home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2018   |   contact   |      

                    

Apariţii editoriale 
2010-2018*

*O listă mai cuprinzătoare a lucrărilor publicate de cercetătorii Institutului de Istoria Artei se găseşte pe site-ul www.istoria-artei.ro. Vă invităm să consultaţi paginile Volume colective şi Cărţi.    

NARRATIVE AND AESTHETIC VALUES OF THE GOLDEN FIVE FILM. PAPERS FROM A SYMPOSIUM ((editor Sofia Trenchovska), Tiveriopolska filmska aliansa, Strumica, Macedonia, 2018, 154 p.
Ediție în limba macedoneană cu rezumate în limba engleză
ISBN 978-608-4546-37-5

Lucrările publicate în volum fac parte dintr-un proiect internațional de cercetare științifică a valorilor estetice și narative în filmul Golden Five (2016, regia Goran Trenčovski), o operă emblematică pentru cinematografia macedoneană contemporană. Ele au fost prezentate la simpozionul desfășurat pe 9 și 10 martie 2018 la Strumica, Republica Macedonia.
Între contributori se numără Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ), care a prezentat comunicarea An Essay on Faith or About the Film Golden Five (pp. 22-30). 

MARIAN ȚUȚUI
罗马尼亚电影简史 [O scurtă istorie a filmului românesc], traducere în limba chineză de Wang Yao, Beijing, 2018
Format: e-book
Preview

Pe 21 mai 2018 a fost publicată la Beijing versiunea în chineză a cărții lui Marian Țuțui O scurtă istorie a filmului românesc (ediția a II-a, revăzută și adăugită, Noi Media Print, București, 2011). Este prima publicație în domeniu apărută în această limbă. Cartea a fost tradusa de asistentul universitar Wang Yao de la Academia de Film din Beijing, care și-a dat doctoratul cu o teză despre Noul val cinematografic românesc. Autorul a scris o nouă Prefață, special pentru această ediție destinată familiarizării publicului din China cu evoluția celei de-a șaptea arte în spațiul cultural românesc.

IOANA VLASIU, RUXANDA BELDIMAN, CORINA TEACĂ (coord.)
ARTIȘTII ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE (1830–1940). CĂLĂTORIA, ÎNTRE FORMAȚIA ACADEMICĂ ȘI STUDIUL LIBER, cu o prefață de Adrian-Silvan Ionescu, Ed. Institutul Cultural Român, București, 2017, 472 p. + il.
ISBN 978-973-577-707-4

Lucrarea cuprinde studii privind călătoriile artiştilor români, începând de la mijlocul secolului al XIX-lea până în perioada interbelică. Călătoria reprezintă un tip de experienţă menită să completeze formaţia artişilor şi să le lărgească orizontul vizual şi social. Ea este vehiculul impunerii unor modele, al unor transferuri culturale şi al instituirii unor relaţii cu spaţii şi culturi mai apropiate sau mai îndepărtate. Abordarea acestei teme permite reconsiderarea vieţii artistice locale, precum şi a implicării artiştilor români pe scene internaţionale. Ilustrații relevante întregesc demersul analitic.

Lansarea volumului - 5 februarie 2018

ADRIAN-SILVAN IONESCU, MARIAN ȚUȚUI (coordonatori) 
PĂDUREA SPÂNZURAȚILOR, OGLINDĂ A MARELUI RĂZBOI, Editura Oscar Print, București, 2017, 275 p.
ISBN 978-973-668-443-2

Apărut cu sprijinul Institutului de Istoria Artei „G.Oprescuˮ și al Uniunii Cineaștilor din România, volumul reunește studiile a 16 istorici, istorici de artă si de cinema (Daniela Buşă, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”; Horia Vladimir Şerbănescu, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I“; Claudiu Topor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Raluca Tomi, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”; Bogdan Popa, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”; Manuela Cernat, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”; Adrian-Silvan Ionescu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”; Col. (r.) Viorel Domenico; Elena Dulgheru; Mihai Fulger, Arhiva Naţională de Filme; Angelo Mitchievici, Universitatea „Ovidius” din Constanța; Dominique Nasta, Université Libre de Bruxelles; Dinu-Ioan Nicula; Ana Maria Plămădeală, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Bujor T. Rîpeanu; Marian Ţuţui, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”). 

Lucrările au fost prezentate la Conferința internațională Padurea spanzuratilor, oglindă a Marelui Razboi. 50 de ani de la premieră, 100 de ani de la subiect care a avut loc în organizarea institutului nostru pe 26 și 27 octombrie 2015, în Amfiteatrul „Ion Heliade Radulescuˮ al Bibliotecii Academiei Române. 

