home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2018   |   contact   

                    

 Sesiuni, colocvii, simpozioane

2018

DATE NOI ÎN CERCETAREA ARTEI MEDIEVALE ȘI PREMODERNE DIN ROMÂNIA, ed. a XV-a, Muzeul Național de Artă al României, 3 decembrie 2018

ION FRUNZETTI, MAGISTRUL NOSTRU: UN SECOL DE LA NAȘTERE, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ, 28 noiembrie 2018

LUMINOUS-LINT: WEAVING A MULTI-DIMENSIONAL TAPESTRY ON PHOTOHISTORY – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES, conferință Alan Griffiths, Biblioteca Academiei Române, 23 octombrie 2018 

ELABORAREA DE METODOLOGII COMPLEXE PRIVIND ATRIBUIREA ȘI AUTENTIFICAREA UNOR PICTURI MEDIEVALE ȘI PREMODERNE DIN PATRIMONIUL NAȚIONAL, start-up workshop pentru proiectul PN-III-PL-1.2.-PCCDI-2017-0812, Academia Română, 21-22 mai 2018

COPY-PAST. REVALUATING HISTORY, MEMORY AND ARCHIVE IN CINEMA, PERFORMING ARTS AND VISUAL CULTURE, conferință organizată de Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Teatru și Televiziune, și Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ, Cluj, 18-19 mai 2018

THE GREAT WAR(S): OUR STORYa treia conferință internațională despre filmul balcanic, București, 8-9 mai 2018

ARTIȘTII ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE (1830–1940), lansare de carte, Jockey Club, București, 5 februarie 2018 
Institutul de Istoria Artei
 

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU ANUL 2016
Ceremonie de decernare: 13 decembrie 2018
Aula Academiei Române

Academia Română a decernat pe 13 decembrie 2018 premiile care recompensează cele mai bune lucrări și prezențe culturale și științifice românești realizate de-a lungul anului 2016. Laureații au fost premiați de către Biroul Prezidiului, condus de acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române.

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pentru anul 2016, în domeniul istoriei artei, ex aequo, a revenit lucrării Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500), autor: Dana Jenei.

Volumul Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) – cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2016, 240 p., 153 il. – reprezintă parte din teza de doctorat a cercetătoarei, cu informaţia actualizată la nivelul anului 2016.

Dr. Dana Jenei este cercetător științific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” din Bucureşti – Academia Română, compartimentul „Artă şi arhitectură medievală", din anul 2013.

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăţi în domeniu: rezultate preliminare ale investigaţiilor proprii, tematica sesiunilor sesiunilor internaţionale şi naţionale la care au participat, apariţii editoriale notabile ş.a.

CALENDAR 2018

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc.  

Proiecțiile vor avea loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). 

PROGRAM 2018 

Apariții editoriale recente

COSTIN PETRESCU, La Iași, în timpul războiului (1916-1917). Însemnările unui pictor refugiat, București, Humanitas, 2018
Ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note de Virginia BarbuCitiți mai mult...

Narrative and Aesthetic Values of the Golden Five Film. Papers from a Symposium (editor Sofia Trenchovska), Tiveriopolska filmska aliansa, Strumica, Macedonia, 2018, 154 p.Citiți mai mult...

Alte știri

În perioada 2-5 noiembrie 2018 Marian Țuțui a participat la Velingrad (Bulgaria) la Conferința internațională Post-totalitarian Film in the Eastern European Countries: Models and Identities, organizată de Institutul pentru Studiul Artelor din Sofia. Colegul nostru, membru în comitetul de organizare al conferinței, a prezentat comunicarea An Attempt of Periodization and Establishment of the National Specificity of the Romanian Post-Communist Cinema.

Cercetătorul Marian Țuțui a primit placheta și diploma „pentru contribuția deosebită la dezvoltarea și promovarea filmului documentar românescˮ la prima ediție a Festivalului Eden Docs de la Băile Herculane (20-23 septembrie 2018).

În intervalul 29 august – 1 septembrie s-a desfășurat la Roma conferința Asociației Europene de Istorie Urbană (14th Conference of the European Association for Urban History) – Urban Renewal and Resilience. Cities in Comparative Perspective. Participantă la eveniment, Ramona Caramelea a susținut comunicarea Virginia Haret Andreescu: the Professional Trajectory of a Woman Architect in Interwar Romania.
BROȘURA CONFERINȚEI

Teatrul și migrația. Teatru, națiune și identitate: între migrație și stabilitate a constituit tema centrală a Congresului IFTR, ediția din 2018, care s-a desfășurat la Belgrad între 9 și 13 iulie. Capitala Serbiei a găzduit cu acest prilej câteva sute de participanți la congres – cercetători, universitari, practicieni ai artei teatrale. Din partea Institutului de Istoria Artei a fost prezentă la acest prestigios eveniment Isabella Drăghici, care a prezentat comunicarea Migration, Theatre and New Technologies. A Case Study: Tele-Encounters.  

Materiale informative:
Programul Congresului 
Theatre and Migration. Theatre, nation and identity: between Migration and Stasis / Book of Abstracts

Marian Țuțui a participat pe 26 iunie la conferința Adakale trăiește! 50 de ani de memorie și istorie, care s-a desfășurat la Biblioteca Națională din București. Colegul nostru a vorbit despre „Ada-Kaleh în film. Între document și simbol”. Conferința a fost organizată de Institutul Yunus Emre București împreună cu Centrul de Studii Turce, Facultatea de Istorie a Universității din București și cu sprijinul Ambasadei Republicii Turcia și al Comisiei de Tineret din cadrul UDTR Filiala București.

