home   |   past events   |   wednesday meetings   |   IAH kinema   |   books 2010-2024   |   contact   |      

 

                    

Apariţii editoriale
2010-2024*

*O listă mai cuprinzătoare a lucrărilor publicate de cercetătorii Institutului de Istoria Artei se găseşte pe site-ul www.istoria-artei.ro. Vă invităm să consultați paginile Volume colective şi Cărți.

Whose Is This Song? Balkan Nationalism, Greece and Shared Culture, editoare: Eleni Elefterias-Kostakidis, Hellenic Theorem Publishers, Sydney, 2024, 230 p.
ISBN: 9780646819945
Ediție în limba engleză

Volumul, coordonat de Eleni Elefterias-Kostakidis de la Universitatea din Sydney, reprezintă o lucrare comparatistă dedicată deopotrivă inițiativelor naționale și fenomenelor transnaționale. Colegul nostru Marian Țuțui este prezent cu două capitole: „Four Views of the Balkans from Down Under” și „The Visual Heritage of the Manakia Brothers in the Balkan Countries”. În primul studiu, cercetătorul român a analizat șapte filme australiene de ficțiune în care apar diferite reprezentări ale Balcanilor, de la loc de refugiu la tărâm al violenței pe care locuitorii îl părăsesc căutând liniștea la celălalt capăt al lumii; al doilea studiu îi aduce în prim-plan pe frații aromâni Ienache și Miltiade Manakia, pionierii cinematografiei balcanice revendicați de șase țări din regiune.

The Routledge Handbook of Byzantine Visual Culture in the Danube Regions, 1300–1600, editori: Maria Alessia Rossi și Alice Isabella Sullivan, Routledge, 2024, 422 p. + 96 il. color
ISBN: 9780367639549
Ediție în limba engleză

Volumul aduce în prim plan interconectarea unei zone geografice extinse, care adesea a fost fie studiată fragmentat, fie complet neglijată, subliniind istoria și moștenirea comună a regiunilor Greciei, Croației, Serbiei, Bulgariei, României, Ungariei, Slovaciei și Cehiei. Scopul volumului este de a contesta percepțiile stabilite cu privire la ceea ce constituie aspectele ideologice și istorice ale trecutului, precum și o mai bună cunoaştere internaţională a producției culturale și artistice bizantine și post-bizantine într-o regiune europeană care încă nu este suficient integrată în sfera internaţională a disciplinei istoriei artei. Cele 24 de capitole oferă o abordare originală asupra istoriei, literaturii și istoriei artei din regiunile Dunării în Evul Mediu, fiind astfel accesibile unui public larg din punct de vedere tematic, cronologic sau prin studii de caz; fiecare parte poate fi citită independent sau explorată ca parte a unui întreg.
Doi membri ai Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” semnează capitole-sinteză în volum: Elisabeta Negrău este autoarea capitolului dedicat Ţării Româneşti, The Visual Culture of Wallachia Before and After 1453, iar Vlad Bedros al celui privitor la arta moldovenească, Moldavian Visual Culture before and after 1453.

The Routledge Companion to Global Film Music in the Early Sound Era, editor: Jeremy Barham, Routledge, 2024, 808 p.
Ediție în limba engleză
ISBN: 9781138586697

Pe 31 ianuarie 2024 la Editura Routledge, membră a grupului editorial american CRC Press Inc. specializat în cărți științifice, a apărut volumul The Routledge Companion to Global Film Music in the Early Sound Era, coordonat de muzicologul britanic Jeremy Barham, care include 50 de studii realizate de 60 de specialiști dedicate începuturilor filmului sonor și muzical în toate colțurile lumii. Capitolul 22, cu titlul „Who is Singing over there? The Potpourri of Multiple Voices in Early Sound Cinema of the Balkans”, a fost redactat de colegul nostru Marian Țuțui împreună cu Ana Grgić, profesor asociat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca; studiul este dedicat introducerii sonorului în cinematograful ex-iugoslav, românesc, bulgar și albanez, precum și primelor filme muzicale din aceste țări.
Trecând dincolo de tradiționala concentrare asupra filmului hollywoodian, acest volum ia în considerare gama vastă a producției cinematografice și muzicale din regiuni adesea trecute cu vederea, oferind astfelun context global esențial pentru istoria muzicii de film.

LUCIAN SINIGAGLIA
Universul teatral bucureştean şi politicile culturale după 23 august 1944. Amurgul teatrului burghez. Prin furtunile realismului socialist, cu o prefață de Miruna Runcan,Presa Universitara Clujeană, 2023, 180 p. +113 il. alb-negru
Ediție în limba română
ISBN: 9786063718489

Lucrarea (...) este rodul unui efort întins pe mai mulți ani de scoatere la lumină și valorificare, din tenebrele greu de accesat ale arhivelor românești, a documentelor referitoare la felul în care a evoluat viața teatrală românească în cea mai tulburată, critică, perioadă a secolului XX: cea de instaurare a comunismului. (...). Lucian Sinigaglia și-a ales ca model monumentalele tomuri ale lui Ioan Massoff publicate în deceniile 1960-1980, de la care împrumută (...) atenția față de detaliul descriptiv cu privire la spectacol și la autorii lui. Dar cum fiecare act de emulație valoros e și unul de depășire a maestrului, autorul ne propune o foarte rafinată combinatorie a analizei politice de context, bine fundamentată și argumentată, cu extrase complet necunoscute din cronicile vremii, intersectate cu mărturii provenite din volumele de memorii sau din cele biografice referitoare la artiștii cei mai însemnați ai perioadei. Procesul de cercetare multietajat conduce, firește, la reordonări, la răsturnări spectaculoase de situație și la demantelarea multor mitologii ce continuă să se propage în lumea teatrală și la mai bine de șaptezeci de ani distanță.

Miruna Runcan

Valentina Rusu Ciobanu. Catalog Raisonné, vol. I-II, editor Victoria Nagy Vajda, cu eseuri de Constantin I. Ciobanu, Codrina-Laura Ioniță, Rodica Ursachi, Mircea V. Ciobanu, Asociația pentru cultură și arte Arbor, București, 2023, 399 p. + il. color.
Ediție în limba română
ISBN Vol. I: 978-973-0-38478-9
ISBN Vol. II: 978-973-0-38411-6

Catalogul inventariază toate operele cunoscute ale pictoriței Valentina Rusu Ciobanu (1920-2021), incluzând totodată câteva eseuri substanțiale, o cronologie, o listă a expozițiilor, bibliografie ș.a.
Cele două volume ale catalogului sunt disponibile online.