ALIN CIUPALĂ 
BĂTĂLIA LOR. FEMEILE DIN ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, Ed. Polirom, Iași, 2017, 392 p. 
ISBN: 978-973-46-6577-8

Cartea prezintă implicarea României în prima conflagrație mondială din perspectiva rolului pe care l-au jucat femeile în susținerea efortului de război. Sunt trecute în revistă acțiunile desfășurate de numeroase personalități feminine ale vremii – cum ar fi Olga Sturdza, Sabina Cantacuzino, Nadeja Știrbei sau Martha Bibescu – ca fondatoare și conducătoare ale unor societăți implicate în organizarea spitalelor de campanie și a trenurilor sanitare, înființarea de grădinițe de copii, orfelinate, cantine sau în găsirea unor soluții pentru ușurarea vieții prizonierilor români din lagărele din străinătate și a răniților din spitale. Un loc aparte îi este rezervat reginei Maria, care înca din perioada neutralității României a inițiat pregătirea unei baze de sprijinire a efortului de război din punct de vedere medical și logistic, fiind unul dintre cei mai activi sustinători (prin acțiuni publice sau în cadrul familiei regale) ai intrării țării în război alături de puterile Antantei. Autorul prezintă și aspecte legate de viața socială a femeilor din perioada respectivă, arătând cum activitatea desfășurată de ele în timpul Primului Război Mondial a determinat modificarea statutului lor în societatea epocii.

DANA JENEI
GOTICUL ÎN TRANSILVANIA. PICTURA, Cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2016, 240 p., 153 il. 
Ediție în limba română cu rezumate în limbile engleză (Gothic in Transylvania. The Painting), franceză (La Gothique en Transylvanie. La Peinture) şi germană (Gotik in Siebenbürgen. Die Malerei). 
ISBN: 978-973-668-456-9.
CUPRINS:  • În loc de introducere • Stadiul cercetării • Transilvania Evului Mediu târziu • Transilvania între Orient şi Occident. Schiţă istorică • „Criza simbolurilor securităţii” • Noua sensibilitate religioasă • Grija faţă de viaţa de după moarte • Pictura gotică transilvăneană în context european • Iconografia picturii gotice religioase din Transilvania • Schiţă tematică: capela, biserica, retablul • Imagini din lumea „de dincolo” • Imagini devoţionale. Cultul sfinţilor • Normă şi creativitate în arta medievală transilvăneană • Imagine. Text. Surse • Artiști. Centre artistice • Comanditari • În loc de încheiere • Bibliografie generală • Summary • Resumée • Zusamenfassung

„În lumea cercetării științifice continuitatea preocupărilor este, cel mai adesea, un gir al calității, iar dintre încă tinerii istorici ai artei medievale din România o văd pe Dana Jenei ca un exemplu eclatant în acest sens. Licența universitară, doctoratul și studiile postdoctorale le-a închinat – cu spor permanent de informație și de interpretare – aceluiași fascinant teren al artei vechi transilvane din vremea Goticului și a Renașterii, cercetările sale asupra picturii murale și a celei de panou, asupra iconografiei acestor picturi constituind astăzi texte de referință. O cunosc pe autoare de ani buni și i-am apreciat mereu curiozitatea intelectuală, seriozitatea investigației, unghiul larg al abordării faptului de artă. Pe toate le regăsim în volumul de față. O bibliografie pe care nu mă sfiesc a o socoti impecabilă, analize stilistice precise și evocatoare, o interdisciplinaritate firească – de la istoria mentalităților la teologie și subtilități ale dogmei catolice – fac din cartea aceasta a Danei Jenei un op demn de a continua pe un Victor Roth, pe un Virgil Vătășianu, pe un Vasile Drăguț, acesta din urmă profesor pe care eleva îl amintește cu pioasă reverență [...]. Volumul Danei Jenei este o contribuție de atitudine cărturărească și mărturia unei dedicații emoționante pentru un subiect pe care îl stăpânește profund.”

Acad. Răzvan Theodorescu

MANUELA CERNAT
JEAN NEGULESCU: UN ROMÂN LA HOLLYWOOD, Noi Media Print, București, 2016, 179 p.
ISBN: 9786065720909 

A îndrumat mai toate marile staruri ale vremii lui: Bette Davis, Marilyn Monroe, Sophia Loren, Maureen O'Hara, Lauren Bacall, Joan Crawford, Hedy Lamarr, Micheline Presle, Joan Fontaine, Sylva Koscina, Ann-Margret, Leslie Caron. Supranumit regizor al femeilor pentru harul de a le conduce spre creații extraordinare, i-a ghidat cu egală autoritate și eficiență pe Richard Burton, Maurice Chevalier, Peter Lorre, Victor Francen, Fred Astaire, Sessue Hayakawa, Louis Jourdan, Curd Jürgens, Alec Guinness, Rossano Brazzi, Gabriele Ferzetti. Scenariștii lui s-au numit Faulkner, Hemingway, Clifford Odets, Romain Gary, Françoise Sagan. Rafinat colecționar de artă, a contribuit cu generozitate la lansarea pe orbita planetară a multor tineri plasticieni.
Prețios pentru Pantheonul nostru, artist cu dublă profesie și triplă identitate culturală – română, franceză și americană, celebrul cineast încă nu a fost integrat în mentalul colectiv românesc. Când atât de puține nume românești au reușit să se afirme și să atingă maxima notorietate internațională în spațiul culturii occidentale a secolului XX, indiferența cu care compatrioții de ieri și de astăzi l-au tratat și îl tratează pe Jean Negulescu rămâne, în cel mai bun caz, de neînțeles. Filmele lui au avut 31 de nominalizări la Oscar. Au câștigat 4 statuete. Multiplu candidat la Premiile Golden Globe și deținător al acestui trofeu pentru cel mai bun film, multiplu candidat la American Directors Guild Awards, cotat printre primii zece regizori ai Hollywood-ului în anii '50, continuă sa fie un necunoscut în țara lui de origine. 

