Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ al Academiei Române

Asociația Internațională a Criticilor de Teatru România (AICT.RO)

 Simpozionul 

TEATRUL ROMÂNESC
30 de ani de libertate

Marți, 15 octombrie 2019
Aula Bibliotecii Academiei Române
Calea Victoriei 125 

Apel la comunicări 

 

Anul 2019 reprezintă un reper temporal care contorizează trei decenii de libertate pentru societatea românească. Teatrul, artă care o reflectă, a avut la dispoziție un interval generos pentru a ieși din canoanele artei controlate specifice regimurilor totalitare și pentru a se reconecta la tendințele lumii libere. La scară istorică, 30 de sezoane e o secvență, dar în viața artiștilor constituie, adesea, echivalentul unei cariere. Iar dacă în societatea românească lucrurile nu s-au schimbat tot timpul în direcția și în ritmul pe care mulți le-am fi dorit, e demn de urmărit ce s-a petrecut în teatru în această vreme. O cercetare de etapă e mai mult decât necesară pentru interogarea analitică a istoriei noastre recente.

Din multitudinea de subiecte posibile, de interes pentru o mapare critică al cărei scop este portretizarea caleidoscopică, sunt:
          - dezvoltarea limbajelor artistice, practicile scenice înnoitoare;
          - noile teme și noile tipuri de scriitură dramatică;
          - construcția publicurilor;
          - tipuri de producție teatrală – establishment/ independenți;
          - teatrul românesc în context european (în raport cu teatrul din fostele țări comuniste și din cele cu îndelungat exercițiu democratic);
          - statutul artistului de teatru.

Simpozionul Teatrul românesc – 30 de ani de libertate este organizat de Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” în parteneriat cu Asociația Internațională a Criticilor de Teatru – România (AICT.RO) și va avea loc în data de 15 octombrie, orele 10-16, ca parte a celei de-a V-a ediții a Întâlnirilor AICT.RO.

Calendar
Propunerile dumneavoastră (titlul, un rezumat de cca 2000 de semne, afilierea autorului, cuvinte-cheie) sunt așteptate până la data de 15 iunie 2019, pe adresele de e-mail ale coordonatorilor. Programul final va fi comunicat pe 15 iulie. Durata unei comunicări nu trebuie să depășească 20 de minute. Comunicările vor fi publicate în revista academică Studii şi cercetări de istoria artei. Teatru, Muzică, Cinematografie. 

Coordonatori:
Oltița Cîntec, AICT.RO (oltitacintec@gmail.com);
Daniela Gheorghe, IIA „G. Oprescu” (dana_arthes@yahoo.com). 

 


 


 
 
 
 
 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013