Lucrarea pune în valoare creația „uneia dintre cele mai importante personalități a artelor plastice basarabene care, alături de maestrul Mihail Grecu, a pus bazele școlii contemporane de pictură de la Chișinău”, dar și figura exemplară a omului care a fost: „În ciuda presiunilor de ordin politic cu care s-a confruntat în cea mai mare parte a vieții, Valentina Rusu Ciobanu a reușit să-și păstreze nealterate demnitatea personală și individualitatea discursului creator...” (Constantin I. Ciobanu) 

„Pictez numai când simt în fața mea veșnicia”. Așa gândea pictorița basarabeană Valentina Rusu Ciobanu, născută și crescută în tânărul regat al României, formată în atmosfera culturii interbelice românești, însă nevoită să se întoarcă într-o Basarabie devenită republică sovietică. (Codrina-Laura Ioniță)

Silvan – un portretist între literații, muzicienii și actorii secolului XX (introducere, cronologie și selecția lucrărilor: Adrian-Silvan Ionescu), Muzeul de Artă Craiova, Editura Info, Craiova, 2023
Ediție în limba română
ISBN: 9786066532020

Volumul a însoțit expoziția purtând același titlu, găzduită de Muzeul de Artă Craiova între 2 mai și 15 iulie 2023. Expoziția a cuprins 40 de lucrări grafice realizate de Silvan Ionescu, donate muzeului de către fiul artistului, Adrian-Silvan Ionescu. Printre personalitățile portretizate în aceste lucrări se numără Constantin Brâncuși, Cik Damadian, Ion Țuculescu, Marin Sorescu, George Apostu, Const. D. Fortunescu, Elena Farago, Mihnea Gheorghiu, Gheorghe Dumitrescu-Bistrița, Spiru Vergulescu, V.G. Paleolog, I.D. Sîrbu, Amza Pellea și Nicolae Herlea.

Art and Society. Art readings 2022 (coordonator: Katerina Gadjeva), Institute of Art Studies, BAS, Sofia, 2023, 478 p.
Ediție cu articole în limba engleză sau bulgară, cu rezumate în ambele limbi
ISBN: 978-619-7619-22-5

Acest volum cuprinde comunicările prezentate la ediția din 18–20 aprilie 2022 a Conferinței anuale internaționale Art Readings, New Art Module, organizate de Institutul de Studiul Artelor – Academia Bulgară de Științe (BAS). Lucrările au fost supuse evaluării colegiale și doar cele care au trecut cu succes procedura de selecţie și redactare au văzut lumina tiparului în volumul de față. Ele abordează o problematică largă, abordând din perspective variate relaţiile dintre artă și societate. Autorii sunt specialiști în istoria artei, în literatură dramatică și studii teatrale, în studii literare și de film, în etnologie și folcloristică, în muzicologie și studii de coregrafie.
Secțiunea „Screen arts” include studiul lui Marian Țuțui, cercetător al Institutului de Istoria Artei, intitulat The influence of the Bulgarian National Television on the Romanian public in 1980s.

Cinematografia națională: istorie și destine, coord. Dumitru Olărescu și Violeta Tipa, Institutul Patrimoniului Cultural – Centrul Studiul Artelor, Chișinău, 2022, 243 p. 

Volumul editat de Centrul pentru studiul artelor din cadrul Institutului patrimoniului cultural al Republicii Moldova cuprinde 10 comunicări prezentate la Conferința internațională cu același nume dedicată celor 70 ani de la fondarea cinematografiei naționale Evenimentul a avut loc online în zilele de 30 și 31 mai 2022. Între comunicări se află și cea a colegului nostru dr. Marian Țuțui, Filmul moldovenesc în România

Soft Power of the Balkan Screens/Meka moć ekrana Balkana (coordonatoare: Nevena Daković și Aleksandra Milovanović), Faculty of Dramatic Arts – Institut for theatre, film, radio and television, Belgrad, 2022, 178 p.
Ediție cu articole în limbile engleză, franceză și sârbă, cu rezumate în sârbă sau engleză 
ISBN 978-86-82101-99-4 (FDU)

Volumul include comunicările prezentate în cadrul conferinței cu același nume din 26–27 mai 2022. Conferința a fost organizată de Facultatea de Arte Dramatice și Institutul de Teatru, Film, Radio și Televiziune din Belgrad, în colaborare cu Universitatea Kadir Has din Istanbul și Universitatea din Belgrad. Volumul cuprinde articole semnate de 15 cercetători din Serbia, SUA, Turcia, Bulgaria, România și Slovacia. În cadrul secțiunii „Cinema Screens”, colegul nostru Marian Țuțui a publicat studiul Soft Power of Exotic Romania.

In honorem Adrian-Silvan Ionescu 70. Colecție de studii și amintiri despre Adrian-Silvan Ionescu, coordonatori: Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei) și Aurelian Stroe, Oscar Print, București, 2022, 568 p.
Ediție cu articole în limba română și engleză
ISBN 978-973-668-579-8

Acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române:
Se împlinește o jumătate de veac de când printre studenții mei de la Arte s-a numărat și Adrian-Silvan Ionescu. Exotic prin înfățișarea sa anglo-saxonă cu puternic accent american –, singular printre balcanicii bucureșteni, cultivat, original și iubitor de noutate, a devenit repede un remarcabil cercetător al artei moderne, fotografice, al artei costumare, al moravurilor ottocentești de la noi și din lume. De ani buni conduce un institut academic de care sunt foarte apropiat și pe care mă străduiesc să-l sprijin când pot. La aniversarea fostului meu student și actual coleg, un sincer „La mulți ani!”!


La realizarea acestui volum omagial au contribuit atât membri ai Institului de Istoria Artei, cât și alți specialiști. Prima parte include „12 întrebări indiscrete puse de Marian Țuțui” și „Bibliografia Adrian-Silvan Ionescu” întocmită de cercetătoarele Ioana Apostol și Ramona Caramelea, împreună cu Aurelian Stroe. Secțiunea „Istoria artei” include contribuții de Constantin I. Ciobanu și Ioana Vlasiu. În partea „Vestul american: Mit și realitate” sunt prezenți cu articole Marian Țuțui și Mihai Fulger. Volumul mai cuprinde secțiunile „Istoria fotografiei”, „Artă populară și folclor”, „Muzeologie”, „Istorie militară”, „Viață de soldat (de duminică)” și „Multiplele fețe ale lui Silvan”, precum și date despre autori și o „Tabula gratulatoria”.