Manuela Cernat

MARIAN ȚUȚUI (editor)
DRUMURI ȘI RĂSPÂNTII / ROADS AND CROSSROADS, Fundația pentru poezie ”Mircea Dinescu”, 2016
Volumul conferinței omonime organizate în cadrul celei de-a VI-a ediții a Divanului Degustătorilor de Film și Artă Culinară (Portul Cultural Cetate, august 2015) 
Ediție bilingvă română-engleză

Șapte studii și-au propus incursiuni în domeniul cinematografic balcanic, pornind de la sintagma „Drumuri și răspântii”. Nevena Daković și Aleksandra Milovanović au abordat travelogue-urile balcanice, ca și tematizarea culturală a călătoriei. La rândul ei, Ana Grgić pornește din nou de la road movie pentru a ajunge, până la urmă, să dezvăluie un simbolism fascinant al râului și al apei, în general, în filmele realizate în Balcani. Ceea ce este interesant este că unele râuri nu sunt interne, căci curg în afara granițelor micilor state balcanice, ceea ce le oferă valențe simbolice în plus. Marilena Ilieşiu și Andrei Şendrea încearcă să analizeze filme ale unor importanți regizori români, Mircea Daneliuc și Lucian Pintilie, utilizând ca unelte simboluri recurente precum călătoria, respectiv trenul. Ghergana Donceva încearcă să explice rolul străinilor în cinematograful bulgar post-comunist. Marian Ţuţui descoperă că filmul românesc a abordat rar călătoria în Balcani, ceea ce probează perpetuarea complexului balcanic al culturii române. Athanassios Bourliaskos se apleacă asupra unuia dintre cele mai bune documentare grecești, Piatra care plânge/ Agelastos Petra (2000, regia Philippos Koutsaftis). Filmul poate fi considerat o călătorie incredibilă la Eleusis, un loc în care a avut loc o catastrofă culturală și ecologică, căci omul modern a maculat unul dintre cele mai sacre locuri ale Antichității. Dana Duma studiează eroina în căutarea identității în Noul Cinema Românesc. Călătoria oferă un cadru în care femeile se confruntă și depășesc obstacole, iau decizii cruciale, precum protagoniștii masculini, provocând evenimente, nu mulțumindu-se să reacționeze la ele, precum în cinemaul mainstream. Uneori nu este vorba despre road movies, ci mai degrabă despre o călătorie interioară, decât despre evenimente exterioare. 
Marian Țuțui

OLIVIA NIŢIŞ (editor)
Istorii MonuMentale / MonuMental Histories,  Arcub și Vellant, București, 2016 
Catalog al expoziției internaționale omonime, curator Olivia Nițiș, 17 martie - 8 mai 2016, ARCUB Gabroveni
Ediție bilingvă română-engleză
ISBN 978-606-8642-90-1

Proiectul multimedia Istorii MonuMentale a reunit producții video realizate de artiști și artiste ale căror discursuri integrează comentariul politic la adresa mecanismelor de manipulare istorică și socială, modelării ideologice a culturii vizuale, asumă critica puterii și a formulelor normative, dificultatea interacțiunii cu edificiul condiționat ideologic, dar și potențialitatea utopiei monumentale, arhitecturale ca formulă a non-înregimentării sociale și totodată a adaptării forțate la un mediu aflat temporar în afara intereselor politice.

Artiști: Irina Botea (Ro), Cătălin Burcea (Ro), Igor Grubić (Hr), Elana Katz (De), Sorin Oncu (Ro), Anca Munteanu Rimnic (Ro), Marilena Preda Sânc (Ro), Gabi Stamate (Ro), Valeriu Șchiau (Ro).

RUXANDA BELDIMAN
DOMENIUL LUI ION GHICA DE LA GHERGANI, grafică: Cristian Gache, editor: Oana Marinache, cu o postfață de Irina Bossy‑Ghica, Ed. Istoria Artei, București, 2016, 112 p.
ISBN 978-606-8839-04-2

Volumul aduce în discuție o altă fațetă a portretului intelectual al lui Ion Ghica, aceea a comanditarului de arhitectură și a colecționarului de artă.  
În capitole separate sunt prezentate cele trei componente ale domeniului de la Ghergani: conacul, capela și parcul, opera lui Ion Ghica, în colaborare cu arhitecții Dimitrie Berindey și Gheorghe Mandrea, între anii 1876-1887.

