...


Post-Totalitarian Cinema in Eastern European Countries: Models and Identities, editor: Nadezhda Marinchevska, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, 2019, 217 p., 85 ilustrații color


Citiți mai mult...

ADRIAN-SILVAN IONESCU (editor)
Portretul unei ţări. România Mare în fotografiile lui E.O. Hoppé, Institutul de Istoria Artei al Academiei Române, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2019

Citiți mai mult...

GRAHAM HOWE, ADRIAN-SILVAN IONESCU (editori)
E.O. Hoppé – Romania
Curatorial Assistance, Pasadena, 2019Citiți mai mult...

The New Romanian Cinema, editor: Christina Stojanova, Edinburgh University Press, 2019, 334 p. cu 36 ilustrații în alb-negru.Citiți mai mult...

Repertoriul expozițiilor de artă românească din București, 1865-1918, Institutul de Istoria Artei, Ed. Vremea, București, 2019, 208 p.Citiți mai mult...

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăți în domeniu: rezultate preliminare ale investigațiilor proprii, tematica sesiunilor internaționale şi naționale la care au participat, apariții editoriale notabile, însemnări de călătorie ş.a.

CALENDAR 2019

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc. Proiecțiile au loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.  

PROGRAM 2019 

Alte știri

Marian Țuțui, cercetător la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, a susținut un masterclass cu titlul The Impact of Balkan Cinema on the World în cadrul celei de-a 9-a ediții a Festivalului internațional de film de la Malatya (Turcia), care a avut loc între 16 și 20 noiembrie 2019.

Academia Română, în parteneriat cu Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen (AIESEE), a organizat la București, în perioada 2-6 septembrie 2019, cel de-al XII-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene, cu tema generală Dinamici politice, sociale și religioase în Sud-Estul Europei. Congresul a avut ca participanți peste 400 de specialiști din ca. 30 de țări. Lucrările, desfășurate în 35 de sesiuni paralele, au acoperit o bogată diversitate tematică din perspectiva principalelor discipline umaniste: istorie, arheologie, drept, lingvistică, filologie, istoria artei, etnografie, folclor etc., acoperind o arie temporală din Antichitate până în perioada contemporană. Din partea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” au participat cercetătorii  Elisabeta Negrău, cu lucrarea Art Connections between Romanian Principalities, Epirus and Western Macedonia in the 17th Century: Contexts and Outgrowths, și Ion- Andrei Țârlescu, care a prezentat lucrarea A less known autographed manuscript of Nicolae Milescu (Spatarion). Greek Manuscript B.A.R. 3 (580).
CONGRESS OF SOUTH-EAST EUROPEAN STUDIES 2019 – Abstracts

Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei) a participat pe 6 iunie la masa rotundă Scurtă istorie a comunicării cinematografice româno-chineze alături de asistentul universitar Wang Yao de la Universitatea de Film din Beijing, prof. univ. Dana Duma de la UNATC și drd. Mihai Fulger, redactor-șef al Arhivei Naționale de Filme. Evenimentul a avut loc la Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a 18-a ediții a TIFF (Transilvania International Film Festival).

Ion-Andrei Țârlescu (cercetător la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”) a participat în data de 13 mai 2019 la Conferinţa naţională „Rolul bibliotecilor şcolare/CDI-urilor în educaţia unei generaţii creative şi inovative şi la întâlnirea profesională „Colecţii de patrimoniu în bibliotecile din România”. Evenimentele au fost organizate de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” şi de Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR).
Comunicările au evidențiat valorile culturale păstrate în biblioteci-etalon ale României – Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Bathyaneum din Cluj Napoca –, precum și rolul pe care catalogatorii și specialiștii în conservare îl joacă în valorificarea și transmiterea lor către generațiile viitoare. Andrei Țârlescu a susținut comunicarea Catalogarea manuscriselor: abordări noi în codicologie.

Arhiva Index of Medieval Art a Universității Princeton a găzduit în perioada 5-6 aprilie simpozionul Eclecticism at the Edges: Medieval Art and Architecture at the Crossroads of the Latin, Greek, and Slavic Cultural Spheres (c.1300-c.1550), având ca temă producția artistică medievală din Europa de Est. Ca reacție la tendința globalistă prezentă astăzi în studiul istoriei și artei medievale, simpozionul a constituit o platformă de discuții asupra culturilor vizuale eclectice din zona Peninsulei Balcanice și a Munților Carpați. Comunicările au pus în lumină elementele specifice, dar și pe cele comune din patrimoniul cultural al acestor regiuni.  
Vlad Bedros,  lector la UNARTE și cercetător la Institutul „G. Oprescu”, a prezentat în cadrul simpozionului lucrarea A Hybrid Iconography: The Lamb of God in Moldavian Wall-Paintings.

În luna aprilie au avut loc două noi ediții ale conferințelor internaționale organizate anual de Institutul pentru Studiul Artelor din Sofia.
Conferința Art Readings – Old Art Module, având ca obiect cercetarea artei medievale și premoderne, s-a desfășurat în perioada 5–7 aprilie 2019, iar conferința Art Readings – New Art Module, consacrată istoriei teatrului, cinematografiei, muzicii, precum și istoriei artei și arhitecturii din epoca modernă, între 8 și 10 aprilie.
Din partea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” au fost prezenți dr. Constantin Ciobanu și dr. Marian Țuțui, ambii – participanți în mai multe rânduri la aceste evenimente. În cadrul conferinței dedicate artei vechi, medievalistul Constantin Ciobanu a vorbit anul acesta despre Le recueil de modèles de Radu Zugravu et les peintures murales des églises princière et épiscopale de Curtea de Argeș, în timp ce istoricul de film Marian Țuțui a susținut, la conferința dedicată artei moderne, comunicarea A well-adapted genre: melodrama in the Balkans.