OZANA ALEXANDRESCU
Catalogul manuscriselor muzicale de tradiţie bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Vol. V, Editura Muzicală, Bucureşti, 2022, 193 p.
ISBN
VOL I: 978-973-0-38478-9
VOL II: 978-973-0-38411-6
ISBN 978-973-42-1288-0

Obiectivul acestei ambițioase lucrări este realizarea catalogului analitic al manuscriselor cuprinzând muzică de tradiție bizantină din secolul XVIII-lea, aflate în fondul grecesc al Bibliotecii Academiei Române. Primul volum a apărut în anul 2010, fiind semnat de Ozana Alexandrescu și de regretatul Daniel Suceava, eminent muzicolog, membru al Institutului de Istoria Artei. Este o muncă pe care cercetătoarea a continuat-o cu acribie, oferind specialiștilor din domeniu volumele II (2015), III (2020), IV (2021) și, respectiv, V ale catalogului (a se vedea mai jos).

Women and Arts/ქალი და ხელოვნება (editor: Nato Nengiuri), International Journal of Arts and Media Researchers, 2 (12), Kentavri, Tbilisi, 2022.
Ediție bilingvă în română și georgiană
ISSN: 2667-9914

Publicația cuprinde comunicările a 40 de cercetători din Bulgaria, Belarus, Germania, România și Ucraina, susținute la cea de a 14-a ediție a conferinței internaționale a cercetătorilor din domeniul artei, organizate în 2021 de Universitatea de Stat de Artă Teatrală și Cinematografică „Șota Rustaveli” din Tbilisi. Printre lucrările publicate se numără Sworn Virgins Raised as Boys in Balkan Cinema a colegului nostru, dr. Marian Țuțui.

MONA MOMESCU, EDUARD ANDREI
Risipitorul de talent: Ilie Cristoloveanu, pictor și filolog în România și SUA, Editura Paideia, Bucureşti, 2022, 522 p.
Ediție în limba română
ISBN: 978-606-748-638-4

Volumul aduce în atenția specialiștilor în istoria artei, a filologilor, dar și a publicului interesat de memoria culturală a emigrației române în SUA, figura lui Ilie Cristoloveanu (1893-1964) – pictor, profesor de limba română și filologie romanică la Columbia University, New York, autor al unui monumental manual (The Romanian Language) și al unui dicționar etimologic.
Fost elev al lui G. D. Mirea la Școala de Arte Frumoase din București, artistul a emigrat în 1922 la New York, unde s-a consacrat ca portretist al unor personalități americane din lumea politică (Dwight Eisenhower, Charles Curtis, Herbert Hoover, între alții), academică și culturală, precum și al unor personalități române de anvergură internațională (Nicolae Iorga, George Enescu, regele Carol al II-lea).
Descoperirea colecției lucrărilor artistului – un patrimoniu de 165 de lucrări de pictură în ulei și 14 de grafică, donate, împreună cu o consistentă arhivă documentară, de văduva acestuia, soprana Olga Cristoloveanu, Muzeului Național de Artă al României în 1977 – redă locul binemeritat unei figuri unice, căzute pe nedrept între „pliurile” istoriei.
Volumul reconstituie o lume în care frumusețea, iubirea și momentele tragice din viața unei familii de artiști, întemeiate în România, sunt prinse în nesfârșitul turbion al New Yorkului, din perioada interbelică și până în anii 1970.
Autorii oferă cititorilor, în premieră, integrala operei de pictor și filolog a lui Ilie Cristoloveanu, proiectate pe fundalul flamboaiant al diplomației românești și americane din epocă, presărat cu dezamăgiri, crize, dar și clipe sublime, în „cel mai frumos oraș din lume”, cum el însuși numea New Yorkul.

Feminism intersecțional în România/Intersectional Feminism in Romania/Intersektionaler Feminismus in Rumänien, editori: Olivia Nițiș (Institutul de Istoria Artei) și Doina Talmann, K-West Verlag, Essen, Germania, 2022, 160 p.
Autori: Oana Băluță, Mihaela Michailov, Olivia Nițiș, Delia Popa, Eugen Rădescu, Marilena Preda Sânc
Ediție trilingvă în română, engleză și germană
ISBN: 978-3-948365-12-7

Volumul de față își propune să aducă laolaltă câteva voci pertinente din diferite domenii care vin în contact cu artele vizuale contemporane și sunt preocupate să înțeleagă, să analizeze și să ofere soluții de combatere a discriminărilor multiple. Feminismul intersecțional este un instrument de lucru în zone care integrează, deopotrivă, interese variabile și comune. Articolele acoperă domenii precum politologia, educația, istoria și teoria artei, practici artistice și curatoriale, filozofia, dramaturgia ori teatrologia, folosind perspective inter- și transdisciplinare pentru a dezvolta discursuri alternative.

Flavia Lupu. Narațiuni ale performativității/Flavia Lupu: Narratives of Enactment, coordonator: Olivia Nițiș (Institutul de Istoria Artei), Editura Vellant, București, 2022, 144 p.
Ediție bilingvă în română și engleză
ISBN 978-606-980-105-5

Volumul dedicat activității artistei Flavia Lupu din perioada 2010-2014 analizează o serie de proiecte, majoritatea cu componentă performativă. Flavia Lupu practică un discurs asumat politicilor identitare de pe o poziție privilegiată, chestionându-și propria identitate în raport cu familia și statutul de om politic al tatălui, în raport cu imaginea sa privată și cea publică și stereotipiile estetice în raport cu grupurile sociale privilegiate.

Olivia Nițiș

Personalia. Art readings 2021 (coordonator: Kamelia Nikolova), Institute of Art Studies, BAS, Sofia, 2022, 700 p.
Ediție cu articole în limba engleză sau bulgară, cu rezumate în ambele limbi
ISBN: 978-619-7619-05-8

Articolele publicate în acest volum reprezintă comunicări propuse pentru ediția din 2021 a Conferinței anuale internaționale Art Readings, New Art Module, organizate de Institutul de Studiul Artelor – Academia Bulgară de Științe (BAS). Evenimentul, planificat a se desfășura între 13 și 15 aprilie la Sofia, nu a avut loc din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei de Covid-19. Cu toate acestea, lucrările au fost supuse evaluării colegiale, iar cele selectate au văzut lumina tiparului în volumul de față. Ele abordează o problematică largă, vizând semnificația personalității și rolul ei creativ, conceptual, social.
Autorii sunt specialiști în istoria artei, în istoria și teoria arhitecturii, în muzicologie, în literatură dramatică și studii teatrale, în studii de film și în culturologie.
Secțiunea „Personality and Screen arts” include contribuțiile a doi cercetători ai Institutului de Istoria Artei: Marian Țuțui (Svetozar Botorić and his films: A great recovery) și Mihai Fulger (Lilly Flohr: The first Western star of Romanian cinema).

