Cu prezentarea de față, ne-am propus să inițiem o analiză a rolului pe care l-a jucat ilustrația în revistele românești de teatru timp de cinci decenii, din 1950 până în 2000. Este un domeniu puțin explorat, întrucât interesul istoricilor de teatru s-a îndreptat cu precădere asupra conținutului verbal al articolelor, întrucât acesta trăda fără echivoc ingerința politicului în artă și modurile în care s-au raportat la ea dramaturgi, regizori, critici. După 1990, textele, nu imaginile, au vorbit despre frământările oamenilor de teatru treziți peste noapte într-o lume liberă, dar abandonați de public și deveniți captivi ai cenzurii economice.
În opinia noastră, ilustrația din publicațiile consacrate artelor spectacolului – sub formă de fotografie, desen, schițe scenografice etc. – trebuie să îndeplinească două funcții esențiale. În cazul contemporanilor, 2-3 fotografii care surprind scene semnificative din spectacol pot mări numărul celor dispuși să-l vizioneze; același rol îl îndeplinesc portretele și, îndeosebi pentru comedii, caricaturile actorilor preferați din distribuție. În cazul generațiilor următoare, principalii beneficiari ai ilustrației din periodicele de gen sunt istoricii. Acestora le revine sarcina de a reconstitui peisajul teatral al unor epoci revolute, evocând creații scenice a căror existență se stinge odată cu ultima cădere a cortinei. În acest context, ilustrația este un document la fel de prețios ca scrierile vremii (analize și dezbateri, cronici dramatice, mărturii și memorii ale oamenilor de breaslă ș.a.m.d.).
Prin proiecția unui număr important de ilustrații, va fi examinat modul în care imaginea și-a putut îndeplini menirea în publicațiile de teatru apărute după 1950. Identificăm aici, între altele, un indicator al politicilor editoriale: redactorii au fost responsabili atât pentru impactul imaginilor selectate, cât și pentru stabilirea unui raport echilibrat între text și imagine, sub aspectul spațiului tipografic. Unii au reușit, alții nu.

Evenimentul se înscrie în ciclul de întâlniri științifice bazate pe proiecția de imagini, urmate de discuții cu publicul.

Galerie (foto: Mihai Fulger)  

Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013