VIRGINIA BARBU, CORINA TEACĂ (editoare)
MĂRTURIILE TOAMNEI. CORESPONDENȚĂ IONEL JIANU-BARBU BREZIANU, cu o prefață de Virginia Barbu, Editura UNArte, București, 2016
ISBN 978-606-720-056-0

Volumul este o ediție critică a scrisorilor lui Ionel Jianu trimise de la Paris lui Barbu Brezianu, în anii 1968-1993, corespondență aflată în Arhiva Barbu Brezianu a Institutului de Istoria Artei „G.Oprescu” al Academiei Române. Lucrarea încheie Proiectul finanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, CNCS-UEFISCDI, „Sfântul din Montparnasse”. De la document  la mit: o sută de ani de exegeză brâncuşiană. Corespondența publicată prezintă o relevanță deosebită pentru domeniul istoriei artei românești, pentru înțelegerea personalității istoricului de artă Ionel Jianu, pentru studiul aprofundat al operei sculptorului Constantin Brâncuși, pentru relațiile franco-române din ultimele decenii ale secolului XX, precum și pentru caracterul documentar referitor la „Noua Generație” a intelectualilor români din perioada interbelică, din care făceau parte cei doi corespondenți.

OZANA ALEXANDRESCU
CATALOGUL MANUSCRISELOR MUZICALE DE TRADIŢIE BIZANTINĂ DIN SECOLUL AL XVIII-LEA. 
FONDUL GRECESC DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Vol. II, Editura Muzicală, Bucureşti, 2015, 211 p.
ISBN: 978-973-42-0579-0

Lucrarea continuă o serie pe care cercetătorii Ozana Alexandrescu și Daniel Suceava (semnatarii primului volum, apărut în 2010) au conceput-o pentru a oferi specialiștilor un catalog analitic al manuscriselor cuprinzând  muzică de tradiţie bizantină din secolul XVIII-lea, aflate în fondul grecesc al Bibliotecii Academiei Române.  


MARIAN ŢUŢUI (coordonator)
EROI ŞI ANTIEROI BALCANICI / BALKAN HEROES AND ANTI-HEROES, Ed. Fundaţiei Culturale Est-Vest, București, 2015
Ediție bilingvă română-engleză
ISBN 973-85680-8-III

Volumul cuprinde comunicările prezentate la conferința organizată în cadrul celei de-a V-a ediții a Divanului Degustătorilor de Film și Artă Culinară (Portul Cultural Cetate, 26-31 august 2014). Semnate de universitari, critici și istorici de cinema din Marea Britanie, Grecia, Bulgaria, Serbia, Croaţia şi România, cele nouă texte oferă o analiză din unghiuri inedite a cinematografiei din Balcani. Publicația apare după Evadarea din Balcani / Escape from Balkans (2013) și Comedia balcanică / The Comedy of the Balkans (2014) – volume ale conferințelor organizate în cadrul edițiilor anterioare ale festivalului și dedicate mentalitățlor, moravurilor, tipologiilor din această parte a Europei, așa cum au fost ele surprinse de creatorii de film. 

IRINA CĂRĂBAŞ, OLIVIA NIŢIŞ (editors)
AFTER BRANCUSI. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZED IN THE FRAME OF THE PROJECT 'THE SAINT OF MONTPARNASSE' FROM DOCUMENT TO MYTH. A CENTURY OF CONSTANTIN BRANCUSI SCHOLARSHIP, prefață de Ioana Vlasiu, Editura UNARTE, București, 2014
Grafică: Ciprian Ciuclea
Texte în limba engleză sau franceză 
ISBN 978-606-720-022-5

Volumul cuprinde comunicările prezentate la conferința internațională After Brancusi, organizată în octombrie 2013 de Centrul de Studii Brâncușiene al Institutului de Istoria Artei și de Universitatea Națională de Arte din București. Subiectul conferinței a fost de largă deschidere, cum o indică și titlul. "După Brâncuși" desemnează un timp nedeterminat, în care istoria sculpturii s-a intersectat cu problematica receptării ei și în care opera lui Brâncuși a declanșat un nou tip de reflecție asupra conceptelor artistice, politice și teoretice proprii unor epoci și spații geografice variate. Conferința a pus în lumină câteva posibile linii de cercetare, rareori abordate în exegeza brâncușiană, a recontextualizat anumite interpretări, a clarificat unele aspecte din cariera sculptorului. 

... the value of this contribution to a mature reappraisal of Brancuși, as well as to the broader, burgeoning study of art and its reception under communist regimes, is illimitable.

Jonathan Vernon, The God that Failed Brâncuși, Art History, Volume 39,  Issue 5, November 2016

OLIVIA NIŢIŞ (editor)
IEEB6. ECOLOGICAL THINKING/ECOLOGICAL PRACTICES, Ed. Experimental Project, Bucureşti, 2015; catalog disponibil online
Ediție bilingvă română-engleză
ISBN 978-973-0-17950-7

Catalogul celei de a 6-a editii a Bienalei Internaționale de Gravură Experimentală editat de Experimental Project (Olivia Nițiș și Ciprian Ciuclea) cuprinde cele 5 evenimente din cadrul ediției, care a avut ca temă Gândirea și Practicile Ecologice. Fotografiile din expoziții sunt însoțite de textele curatorilor, la care se adaugă conceptele lucrărilor selectate. Texte de: Javier Martin-Jimenez, Adriana Oprea, Olivia Nițiș.