CONSTANTIN I. CIOBANU
Text și imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea: o abordare structural-semiotică, Oscar Print, București, 2021, 224 p.
Ediție în limba română cu un rezumat în limba franceză (22 p.)
ISBN: 978-973-668-562-0

Această carte include versiunile extinse și îmbunătățite ale unor articole prezentate în ultimii ani spre judecată publică în cadrul sesiunilor anuale ale Compartimentului de Artă Medievală al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române. Conținutul cărții se concentrează pe ideea că imaginea medievală este un fel de ideogramă complexă care necesită o „lectură” cu totul diferită față de pictura modernă. Subliniem faptul că icoana și pictura murală ortodoxă nu sunt „compoziții” în sensul tradițional al verbului „a compune”. Pictorul medieval nu compune imaginea, ci o transpune pe suprafața icoanei, a peretelui sau a altui suport. Este extrem de interesant de observat faptul că legile acestei „lecturi” sunt mai apropiate de legile lecturii textelor literare decât de legile contemplării imaginilor pur vizuale. Imaginea medievală are o „gramatică” atât de strictă și detaliată încât nimic – sau aproape nimic – nu este lăsat la voia întâmplării. Datorită rigorii și previzibilității acestei „gramatici”, ireductibilitatea picturii (și a artelor plastice în general) la limbajul vorbit sau scris este – în mare măsură – depășită. 

Constantin I. Ciobanu 

Fragmente din volum: 

Introducere.pdf Introducere.pdf
Size : 3531.516 Kb
Type : pdf

 

EDUARD ANDREI
Dimitrie Grigoraş. Ordinea clasică a privirii, Editura Paideia, Bucureşti, 2021, 312 p.
Ediție în limba română
ISBN 978-606-748-529-5

Este primul album monografic dedicat pictorului D. Grigoraş (n. 1934), cu o bogată ilustrație, structurată în trei secțiuni: pictura de șevalet, grafica, arta monumentală (tapiseria, mozaicul).

Pictorul Dimitrie Grigoraș se înscrie în acea pleiadă a artiștilor pentru care frumusețea eternă a lumii nu este un concept filosofic abstract, ci se oferă privirii sale sensibile la tot pasul: în oameni și locuri, în obiecte și natură. Pictura sa este „clasică”, în sensul în care contemplarea vizuală se confundă cu bucuria de a trăi, artistul căutând armonia și echilibrul, pe care le transmite semenilor săi prin lumină și culoare. Pentru el pictura a devenit de mult un „modus vivendi” (într-o dublă accepție – atât ca mod existențial, cât și ca împăcare a sinelui cu universul): artistul se duce la atelier zi de zi, așa cum alții merg la serviciu, cu o regularitate de ceas elvețian, respectându-și cu sfințenie programul de lucru. Pictează la fel cum respiră, penelul său este o prelungire organică a mâinii și a minții, iar pasta de culoare se așterne pe pânză cu parcimonie, aproape cu religiozitate, urmând un ritm intern în consonanță cu marile cicluri cosmice ale naturii.

Eduard Andrei

MARIAN ȚUȚUI
Studii de film românesc și balcanic, Editura Noi Media Print, București, 2021, 216 p.
Ediție în limba română
ISBN 978-606-572-122-7

Volumul include 16 articole și studii (șapte despre cinematograful românesc și nouă despre cinematograful balcanic) publicate între 2006 și 2021.

În mijlocul tuturor tulburărilor prin care au trecut cinematografiile balcanice și studiile filmologice balcanice în ultimele trei decenii, opera lui Marian Țuțui se numără printre cele rare care au izbutit să-și păstreze focalizarea și continuitatea. Remarcabil, în opinia mea, în această antrenantă și jovială călătorie a sa într-un tren fugar, cu un parcurs nobil și totodată donquijotesc (luptând pentru o cauză balcanică pierdută și într-o bătălie deja pierdută), este modul precis în care autorul reușește să traseze granițele și structura zonelor sale de cercetare predilecte. El își plasează lucrările în centrul cercurilor concentrice ale cinematografiilor românești/balcanice și europene, ceea ce face imposibilă studierea și evaluarea operei sale în afara domeniului filmologic și media balcanic, dar și al studiilor culturale balcanice.
Se poate spune că sunt patru cercetători care au scris studii fundamentale despre începuturile cinematografului în Balcani. Aceștia sunt: regretatul Dejan Kosanović, Petăr Kardjilov, Savaș Arslan și Marian Țuțui.

Nevena Daković

OZANA ALEXANDRESCU
Catalogul manuscriselor muzicale de tradiţie bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Vol. IV, Editura Muzicală, Bucureşti, 2021, 256 p.
Ediție în limba română
ISBN 978-973-42-1210-1

Obiectivul acestei ambițioase lucrări este realizarea catalogului analitic al manuscriselor cuprinzând muzică de tradiție bizantină din secolul XVIII-lea, aflate în fondul grecesc al Bibliotecii Academiei Române. Primul volum a apărut în anul 2010, fiind semnat de Ozana Alexandrescu și de regretatul Daniel Suceava, eminent muzicolog, membru al Institutului de Istoria Artei. Este o muncă pe care cercetătoarea a continuat-o cu acribie, oferind specialiștilor din domeniu volumele II (2015), III (2020) și, respectiv, IV ale catalogului (a se vedea mai jos).

Dicționarul pictorilor din România. Secolul al XIX-lea, coordonare și prefață Adrian Silvan-Ionescu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Ed. Oscar Print, București, 2020, 288 p. Autori: Eduard Andrei, Ioana Apostol, Virginia Barbu, Ramona Caramelea, Olivia Nițiș, Corina Teacă.
Ediție în limba română
ISBN 978-973-668-535-4

Secolul al XIX-lea continuă să fie o terra incognita pentru istoriografia de artă românească. În istoriografia de artă românească există mari goluri. (...) Oferim astăzi specialiștilor și amatorilor de artă Dicționarul pictorilor din România în secolul al XIX-lea. Era necesar să avem o viziune amplă, integratoare, asupra mânuitorilor penelului din țara noastră, fie ei neaoși, fie alogeni împământeniți. (...) Despre Aman, Grigorescu, Andreescu și Luchian – vârfuri ale plasticienilor români – a auzit toată lumea, chiar și novicii. Poate și de Henția, de Szathmari, de Mirea, Stahi și Tăttărescu. Unii ar fi în stare chiar să numească vreo câteva opere semnate de aceștia. Dar câți au aflat de pictori mai mărunți și cu operă insuficient cunoscută și prezentă în muzee și colecții ca Mihail Ștefănescu și Mihail Dan, Petre Alexandrescu, Fidelis Walch, Juan Alpar, Theodor Buiucliu, Constantin Pascali, Ștefan Șoldănescu, Mihail Lapaty, Nicolae Bran, Eugen Voinescu, Petru Verussy sau Adela Jean??? Pe aceștia, din eșaloanele inferioare, dorim să-i aducem în atenția publicului larg.

