home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2021   |   contact   

                    

 Sesiuni, colocvii, simpozioane 

2021

În cursul anului 2021, evenimentele științifice ale Institutului de Istoria Artei vor fi organizate în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19.  

DATE NOI ÎN CERCETAREA ARTEI MEDIEVALE ȘI PREMODERNE DIN ROMÂNIA, ediția a XVII-a, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ & Muzeul Naţional de Artă al României, București, 6–7 mai 2021

LANSARE DE CARTE70 ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” și Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, Biblioteca Academiei Române, 17 mai 2021

LANSARE DE CARTE: In honorem Răzvan Theodorescu, Academia Română – Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Biblioteca Academiei Române, 19 mai 2021 

BALURI: ELEGANȚĂ, ETICHETĂ, STIL, conferință online susținută de Adrian-Silvan IONESCU, organizator: Universitatea din București, 26 mai 2021

LANSARE DE CARTEBaluri în România modernă, 1790-1920 de Adrian-Silvan IONESCU, Jockey Club, București, 3 iunie 2021 

Institutul de Istoria Artei

Noutăți editoriale 

Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, coordonare și prefață Adrian Silvan-Ionescu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Ed. Oscar Print, București, 2020.Citiți mai mult...

70 ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, coordonator: Adrian-Silvan Ionescu, ediție îngrijită de Virginia Barbu și Ioana Apostol, Editura Academiei Române, București, 2020


Citiți mai mult...

Alte știri

Sub egida Consiliului Județean Prahova și a Centrului pentru Studii de Intelligence și Geopolitică Aplicată, s-a desfășurat în perioada 28-30 mai 2021, la Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, prima ediție a Conferinței naționale Iorga, după Iorga. Cercetătorul Andrei Țârlescu (Institutul de Istoria Artei) a prezentat comunicarea Nicolae Iorga, fondator al Institutului Român de Bizantinologie. El aavut totodată rolul de moderator al lucrărilor.
Programul conferinței

Pe 27 și 28 mai a avut loc online a 23-a conferință internațională anuală organizată la Chișinău de Institutul Patrimoniului Cultural din Republica Moldova. Tema ediției a fost „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Cercetătorul Marian Țuțui a participat în secțiunea a IV-a (Arte vizuale) cu lucrarea Divan Film Festival sau povestea unui mare festival mic de artă cinematografică și culinară din Balcani.
Programul conferinței

În zilele de 23, 24 și 25 martie a avut loc online cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale de Studii Bizantine și Medievale Est-Europene organizată de Laboratório de Estudos Medievais și Laboratório de Estudos Mediterrânicos e Bizantinos ale Universității din São Paulo, Brazilia. Cercetătoarea Elisabeta Negrău a participat cu lucrarea Between Private and Public Devotion: The Pieta Icon in Post-Byzantine art.
Program 
Înregistrarea conferinței

Ion Andrei Țîrlescu – cercetător la Institutul de Istoria Artei și la Biblioteca Academiei Române (secţia „Manuscrise şi carte rară”) – despre rolul jucat în cadrul învățământului de la Academiile domnești din București și Iași de manuscrisele grecești, vehicule ale gândirii iluministe apusene:
Nivelul de predare al ştiinţelor nu era mai prejos de cel al prestigioaselor universităţi din Italia şi Germania acelor vremuri. Pentru a avea cele mai bune manuale erau urmărite cele mai performante ediţii ale acestora şi se trecea de îndată la traducerea lor în neogreacă, limbă care era mult mai uşor desluşită de elevii celor două academii din Bucureşti şi Iaşi. Se căutau cele mai bune mijloace culturale şi educaţionale, pentru a satisface toate gusturile cărturăreşti ale boierilor fanarioţi din acea vreme, care doreau educaţie aleasă pentru odraslele lor. Manuscrisele din fondul Bibliotecii Academiei Române dau mărturie despre gândirea enciclopedică, vizionară, despre deschiderea spre cunoaştere şi ştiinţă, elementele-cheie şi abilităţile de care trebuia să dispună un candidat la studenţie la oricare dintre aceste centre culturale din Balcani
Interviul acordat Danielei Șontică, sub titlul File din istoria noastră în manuscrisele greceşti de la Academia Română, a fost publicat în ziarul Lumina din 12 martie 2021.