IEEB6 a abordat probleme ecologice. Gândirea și practicile ecologice au fost temele generale ale ediției, care a adus în atenție o varietate de problematici legate de mediu. Gândirea și producția artistică funcționează ca un instrument pentru observarea, criticarea și dezvăluirea acelor aspecte ale vieții noastre care trec neobservate sau ocupă puțin loc în dezbatrea publică, fiind supuse ignoranței ori relațiilor de putere și rămânând astfel marginale. Gândirea ecologică reprezintă astăzi un imperativ pentru civilizația noastră – procesul paralel între gândire și acțiunea în consecință – oferind cadrul pentru continuarea dezbaterilor politice și etice.

BURÇAK EVREN - MARIAN ȚUȚUI SÖYLEŞISI [Dialoguri între Burçak Evren şi Marian Țuțui], colecția Sinemada Tarih Yazımı, Istanbul, 2015, 83 p.
Ediție bilingvă turcă-engleză

Cartea redă conferinţa care a avut loc pe 15 noiembrie 2014 în cadrul primei ediţii a Bosphorus International Film Festival. Dialogul între Prof. univ. Burçak Evren şi Dr. Marian Ţuţui a fost consacrat centenarului filmului turc, îndeosebi pionierilor cinematografiei din această țară: Sigmund Weinberg şi fraţii Ienache şi Miltiade Manakia.  

ADRIAN-SILVAN IONESCU
RĂZBOIUL CEL MARE. FOTOGRAFIA PE FRONTUL ROMÂNESC, 1916-1919, album de fotografie, concepţie grafică: Bogdan Iorga, Ed. Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2014
ISBN 978-973-577-653-4

Incluzând un mare număr de imagini, lucrarea este dedicată fotografilor – profesioniști sau amatori – care au creat jurnalul iconografic al vieții de front, sub toate aspectele ei. Versiunii în limba română i se adaugă o versiune în limba franceză (La Grande Guerre. La photographie sur le front roumain : 1916-1919, trad.: Ileana Cantuniari, ISBN 978-973-577-654-1) și una în limba engleză (The Great War. Photography from the Romanian front: 1916-1919, trad.: Samuel Onn, ISBN 978-973-577-655-8).  

Acești eroi ai imaginii expresive, ai cadrajului impecabil realizat sub focul vrăjmaș, ai subiectului palpitant și, uneori, chiar hazliu – operatorii de fotografie sau de film – nu au nume și nici chip, chiar mai puțin decât modelele lor, soldatul de rând, mitraliorul, tunarul, pontonierul, pilotul de avion, marinarul sau pușcașul din prima linie, rezemat de parapetul tranșeei și privind, vigilent, spre inamic: doar o tunică sau o manta neutră, aplecate asupra aparatului așezat pe trepied. Ei rămân anonimii care și-au periclitat viața, la fel ca simplii combatanți pe care i-au imortalizat, pentru a realiza o operă colectivă perenă, de mare valoare documentară și istorică. Fotograf și fotografiat și-au adus, în egală măsură, obolul la crearea României Mari.  

Adrian-Silvan Ionescu 

CONSTANTIN I. CIOBANU
MUZEUL NATIONAL DE ARTĂ AL MOLDOVEI. COLECŢIA PICTURĂ NAŢIONALĂ / NATIONAL ART MUSEUM OF MOLDOVA. NATIONAL PAINTING COLLECTION, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, 2014; ediţie bilingvă română-engleză, 200 pagini, 165 imagini color
ISBN 978-9975-80-855-2.

Astăzi, când demersul expoziţional, managerial, dar şi critica de artă se străduiesc să eludeze frontierele diferitelor tipuri, genuri sau specii de artă din sfera vizualului – frontiere considerate a fi artificiale sau caduce –, a veni cu un album dedicat în exclusivitate picturii de şevalet din perioadele modernă şi contemporană nu mai este un gest tot atât de firesc, tot atât de natural precum ar fi părut acum două-trei decenii. Și totuşi el – acest gest – s-a produs, şi s-a produs într-o formă materială obiectivă, lipsită de echivocuri: cea a unei luxoase cărţi de artă găzduind în ordine alfabetică – conform numelor autorilor – peste 160 de reproduceri color ale unor pânze sau cartoane devenite în marea lor majoritate emblematice în actuala panoramă culturală basarabeană (şi nu numai!). Din punctul nostru de vedere, iniţiativa de a publica în formă tipărită o voluminoasă selecţie de picturi din fondurile Muzeului Naţional de Artă al Republicii Moldova ţine nu atât de popularizarea colecţiilor muzeale (care – în condiţiile revoluţiei informaţionale, ale omniprezentului internet – se putea lesne face şi în forma unui muzeu virtual), cât de consacrarea aproape „academicăˮ a unor eforturi susţinute continuu de câteva generaţii de artişti plastici, de muzeografi şi de restauratori. 