Adrian Silvan-Ionescu

70 ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, coordonator: Adrian-Silvan Ionescu, ediție îngrijită de Virginia Barbu și Ioana Apostol, Editura Academiei Române, București, 2020
Ediție în limba română
ISBN: 978-973-27-32-52-6

În anul 2019 Institutul de Istoria Artei a celebrat împlinirea a șapte decenii de existență. Conferința dedicată evenimentului (București, 21-22 octombrie 2019) a constituit un prilej de rememorări, dar și de analiză retrospectivă a rolului jucat de Institut în evoluția istoriei artei românești și a cercetării științifice din domeniu. Volumul de față cuprinde cele 31 de comunicări susținute de actuali și foști membri ai instituției, precum și de alți cercetători. Din aceste contribuții, însumate, se conturează o imagine de ansamblu a proiectelor realizate de-a lungul timpului în cadrul compartimentelor acestui Institut cu caracter multidisciplinar, precum și portretul în linii vii al fondatorului său, profesorul George Oprescu. Subliniem că aniversarea de 70 de ani a Institutului coincide în timp cu comemorarea a jumătate de veac de la trecerea în neființă a lui G. Oprescu, căruia îi este consacrată o substanțială secțiune a cărții.

Catalogul expoziției Europa Wonderland/Body Space: Citizenship and Territories, editor Dana Sarmeș, texte introductive: Olivia Nițiș (Institutul de Istoria Artei)și Dana Sarmeș, design catalog: Ciprian Ciuclea, fotografii: Andra Uşvat, Ciprian Ciuclea, Asociația Culturală Contrasens (tipar: AZERO), Timișoara, 2020
Ediție bilingvă română-engleză (traducere: Alexandru Higyed)
ISBN 978-606-94596-8-3

Catalogul proiectului internațional Europa Wonderland/Body Space: Citizenship and Territories (curatoare: Olivia Nițiș și Dana Sarmeș) prezintă lucrările a 20 de artiști, grupate în două expoziții găzduite de Comenduirea Garnizoanei din Timișoara în perioada 13 octombrie – 10 noiembrie 2020. Lucrările fuzionează într-un discurs vizual comun, care chestionează legitimitatea identității europene și, în acest context, problematicile sociale, politice, culturale contemporane.

ADRIAN-SILVAN IONESCU
Baluri în România modernă 1790-1920, Vremea, București, 2020, 268 p.
Ediție în limba română
ISBN: 9789736459498

Oricât ar fi fost de mari cheltuielile, oricare ar fi fost costumul, fie el unul căutat în străfundurile istoriei, fie unul de caracter, extras din contemporaneitate, fie unul bine implantat în tradițiile etnografice ale țării, înaintașii noștri de acum un veac și jumătate nu-și refuzau niciodată călătoria în timp și spațiu cu ajutorul travestiului care le crea iluzia că sunt alții, noi, transfigurați, fie și pentru o clipă de visare.

Adrian-Silvan Ionescu

Fragmente substanțiale din volum au fost publicate în pagina culturală a ziarului Adevărul, ediția din 30 decembrie 2020, și pe platforma culturală Atelier LiterNet

ELISABETA NEGRĂU
Cultul suveranului sud-est european şi cazul Ţării Româneşti. O perspectivă artistică, ediția a II-a, Editura Lumen, Iaşi, 2020, 402 p.
Ediție în limba română
ISBN 978-973-166-577-1

Volumul cuprinde relatări despre istoria artei în diverse contexte culturale și istorice în spaţiul balcanic şi cu precădere în cel românesc. Specificul lucrării constă în interpretarea contextualistă a artei medievale, autoarea valorificând tema suveranului şi implicaţiile acesteia asupra imaginarului social şi mentalităţii colective.

RAMONA CARAMELEA
Clădiri școlare din România, 1864-1914. Politică de construire și model spațial, Ed. Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2020, 347 p.+ il.
Ediție în limba română
ISBN 978-606-654-399-6

Cartea, bazată pe teza de doctorat susținută de autoare la Universitatea Națională de Arte din București, își propune să ofere o analiză a arhitecturii școlare românești în perioada 1864-1914. Folosind în mare parte documente nepublicate din arhive românești, volumul se concentrează pe programul arhitectural din mai multe perspective: politica de construcție, configurarea spațială, tipologiile planimetrice și limbajul arhitectural. Cercetarea demonstrează că arhitectura școlară, un simbol pentru statul național, este concepută la intersecția dintre proiectele politice, teoriile educaționale, normele igienice și gândirea arhitecturală.

ADRIAN SILVAN IONESCU, MARIAN ȚUțUI, SAVAŞ ARSLAN (editori)
Balkan Cinema and the Great Wars, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, 2020, 282 p.
Ediție în limba engleză
ISBN 978-3-631-80396-7

Lucrarea, apărută cu sprijinul Universității Bahçeşehir din Istanbul, cuprinde comunicările a 23 de participanți din 8 țări la cea de-a treia conferință internațională dedicată cinematografului balcanic cu titlul „The Great War(s): Our Story”, care a avut loc la București între 8 și 10 mai 2018 în organizarea Institutului nostru. Comemorarea a 100 de ani de la Primul Război Mondial a prilejuit studierea din varii perspective a modului în care sunt reflectate conflictele militare în cinematografia balcanică. Între contributori sunt Adrian-Silvan Ionescu, Manuela Cernat, Marian Țuțui și Mihai Fulger de la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”.
A se vedea și https://www.peterlang.com/view/title/70802.  

OZANA ALEXANDRESCU
Catalogul manuscriselor muzicale de tradiţie bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Vol. III, Editura Muzicală, Bucureşti, 2020
ISBN 978-973-42-1104-3

Obiectivul acestei ambițioase lucrări este realizarea catalogului analitic al manuscriselor cuprinzând muzică de tradiție bizantină din secolul XVIII-lea, aflate în fondul grecesc al Bibliotecii Academiei Române. Primul volum a apărut în anul 2010, fiind semnat de Ozana Alexandrescu și de regretatul Daniel Suceava, eminent muzicolog, membru al Institutului de Istoria Artei. Este o muncă pe care cercetătoarea a continuat-o cu acribie, oferind specialiștilor din domeniu volumele II (2015) și, respectiv, III ale catalogului (a se vedea mai jos).