Întâlnirile de miercuri

Institutul de Istoria Artei organizează lunar, într-o zi de miercuri, colocvii  în cadrul cărora cercetătorii prezintă diverse noutăți în domeniu: rezultate preliminare ale investigațiilor proprii, tematica sesiunilor internaționale şi naționale la care au participat, apariții editoriale notabile, însemnări de călătorie ş.a.

CALENDAR 2021

Cinemateca IIAGO

Cinemateca IIAGO este un proiect inițiat la începutul anului 2017. Cercetătorii interesați vor avea prilejul să vizioneze o serie de filme de patrimoniu, mai puțin cunoscute publicului românesc. Proiecțiile au loc la sediul Institutului de Istoria Artei (Calea Victoriei 196). Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.  

PROGRAM 2021 

Premiile Academiei Române și alte distincții

Pe 12 decembrie 2019 s-a desfășurat ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române pentru cele mai reprezentative creații științifice și culturale realizate în anul 2017. Evenimentul a avut loc în Aula Academiei Române. Premiile au fost înmânate de președinții secțiilor, în prezența Biroului Prezidiului, a membrilor Adunării Generale și a unui numeros public.
Premiul „George Oprescu“ în domeniul istoriei artei a fost acordat lucrării Artiștii romȃni ȋn străinătate (1830-1940). Călătoria, ȋntre formația academică și studiul liber. Autori: Adrian- Silvan Ionescu, Virginia Barbu, Ioana Beldiman, Ramona Caramelea, Olivia Nițiș, Gabriel Badea-Păun. Coordonatori: Ruxanda Beldiman, Ioana Vlasiu și Corina Teacă.
Galerie foto:  

Premiile Academiei Romane pentru anul 2017.pdf Premiile Academiei Romane pentru anul 2017.pdf
Size : 390.903 Kb
Type : pdf

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pentru anul 2016, în domeniul istoriei artei, a revenit ex aequo lucrărilor Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) de Dana Jenei și Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context de Elena Dana Prioteasa. Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2018.
Volumul Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500) – cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2016, 240 p., 153 il. – reprezintă parte din teza de doctorat a cercetătoarei, cu informația actualizată la nivelul anului 2016.
Dr. Dana Jenei este cercetător științific la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” din Bucureşti – Academia Română, compartimentul „Artă şi arhitectură medievală", din anul 2013.

Premiul „George Oprescu“ al Academiei Române pe anul 2015 a revenit ex aequo lucrărilor Ion Vlasiu (autori: Ioana Vlasiu, Ioan Şulea şi Cora Fodor) și Valori de artă barocă în Banat (autor: Rodica Vârtaciu Medeleț). Premiile au fost decernate în cadrul ceremoniei care a avut loc pe 15 decembrie 2017 în Aula Magna a Academiei Române.  

Albumul monografic Ion Vlasiu (Muzeul Județean Mureş – Muzeul de Artă, Târgu-Mureş, 2015, 310 p. + il.) a însoțit expoziția permanentă inaugurată în 2015, care reunește peste o sută de lucrări, majoritatea donate de artist însuși, în 1986. Albumul este o prezentare solid documentată a vieții şi creației lui Ion Vlasiu; sunt incluse o serie de texte critice, repere biografice și fragmente de jurnal, alături de un catalog tematic şi fragmente din corespondența artistului cu diferite personalități din epocă.

Dr. Ioana Vlasiu, reputat cercetător științific, a fost membră a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” timp de peste patru decenii.

Premiile Academiei Romane - 2015.pdf Premiile Academiei Romane - 2015.pdf
Size : 389.978 Kb
Type : pdf

Pentru merite deosebite în activitatea de cercetare, în domeniul educației și criticii de artă, Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. 
Ceremonia de decernare a distincției a avut loc la Chișinău pe 4 noiembrie 2016. 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2010 a revenit lucrării Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului de Suzana Móré Heitel (1947-2008). Autoarea a făcut parte, în ultimii 18 ani de viaţă, din colectivul de cercetători medievalişti al Institutului de Istoria Artei. 

Decernarea premiilor a avut loc pe 13 decembrie 2012. 

Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei) şi Corina Popa (Universitatea Națională de Arte Bucureşti) au fost distinse cu premiul „George Oprescu” al Academiei Române pe anul 2009 pentru lucrarea Mănăstirea Hurezi. Ceremonia decernării premiilor AR s-a desfăşurat pe data 15 decembrie 2011. 

 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013