Art Readings – Old Art Module
PROGRAM

Art Readings – New Art Module
PROGRAM

În data de 3 aprilie 2019, dr. Eduard Andrei, cercetător ştiințific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” şi lector la Universitatea Ovidius din Constanța, a participat la New York la Conferința internațională Cultural Identity, Geography of Encounter & the Politics of Space/Time. A Reflection on the Tyler Collection of Romanian and Modern Art, organizată de The Harriman Institute / East Central European Center şi de Catedra „N. Iorga” de limba şi cultura română, în impozantul sediu al Low Library de la Columbia University. În cadrul conferinței, acesta a susținut prelegerea Post-Byzantine Travels in Space and Time: The Icon's Gold Leaf Defies 'The Golden Age'. Marin Gherasim & Corneliu Petrescu in the Tyler Collection [Incursiuni post-bizantine în spațiu şi timp: aurul icoanelor sfidează „Epoca de Aur”. Marin Gherasim şi Corneliu Petrescu în colecția Tyler].
Ceilalți doi participanți invitați au fost dr. Jeff Malpas, reputat filosof post-heideggerian, profesor la University of Tasmania, şi Rachael Rose, artist vizual şi curator al Tyler Collection – colecție de artă din cadrul aceleiaşi universități australiene, cu o importantă componentă de artă românească.
Invitații au fost prezentați publicului de dr. Christopher Caes (Acting Director, East-Central European Center) şi dr. Mona Momescu (titulara Catedrei „N. Iorga” de limba şi cultura română), din cadrul Columbia University.
La eveniment a participat un numeros public, format din studenți și profesori de la Columbia University, precum și din alte universități newyorkeze, din membri ai corpului diplomatic (români și americani) și curatori de artă. Doamna Frances Tyler, donator și patron al Tyler Collection, a fost, de asemenea, prezentă la conferință.
În cadrul evenimentului, a fost organizată o expoziție cu o selecție de lucrări reprezentative provenind din Tyler Collection.

Galerie foto

Pe 26 februarie 2019 cercetătoarea Cristina Cojocaru a susținut la Institutul de Studii Sud-Est Europene (Casa Academiei) conferința Pictori itineranți în Valahia secolului al XVIII-lea. Evenimentul face parte din seria conferințelor bilunare pe care le organizează instituția.

DE LA PARTENERII NOȘTRI:

A apărut cel de-al doilea număr al recent înființatei reviste academice Dialogica. Publicația – cu periodicitate trianuală și în regim open access – apare la Chișinău, sub egida Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” și a Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a Academiei de Științe a Moldovei.
În cuprinsul numărului curent figurează și articolul Un portret fotografic de țară la 1923: E.O. Hoppé în România Mare (pp. 49-62) semnat de Adrian-Silvan Ionescu.

Dialogica, anul I, nr. 2, mai-august 2019.pdf Dialogica, anul I, nr. 2, mai-august 2019.pdf
Size : 22055.949 Kb
Type : pdf

Pe 22 martie 2019 s-a desfășurat cea de-a noua ediție a Sesiunii de Comunicări a Facultății de Istoria și Teoria Artei (UNARTE, București). Dintre membrii Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” au participat Cristina Cojocaru și Vlad Bedros.
Programul sesiunii

A apărut Buletinul informativ AICT.ro, ianuarie 2019. Redactat pe baza informațiilor furnizate de membrii Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România, Buletinul trece în revistă ultimele apariții editoriale în domeniu, dar și evenimentele importante în care se implică teatrologii și criticii români, contribuind la promovarea fenomenului teatral autohton.

Premiile Academiei Române și alte distincții

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pentru anul 2016, în domeniul istoriei artei, ex aequo, a revenit lucrărilor Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) de Dana Jenei și Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context de Elena Dana Prioteasa. Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2018.

Volumul Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) – cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2016, 240 p., 153 il. – reprezintă parte din teza de doctorat a cercetătoarei, cu informația actualizată la nivelul anului 2016.
Dr. Dana Jenei este cercetător științific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” din Bucureşti – Academia Română, compartimentul „Artă şi arhitectură medievală", din anul 2013.

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pe anul 2015 a revenit ex aequo lucrărilor Ion Vlasiu (autori: Ioana Vlasiu, Ioan Şulea şi Cora Fodor) și Valori de artă barocă în Banat (autor: Rodica Vârtaciu Medeleț). Premiile au fost decernate în cadrul ceremoniei care a avut loc pe 15 decembrie 2017 în Aula Magna a Academiei Române.  

Albumul monografic Ion Vlasiu (Muzeul Județean Mureş – Muzeul de Artă, Târgu-Mureş, 2015, 310 p. + il.) a însoțit expoziția permanentă inaugurată în 2015, care reunește peste o sută de lucrări, majoritatea donate de artist însuși, în 1986. Albumul este o prezentare solid documentată a vieții şi creației lui Ion Vlasiu; sunt incluse o serie de texte critice, repere biografice și fragmente de jurnal, alături de un catalog tematic şi fragmente din corespondența artistului cu diferite personalități din epocă.

Dr. Ioana Vlasiu, reputat cercetător științific, a fost membră a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” timp de peste patru decenii.

Premiile Academiei Romane - 2015.pdf Premiile Academiei Romane - 2015.pdf
Size : 389.978 Kb
Type : pdf

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 
Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 

Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Națională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013