Patrimoniu cultural revizitat. Simpozionul de ceramică Medgidia 1971-1977/ Revisited Cultural Heritage. Ceramics Symposium Medgidia 1971-1977, editori: Rodica Buzoianu, Eduard Andrei (cercetător la Institutul de Istoria Artei) și Oana Florică, Asociația UMA ED România, Editura Master Print, București, 2019, 306 p.
Ediție bilingvă română-engleză
ISBN 978-973-0-30704-7

Cartea reconstituie – în premieră în istoriografia de artă din România – istoria unui fenomen unic, ce a fost fundamental pentru evoluția ceramicii românești contemporane, cel puțin prin două direcții: pe de o parte, prin Taberele de la Medgidia din anii 1971-1977, ceramica românească a ieșit din zona obiectelor mici, utilitare, destinate împodobirii domestice, virând spre monumental, spre dimensiuni care o apropiau de sculptura de for public; pe de altă parte și drept consecință, a migrat de la spațiul interior/închis/privat către cel exterior/deschis/public. Cu un text introductiv de Eduard Andrei, volumul este bogat ilustrat cu lucrările a 42 de artiști ceramiști, printre care: Radu Aftenie, Lazăr Florian Alexie, Costel Badea, Alvaro Botez, Vasile Cercel, Eugen Cioancă, Magda Csutak, Wilhelm Fabini, Gheorghe Fărcașiu, Dragoș Gănescu, Alexandra Gheorghe, Petre Manea, Constanțiu Mara, Patriciu Mateescu, Virgil Mihăescu, David Olteanu, Nicolae Ovejan, Tereza Panelli, Ioana Stepanov, Radu Tănăsescu, Romeo Voinescu.

In honorem Răzvan Theodorescu. Profesorul la 80 de ani, coordonator: Dana Jenei, Editura Oscar Print, București, 2019, 376 p.
Texte în limbile română, engleză și franceză
ISBN 978-973-668-549-1

Volumul îl omagiază pe academicianul Răzvan Theodorescu, una dintre cele mai proeminente personalități ale culturii române, cu ocazia aniversării a 80 de ani.
Lucrarea cuprinde Tabula gratulatoria, cu o scurtă biografie și bibliografia academicianului Răzvan Theodorescu, și, în secțiunea Laudatio, texte semnate de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, Bogdan C. Simionescu, vicepreședintele Academiei Române, acad. Sabina Ispas, acad. Marius Porumb, Valeriu Râpeanu, prof. univ. dr.Titus Vîjeu și prof. univ. dr. Adrian Guță.
Secțiunea Studia in honorem include contribuții științifice semnate de 29 de cercetători prestigioși din țară și din străinătate, din domeniul științelor umaniste (istoria artei, istorie, lingvistică, sociologie, antropologie, muzicologie): Guy Burgel, Vlad Bedros, Policarp Chiţulescu, Constantin Ciobanu, Daniela Dâmboiu, Ciprian Firea, Areti Demosthenos, Emil Dragnev, Ivanka Gergova, Ioana Feodorov, Victor Friedman, Francesco Guida, Adrian-Silvan Ionescu, Malcolm Jones și Dana Jenei, Alexandre Kostov, Adrian Majuru, Daniela Marcu-Istrate, Iulia Mesea, Elisabeta Negrău, Marie Pélékido, Dana-Elena Prioteasa, Mihaela-Sanda Salontai, Tereza Sinigalia, Jolanta Sujeka, Corina Teacă, Cristian-Robert Velescu, Ioana Vlasiu, Marian Lupașcu.

CONSTANTIN I. CIOBANU
Isai Cârmu. Magia cărţii (album), Editura „Arc”, Chişinău, 2019, 96 p. cu ilustrații color și fotografii, bibliogr. la p. 95. Apare cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.
Ediție în limba română
ISBN 978-9975-0-0320-9.

Albumul-catalog Magia cărții – semnat de Constantin I. Ciobanu – prezintă în premieră biografia de creație și o parte importantă din extrem de vasta operă a unuia dintre cei mai prolifici graficieni și ilustratori de carte basarabeni: Isai Cârmu (1940-2015).
Criticii de artă au stăruit nu o singură dată asupra bogăției de formule artistice aflate în arsenalul lui Cârmu, asupra diversității și inepuizabilității plăsmuirilor lui grafice. „Bibliotecarul orb” Jorge Luis Borges, inventând Grădina potecilor ce se bifurcă, constata că „în toate ficțiunile, ori de câte ori un om se întâlnește cu diverse soluții, alege una și le elimină pe celelalte…”. Multitudinea de soluții alese de către Isai Cârmu pe parcursul interpretării plastice a celor aproape 400 de cărți ilustrate, pare să transgreseze acest adevăr al logicii formale: asemenea potecilor grădinii strămoșului Ts’ui Pên din povestirea lui Borges, în „grădina” de ilustrații imaginată – pe parcursul a aproape șaizeci de ani de creație – de către artistul plastic basarabean, „potecile” formează un nesfârșit labirint în care alegerea liberă a unui itinerar artistic nu presupune în mod neapărat și repudierea iminentă a celorlalte.

Principiul Migrației/ The Principle of Migration, editori Olivia Nițiș (Institutul de Istoria Artei) și Ciprian Ciuclea, Experimental Project, București, 2019
Ediție bilingvă română-engleză
ISBN 978-973-0-30624-6

Catalogul proiectului Principiul Migrației desfășurat la București și New York (la New York Foundation for the Arts). Un proiect dedicat fenomenului migrației cu accent asupra perspectivelor est-europene.
Pentru mai multe detalii, consultați pagina pe care o consacră proiectului, curatoriat de Olivia Nițiș, Asociația Experimental Project: 
http://www.experimentalproject.ro/migration.html
 

Die Donau und ihre Grenzen: Literarische und filmische Einblicke in den Donauraum, editor: Olivia Spiridon, Transcript Verlag, Bielefeld, 2019, 356 p.
Ediție în limba germană
ISBN  3837648079
Cuprins/Inhalt 

Lucrarea cuprinde referatele a 15 universitari şi cercetători din şase ţări (Germania, Austria, Ungaria, Slovacia, Franța și România) prezentate la Conferința Donau Grenzen in Literatur und Film care a avut loc la Universitatea Eberhard Karls din Tübingen în organizarea Institutului de istorie și studii regionale al şvabilor dunăreni (Das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde). Studiile elaborează axe tipologice ale Dunării ca graniță pe baza reprezentărilor literare și cinematografice din diferitele regiuni situate de-a lungul râului, oferind totodată informații necunoscute anterior asupra unei regiuni fluide a Dunării. Între contributori se găsește Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”) cu studiul Die Grenze der unteren Donau in Spielfilmen [Granițele Dunării de Jos în filmele de ficțiune].  