PATRIMONIUL CULTURAL AL REPUBLICII MOLDOVA, autori: Tudor Stavilă (Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei) și Constantin Ciobanu  (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ), ediția a doua revăzută și completată, Editura Arc, Chișinău, 2014 
ISBN 978-9975-61-824-3

Albumul – o ediție bilingvă română-engleză, cu un rezumat în limba franceză – include material factologic, documentar și ilustrativ despre tezaurul cultural creat, de-a lungul mileniilor, în spațiul dintre Nistru și Prut. Miezul cărții îl constituie un amplu studiu care urmărește evoluția artelor și meșteșugurilor în Republica Moldova. Studiul este bogat ilustrat cu imagini care reproduc fotografic vestigii arheologice din ceramică și bronz (statuete, coifuri, vase etc.), produse de artizanat (articole lucrate în piatră și lemn, covoare, costume populare ș.a.), icoane și podoabe bisericești, arhitectură sacră și civilă, artă plastică modernă și contemporană. 

Lucrarea a fost distinsă cu premiul „Ştefan Ciobanu” al Ministerului Culturii din Republica Moldova.

150 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC NAȚIONALcoordonator: Adrian-Silvan Ionescu
Editura UNArte, București, 2014

Volumul reunește comunicările susținute în cadrul conferinței dedicate aniversării unui secol și jumătate de la fondarea Școlii de Belle-Arte din București. Textele, semnate de specialiști din Capitală, din țară și din străinătate, aduc la lumină rezultatele investigațiilor recente privind istoria Școlii de Belle-Arte, care devine mai târziu Academie de Arte Frumoase, Institut de Arte Plastice, iar după 1990, din nou Academie şi apoi Universitate. Urmând parcursul educaţiei artistice româneşti de la fondare până în prezent, autorii reconstituie evoluţia secţiilor de specialitate, schițează portretele unor dascăli (Cecilia Cuţescu-Storck, Camil Ressu, Simion Iuca, George Sterian) ori ale unor artişti celebri, absolvenţi ai şcolii (Constantin Brâncuşi, Adam Bălţatu, Jean Negulesco), evocă instituţiile similare din Moldova şi din Transilvania – spațiu de formare a plasticienilor locali. 

SMALL CINEMAS IN GLOBAL MARKETS: GENRES, IDENTITIES, NARRATIVES (editori: Lenuta Giukin; Janina Falkowska, David Desser)
Lexington Books, decembrie 2014
 
ISBN: 978-0739196526

Studiile incluse în volum pun în lumină schimbările survenite în industriile cinematografice mici, analizând impactul expansiunii și diversificării producției filmice la nivel local, regional și global. Autorii abordează aspecte ca: identitatea, revizitarea trecutului, internaționalizarea genurilor, noile forme de cinema experimental, piețele și producția. Importantă pentru dezvoltarea cercetărilor în domeniu, cartea se bazează pe investigațiile unor autori care își abordează subiectul dintr-o perspectivă teoretică occidentală, având totodată o cunoaștere foarte bună (adesea nativă) a limbii, a realităților culturale și a practicilor industriei cinematografice. Sunt prezentate aspecte ale evoluției filmului din 15 țări: Bolivia, Brazilia, China (Hong Kong), Croația, Kenya, Tanzania, Uganda, Grecia, Indonezia, Lituania, Bulgaria, Polonia, România, Maroc și SUA. Între contributori se numără filmologul Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ), autorul studiului New Bulgarian Documentary.

Fragmente din această carte pot fi citite aici

SZATHMÁRI. PIONIER AL FOTOGRAFIEI SI CONTEMPORANII SĂI / PIONEERING PHOTOGRAPHER AND HIS CONTEMPORARIES 
Coordonare, prefață și cronologie: Adrian-Silvan Ionescu
Editura Oscar Print, București, 2014
ISBN: 978-973-668-377-0

Volumul, însoțit de un DVD, cuprinde comunicările sustinute în cadrul conferinței internaționale organizate cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Carol Popp de Szathmari. Autorii aduc noi elemente pentru conturarea personalității acestui artist  un talent prolific, care și-a câștigat notorietatea deopotrivă ca fotograf și ca pictor. Lucrarea beneficiază de o bogată ilustrație, incluzând o serie de fotografii inedite. 