Între 13 și 15 iunie 2018 s-au desfășurat în Germania, la Kunstgeschichtliches Institut der Ruhr-Universität Bochum, lucrările seminarului internațional Sakralbauten erforschen. Aktuelle Tendenzen in der Kunstgeschichte / Exploring Sacred Architecture. Current Trends in Art History. Vlad Bedros a prezentat în cadrul acestui eveniment științific comunicarea Liminal devices. Iconographic programs of doorways in Post-Byzantine wall paintings from Romania (15th-16th c.).

Pe 12 iunie 2018, la Academia Română a avut loc Sesiunea omagială 11 iunie 1848 – Ziua victoriei Revoluţiei Române paşoptiste. Evenimentul a fost găzduit de Biblioteca AR, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“. Au luat cuvântul: acad. Dan Berindei, Preşedintele Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie, acad. Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, dr. Dorina N. Rusu, membru corespondent al Academiei Române, dr. Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescuˮ, și conf. univ. Adrian Niculescu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

Cu ocazia unei deplasări în China (20-27 mai a.c.), Marian Țuțui a susținut două prelegeri la Universitatea de Film din Beijing: "The Forest of the Hanged" and the first successes of Romanian cinema in Cannes și The Balkans: Small countries with greatest cinema awards in cinema.

La Institutul pentru Studiul Artelor din Sofia a avut loc pe 23 și 24 martie 2018 o nouă ediție a conferinței Art Studies Reading - Old Art Module. Cercetătorii bulgari și invitații lor din Grecia, Serbia, Suedia, Italia, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Israel, Albania și România au abordat diverse teme privind arta medievală și premodernă, grupate în secțiunile: Trends in the Balkan Art, Manuscripts, Architectural Images, Marginal and Marginalised Objects, Iconography, Artists and Art Monuments. Din partea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescuˮ au fost prezenți la conferință Constantin Ciobanu, care a susținut comunicarea The External Wall Paintings in the Sixteen-Century Moldova and the Façade Wall Paintings of the Wallachian Churches in the Late Eighteenth – First Half of the Nineteenth Century (Literary Sources of the Ancient Wise Men and Sibylla’s Prophecies), și Cristina Cojocaru, cu comunicarea The Decline of Byzantine Tradition in Wallachia`s Religious Painting of Early Modern Times.

Pe 9 februarie 2018, la Centrul pentru arte frumoase Bruxelles (BOZAR), cu ocazia proiecției filmului Pădurea spânzuraților (1964), a avut loc o masă rotundă cu titlul Filmul Pădurea spânzuraților, r. Liviu Ciulei, reper pentru filmografia română în contextul modernității europene. Au participai istoricul de artă Adrian-Silvan Ionescu, istoricul și criticul de film Bujor T. Rîpeanu, istoricul de film Marian Țuțui, alături de istoricul de film Dominique Nasta, profesoară de studii de film la Université Libre de Bruxelles. Evenimentul a avut loc în cadrul programului-cadru 1918 European Dreams of Modernity. 100 years on. – cea mai amplă manifestare multidisciplinară internațională organizată de Centrul pentru arte frumoase Bruxelles (BOZAR) în parteneriat cu statele central și est europene în anul Centenarului.
Proiectul – girat de Institutul Cultural Român – a fost realizat cu suținerea Centrului Național al Cinematografiei Române (CNC), al Arhivei Naționale de Film a României (ANF), a Université Libre de Bruxelles și a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu“ al Academiei Române (IIA).  

A apărut Buletinul informativ AICT.ro, ianuarie 2018. Redactat pe baza informațiilor furnizate de membrii Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România, Buletinul trece în revistă ultimele apariții editoriale în domeniu, dar și evenimentele importante în care se implică teatrologii și criticii români, contribuind la promovarea fenomenului teatral autohton.

Premiile Academiei Române și alte distincții

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pe anul 2015 a revenit, ex aequo, lucrărilor Ion Vlasiu (autori: Ioana Vlasiu, Ioan Şulea şi Cora Fodor) și Valori de artă barocă în Banat (autor: Rodica Vârtaciu Medeleţ). Premiile au fost decernate în cadrul ceremoniei care a avut loc pe 15 decembrie 2017 în Aula Magna a Academiei Române.  

Albumul monografic Ion Vlasiu (Muzeul Judeţean Mureş – Muzeul de Artă, Târgu-Mureş, 2015, 310 p. + il.) a însoțit expoziția permanentă inaugurată în 2015, care reunește peste o sută de lucrări, majoritatea donate de artist însuși, în 1986. Albumul este o prezentare solid documentată a vieţii şi creaţiei lui Ion Vlasiu; sunt incluse o serie de texte critice, repere biografice și fragmente de jurnal, alături de un catalog tematic şi fragmente din corespondenţa artistului cu diferite personalităţi din epocă.

Dr. Ioana Vlasiu, reputat cercetător științific, a fost membră a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” timp de peste patru decenii.

Premiile Academiei Romane - 2015.pdf Premiile Academiei Romane - 2015.pdf
Size : 389.978 Kb
Type : pdf

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 

Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 


Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Naţională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013