EDUARD ANDREI
Pictorul Costin Petrescu la New York, 1919-1920, Ed. Paideia, București, 2019, 196 p.
ISBN 978-606-748-282-9

Bazat pe documente inedite, din arhive românești și americane, volumul se concentrează asupra unui capitol necunoscut din viața și activitatea pictorului român Costin Petrescu (1872-1954): perioada petrecută la New York (noiembrie 1919 – martie 1920), unde a fost trimis pentru a superviza fabricarea noilor bancnote românești, realizate după designul său, la „The American Bank Note Company”. Dincolo de acest scop oficial, sejurul american al lui Costin Petrescu a însemnat și un important contact cu reprezentanți de marcă ai diasporei românești, precum profesorul și jurnalistul Leon Feraru, și cu personalități din mediul artistic newyorkez: între alții, i-a cunoscut și portretizat pe poetul Edwin Markham și pe scriitoarea Jeanne Robert Foster, care l-a introdus la The National Arts Club, și l-a întâlnit pe William Henry Fox, directorul Brooklyn Museum, cu care a inițiat proiectul organizării unei ample expoziții de artă românească în SUA. După întoarcerea în țară, tratativele au continuat un timp, inclusiv prin întâlnirea cu Stewart Culin, curatorul muzeului american, venit la București. Deși, în cele din urmă, expoziția nu s-a putut realiza, demersurile lui Costin Petrescu dovedesc angajamentul său în slujba promovării în SUA a artei românești. De asemenea, cartea oferă o analiză mai largă a imaginii României în SUA și a contextului cultural și socio-istoric de imediat după Marea Unire din 1918.

Imnul Acatist al Maicii Domnului. Ediție facsimilată după manuscrisul grecesc 113 al B.A.R., coord. Gabriela Dumitrescu, Editura Excelență prin Cultură, 2019
Ediție în limba română
ISBN 978-606-93840-9-1
Cuprins

Volumul reproduce în facsimil manuscrisul grec 113 al Bibliotecii Academiei Române, din secolul al XVII-lea, scris la Mănăstirea Vatoped de la Muntele Athos. În cadrul literaturii universale, Imnul Acatist este considerat o capodoperă a imnografiei bizantine, model literar și teologic pentru multe alte compoziții liturgice răsăritene și apusene, căreia i s-au dedicat studii importante.
La realizarea volumului au contribuit, între alții, un actual și un fost membru al Institutului de Istoria Artei: Ion Andrei Ţârlescu (cu studiul Transcrierea textului) și, respectiv, Adriana Şirli (cu studiul Imnul Acatist în manuscrisele muzicale bizantine și post-bizantine).

Post-Totalitarian Cinema in Eastern European Countries: Models and Identities, editor: Nadezhda Marinchevska, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, 2019, 217 p., 85 ilustrații color
Ediție in limba engleză
ISBN 978-954-8594-79-0

Lucrarea cuprinde 21 de studii ale unor cercetători și universitari din opt țări (Bulgaria, Canada, Georgia, Kazahstan, Macedonia de Nord, Marea Britanie, România și Serbia) care analizează evoluția cinematografului în fostele țări comuniste, identificând deopotrivă modele și locuri comune, cât și fenomene specifice. Studiile au fost prezentate la conferința cu același nume, care a avut loc la Velingrad (Bulgaria) între 2 și 5 noiembrie 2018, în organizarea Institutului pentru Studiul Artelor din Sofia. Între contributori se găsește Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”) cu studiul 30 years of post-communist cinema in Romania divided into four periods.

ADRIAN-SILVAN IONESCU 
Portretul unei ţări. România Mare în fotografiile lui E.O. Hoppé, Institutul de Istoria Artei al Academiei Române, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2019, 120 p.
Album catalog al expoziției de la Biblioteca Academiei Române, 21 mai – 20 iunie 2019 (curatori: Adrian-Silvan Ionescu și Graham Howe)

În prefața pe care a semnat-o la volumul memorialistic In Gipsy Camp and Royal Palace din 1924, Regina Maria sintetiza, cu judiciozitate, calitățile autorului: „Dl. Hoppé este un maestru al artei sale, el nu numai că vede ci și simte. El reușește să ajungă în inima lucrurilor pentru a surprinde atmosfera, a pătrunde poezia și a face să trăiască imaginile nu numai în frumusețea lor, ci și în cugetul și în înțelesul lor adânc.”
În 1923, E.O. Hoppé a realizat primul și cel mai veridic portret fotografic de țară – portretul României Mari – lăsând o moștenire iconografică de inestimabilă însemnătate care abia acum, după 96 de ani, este valorificată în totalitate și făcută cunoscută prin expoziții și volume monografice.

Adrian-Silvan Ionescu

GRAHAM HOWE, ADRIAN-SILVAN IONESCU 
E.O. Hoppé – Romania, Curatorial Assistance, Pasadena, 2019
Album, ediție în limba engleză
ISBN 978-1-7336414-1-8

În timpul călătoriei sale din 1923 în România, E.O. Hoppé a descoperit țara aproape singur, grație variatelor aventuri și micilor incidente pe care le-a trăit. S-a bucurat de libertatea de a vorbi cu persoane din toate straturile sociale și de a afla detalii exacte. A putut observa spiritul și obiceiurile locale, în ansamblu și în particular, atât în mediul rural, cât și în mediul urban. A observat și a luat note, a realizat desene și a făcut poze cu camera foto manuală. Pare că s-a înțeles bine cu toată lumea, iar majoritatea oamenilor întâlniți l-au ajutat, chiar dacă era străin.

Adrian-Silvan Ionescu

THEODOR ENESCU, IOANA VLASIU, IRINA FORTUNESCU, CARMEN LIICEANU, VIORICA ANDREESCU, ELENA MATEESCU, GHEORGHE COSMA, SANDA AGALIDI
Repertoriul expozițiilor de artă românească din București, 1865-1918, cu o prefață de Adrian-Silvan Ionescu și o postfață de Ioana Vlasiu, Ed. Vremea, București, 2019, 224 p.
Ediție îngrijită de Ioana Apostol, Virginia Barbu, Ramona Caramelea, Corina Teacă (sub coordonarea lui Adrian-Silvan Ionescu)
ISBN: 978-973-645-916-0

Repertoriul expozițiilor de artă românească din București, 1865-1918 a fost un proiect inițiat de un colectiv de cercetători în anii 1970-1980, sub conducerea lui Theodor Enescu. Reluat și finalizat de actuala echipă de cercetători ai Sectorului de Artă Modernă al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, el vede pentru prima oară lumina tiparului. Un esențial instrument de lucru, volumul se adresează atât specialiștilor, istorici de artă, muzeografi și colecționari, cât și tuturor celor interesați de evoluția artelor plastice românești pe parcursul a peste jumătate de veac, circumscrisă unei inedite geografii a vechiului București.