OLIVIA NIȚIȘ
ISTORII MARGINALE ALE ARTEI FEMINISTE
Editura Vellant, București, 2014
Design: Ciprian Ciuclea
ISBN: 978-973-1984-79-7

Studiul dedicat de Olivia Niţiş, critic, teoretician de artă şi curator, condiţiei feminismului şi artei feministe în arealul central, estic şi sud-estic al Europei enunţă încă din titlu marginalitatea problematicilor şi a fenomenului analizat în contextul culturii şi întregului cadru social şi politic al zonei despărţite de Occident prin succesive clivaje istorice, inerţii de conectare la dinamismul schimbărilor de paradigmă şi conflicte ideologice care redirecţionează traseele creaţiei culturale. Din vastul parcurs al istoriei culturale contextualizate politic şi social autoarea decupează etapa modernismului şi actualităţii, urmărind destinul feminismului mai ales în ultima parte a secolului XX şi în deceniile de început ale secolului XXI. În mod necesar analiza implică două planuri: cel teoretic, ce pune în dezbatere termenii, conceptele fondatoare la nivelul fenomenalităţii concrete, politic şi politizat, sociale şi artistice, ca şi grilele de evaluare critică, de interpretare şi de discernere a raporturilor de influenţă dintre feminismul celor două mari spaţii geopolitice redevenite convergente, iar pe de altă parte, contextualizarea geoistorică şi motivaţională a fenomenului în România.   

Alexandra Titu 

COLECȚII DE ARTĂ  Vol. V din seria TEZAURUL ACADEMIEI ROMÂNE
Serie coordonată de acad. Ionel Haiduc şi acad. Păun Ion Otiman; coord. volum: Marina Sabados
Editura Academiei Române, București, 2014
ISBN: 978-973-27-2406-4  

Lucrarea invită la cunoaşterea unui inestimabil patrimoniu artistic al Academiei Române, constituit din donaţiile unor remarcabile personalităţi ale culturii româneşti: istoricul de artă George Oprescu, dramaturgul Victor Eftimiu, istoricul literar George Călinescu, ing. Aurel Avramescu, ing. Dumitru Furnică Minovici şi sculptoriţa Mara Bâscă. Patrimoniul, pe cât de bogat, pe atât de divers, este compus din lucrări de pictură, grafică şi sculptură românească şi europeană, mobilier şi artă decorativă europeană şi orientală, artă ţărănească.
Realizarea volumului a fost încredinţată Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, care a beneficiat de colaborarea unor specialişti din muzee. Textele sunt semnate de Ioana Vlasiu, Corina Teacă, Ruxanda Beldiman, Olivia Niţiş, Virginia Barbu şi Marina Sabados – din Institut, Ana Bârcă, Olivia Tudoran Ciungan, Mircea Dunca, Mircea Hortopan, colaboratori externi. 

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE MUZICOLOGIE BIZANTINĂ. 300 DE ANI DE ROMÂNIRE (1713–2013), editori: Nicolae Gheorghiță, Costin Moisil, Daniel Suceava (cercetător în cadrul Sectorului de muzică al Institutului „G. Oprescu”), Editura Glissando a UNMB, Bucureşti, 2013
ISSN: 2344-6188

Lucrarea cuprinde 26 de comunicări ale unor cercetători din România, Grecia, Finlanda şi Macedonia, susţinute în cadrul celei de-a doua ediţii a Simpozionului internaţional de muzicologie bizantină, un eveniment organizat de Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti în parteneriat cu Institutul de Istoria Artei.    

KAREL ZDENĚK LÍMAN. ARHITECTUL CEH AL CASEI REGALE A ROMÂNIEI 
Editura Igloo, Bucureşti, 2013 
ISBN: 978-606-8026-28-2.

Acest album monografic, apărut în ediţie bilingvă română-engleză, prezintă lucrările realizate de arhitectul ceh în cele peste trei decenii de activitate în România. Textele sunt semnate de Ruxanda Beldiman (cercetătoare în cadrul Sectorului de artă modernă al IIA), Mircea Hortopan, Narcis Dorin Ion și Sorin Vasilescu.  

NINETEENTH-CENTURY PHOTOGRAPHS AND ARCHITECTURE. DOCUMENTING HISTORY, CHARTING PROGRESS, AND EXPLORING THE WORLD, editor: Micheline Nilsen, Ashgate Publishing Group, Farnham şi Burlington, 2013.
ISBN: 978-1-4094-4833-4

Obiectivul acestei culegeri de studii îl constituie analiza modalităţilor prin care fotografia de arhitectură din secolul al XIX-lea, depăşind un rol strict funcţional, reflectă preocupările estetice, intelectuale şi culturale din epocă. Între autori se numără Adrian-Silvan Ionescu (Institutul de Istoria Artei), care semnează textul Romanian Architecture and Cityscape: The Legacy of Nineteenth-Century Photographers.

Fragmente din volum pot fi citite aici. 

ISTORIA ROMÂNILOR, VOL. X: ROMÂNIA ÎN ANII 1948-1989, coord. Dinu C. Giurescu
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2013
ISBN:
  973-45-0667-5.

La redactarea acestui volum – parte a tratatului de istorie publicat de Academia Română –, au contribuit cu capitole privind evoluţia artelor mai mulţi cercetători ai Institututului „G. Oprescu”: 
Carmen Popa, Muzica românească în perioada comunistă, pp. 1093-1103;
Daniela Gheorghe şi Ion Cazaban, Teatrul românesc (1948–1989), pp. 1103-1112;
Manuela Cernat, Cinematograful românesc între ideologie și metaforă, pp. 1113-1133;
Ioana Vlasiu, Artele plastice (1948–1989), pp. 1133-1140;
Ruxanda Beldiman, Arhitectura românească în perioada 1944–1989, pp. 1142-1148.

MARINA SABADOS
GRIGORESCU LA AGAPIA
Editura Doxologia, Iaşi, 2012, 240 p., 207 il. + 37 planşe 
ISBN 978-606-8278-29-2

Dacă Grigorescu rămâne eroul modernizării picturii româneşti, el nu este mai puţin iconarul şi pictorul de biserici care a lăsat cel mai impresionant ansamblu de pictură murală de factură occidentalizantă din secolul trecut (...). În cercetarea ei, Marina Sabados avansează metodic, pe mai multe fronturi. Are o perspectivă cuprinzătoare, datorată mai vechilor ei cercetări privind pictura moldovenească şi, în mod special, cea de icoane, unde chestiunea influenţelor picturii apusene venite pe filieră rusească sau poloneză a preocupat-o îndeosebi. Ceea ce îi îngăduie să privească pictura religioasă a lui Grigorescu nu numai drept început excepţional al unei cariere artistice originale, ci şi ca încheiere a unei tradiţii seculare aflate într-un proces de degradare, accelerat odată cu finele secolului al XVIII-lea. Întreprindere deloc facilă, întrucât nu există, cum punctează şi autoarea, o cercetare sistematică a picturii religioase de secol XIX. Cartea Marinei Sabados suplineşte acest gol.

Ioana Vlasiu

DICŢIONARUL SCULPTORILOR DIN ROMÂNIA. SECOLELE XIX-XX, Vol. I-II, coord. Ioana Vlasiu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011-2012. 
ISBN vol. I: ISBN 978-973-27-2126-1; ISBN vol. II: ISBN 978-973-27-2222-0.

Autori: Ioana Vlasiu, Gabriel Badea-Păun, Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvan Ionescu, Tudor Stavilă, Corina Teacă, Adriana Şotropa, Alexandra Titu, Gheorghe Vida. 

Dicţionarul  un valoros instrument de lucru pentru studiul evoluţiei artelor plastice în epoca modernă  poate fi consultat gratuit online:

Volumul I (lit. A-G)
Volumul II (lit. H-Z)

RUXANDA BELDIMAN
CASTELUL PELEŞ, EXPRESIE A FENOMENULUI ISTORIST DE INFLUENŢĂ GERMANĂ
Editura Simetria, Bucureşti, 2011, 304 p.
ISBN 978-973-1872-22-3

Această monografie-album (teza de doctorat a autoarei) valorifică numeroase documente inedite şi un material iconografic bogat, abordând din varii perspective istoria edificiului, particularităţile sale stilistice, aspecte ale comenzii de arhitectură în secolul al XIX-lea ş.a.   

SILVAN. PORTRETISTUL / THE PORTRAIT ARTIST
Introducere, cronologie şi selecţia lucrărilor: Adrian-Silvan Ionescu
Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2011, 190 p.
ISBN: 978-973-577-627-5. 

Albumul, în ediţie bilingvă (română-engleză), cuprinde o parte importantă din creaţia artistului, renumit cronicar în imagini al vieţii cultural-artistice româneşti şi internaţionale timp de peste şapte decenii. Silvan a schițat în linii expresive portretul a numeroși artiști și oameni de cultură cu care a fost contemporan. Regăsim în album figuri memorabile, între care Tudor Arghezi, George Enescu, Mihail Sadoveanu, George Bacovia, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Lucia Sturdza Bulandra, Dinu Lipatti, Grigore Vasiliu-Birlic, Radu Beligan, Toma Caragiu, Ion Caramitru, Yehudi Menuhin, Herbert von Karajan, Eugen Ionescu, Constantin Brâncuși, Sir John Barbirolli, Arthur Rubinstein, Dmitri Șostakovici, Igor Stravinski, Pablo Picasso, Luciano Pavarotti.

VLAD BEDROS
PATRIMONIU ARTISTIC ARMENESC ÎN ROMÂNIA. ÎNTRE NOSTALGIA EXILULUI ŞI INTEGRAREA CULTURALĂ
Ed. Noi Media Print, Bucureşti, 2011
ISBN: 973-1805-96-2. 

În studiul său monografic, autorul pune în lumină o moştenire culturală importantă, subliniind totodată  „afinitatea fundamentală a diasporei armene din România faţă de elementul majoritar”. Versiunea în limba engleză – Armenian Artistic Heritage in Romania. Between Exilic Nostalgia and Cultural Integration – a fost publicată la aceeaşi editură, cu tiraj separat (ISBN: 973-1805-97-9). 

OZANA ALEXANDRESCU şi DANIEL SUCEAVA
Catalogul manuscriselor muzicale de tradiţie bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Vol. I
Editura Muzicală, Bucureşti, 2010
ISBN: 978-973-42-0580-6 

Concepută în cadrul proiectului Enciclopedia artelor în România, lucrarea este un instrument de lucru preţios pentru cercetătorii specializaţi în istoria muzicii de filiaţie bizantină. 
Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013