Lansarea lucrării a avut loc în cadrul Bookfest, pe 1 iunie 2019

The New Romanian Cinema, editor: Christina Stojanova, Edinburgh University Press, 2019, 334 p. cu 36 ilustrații în alb-negru.
Ediție în limba engleză
ISBN: 9780748642649 

Lucrarea cuprinde studii despre Noul Cinema Românesc care acoperă o perioadă de 18 ani și peste 40 de filme. Cu o biografie și o filmografie riguros alcătuite, această culegere constituie un ghid extrem de util pentru înțelegerea noului val din filmul românesc – o mișcare consolidată și recunoscută ca atare de istoricii filmului contemporan. Șaisprezece cercetători din Europa și America de Nord se reunesc pentru a contextualiza în cadru istoric, estetic și teoretic realismul și minimalismul peliculelor autohtone din ultimele două decenii. Între contributori se numără se numără Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”) și Raluca Iacob, autorii studiului New Romanian Cinema: Geography and Identity.   

Arta din România din preistorie în contemporaneitate, vol. I-II (editori: Răzvan Theodorescu, Marius Porumb), Ed. Academiei Române & Ed. Mega, București – Cluj-Napoca, 2018, 1386 p. + ilustrații color.
Ediție în limba română
ISBN 978-973-27-3027-0

Acad. Răzvan Theodorescu: Autorii celor două volume ale acestei sinteze academice, prima după o jumătate de veac, se prezintă înaintea cititorilor cu rodul cercetărilor a două generații, cu speranța că paginile noastre vor așeza mai convingător acest domeniu de artă alături de cel literar, dramatic sau muzical, conturând un profil distinct al „românității estetice”.

Acad. Marius Porumb: Sinteza prezentă, redactată de un mare număr de autori, cei mai importanți cercetători ai domeniului, ce fac parte din elita istoriei și criticii de artă din România, este o remarcabilă realizare, cuprinzând (...) peste 2100 fotografii color, numeroase desene, planuri, gravuri și fotografii istorice. Bogatul material ilustrează un excepțional tezaur artistic al României, cu numeroase aspecte ale realizărilor și performanțelor artistice, documentate de cercetările din ultimele decenii, fenomenul artistic românesc remarcându-se printr-o superbă originalitate și o permanentă conexiune cu lumea europeană.

La realizarea tratatului au contribuit, alături de alți specialiști, cercetători ai Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” – Adrian-Silvan Ionescu, Constantin Ciobanu, Cristina Cojocaru, Dana Jenei, Corina Teacă –, precum și foști membri ai sectoarelor de profil din Institut: Tereza Sinigalia, Ioana Vlasiu, Marina Sabados, Irina Cărăbaș, Cristian Robert Velescu.

Galerie foto de la lansarea tratatului (Academia Română, 9 iulie 2019)

Războiul de fiecare zi. Viaţa cotidiană în tranşee şi în spatele frontului în Primul Război Mondial (1914-1919), coord.: Bogdan Popa și Radu Tudorancea, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2018, 466 p. + il.
Ediție: 19 comunicări în limba română și 4 comunicări în limba engleză.
ISBN 978-606-537-430-0

Volumul conferinței omonime organizate de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” în  perioada 26-27 noiembrie 2018. Lucrările analizează cu predilecție impactul pe care Războiul cel Mare – desfăşurarea operațiunilor militare, stabilizarea fronturilor, ofensivele şi contra-ofensivele etc. – l-a avut asupra vieții cotidiene. Între contributori se numără trei membri ai Institutului de Istoria Artei: Adrian-Silvan Ionescu („Viața culturală în Capitala ocupată, 1917–1918”); Virginia Barbu („Costin Petrescu, La Iaşi, în timpul războiului 1916–1917. Mărturiile unui artist în pribegie”); Ioana Apostol („G. Oprescu, Captive of the Central Powers. From Turnu Severin to Golemo Konare and back (1917–1918)”).

COSTIN PETRESCU
La Iași, în timpul războiului (1916-1917). Însemnările unui pictor refugiat, București, Ed. Humanitas, 2018, 192 p. + il.
Ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie și note de Virginia Barbu
ISBN: 978-973-50-6209-5

Costin Petrescu a rămas în istoria artei românești ca un pictor cu multiple abilități, excelent portretist, inovator al frescei românești interbelice după tehnicile străvechi ale picturii murale religioase moștenite în familie, pionier al reconstituirilor istorice în activități conexe de scenograf și designer, cu o activitate susținută de decorator de biserici și de profesor la Școala de Belle-Arte din București. Însemnările sale despre episodul retragerii în Moldova, aduse acum la cunoștința publicului, constituie o mărturie importantă din timpul primei conflagrații mondiale, un document veridic și tragic, dar totodată plin de spirit și de farmec, remarcabil prin acuratețea percepțiilor și a informațiilor înregistrate. Ele reflectă exercițiul atent al vizualității și practica variatelor meșteșuguri stăpânite de autor, precum și convingerea sa morală că „faptele trebuiesc bine amintite, ca nu cumva să se uite vreodată”.
Peste un timp care s-a rotunjit, ni se oferă astăzi, în anul în care celebrăm Centenarul Marii Uniri, prilejul acelui „mai târziu, târziu de tot” pe care pictorul Costin Petrescu îl anticipa pentru momentul în care vor ieși la lumină însemnările sale din război, din vremea pribegiei.

Virginia Barbu

Narrative and Aesthetic Values of the Golden Five Film. Papers from a Symposium ((editor Sofia Trenchovska), Tiveriopolska filmska aliansa, Strumica, Macedonia, 2018, 154 p.
Ediție în limba macedoneană cu rezumate în limba engleză
ISBN 978-608-4546-37-5

Lucrările publicate în volum fac parte dintr-un proiect internațional de cercetare științifică a valorilor estetice și narative în filmul Golden Five (2016, regia Goran Trenčovski), o operă emblematică pentru cinematografia macedoneană contemporană. Ele au fost prezentate la simpozionul desfășurat pe 9 și 10 martie 2018 la Strumica, Republica Macedonia.
Între contributori se numără Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ), care a prezentat comunicarea An Essay on Faith or About the Film Golden Five (pp. 22-30). 

MARIAN ȚUȚUI
罗马尼亚电影简史 [O scurtă istorie a filmului românesc], traducere în limba chineză de Wang Yao, Beijing, 2018
Format: e-book
Previzualizare

Pe 21 mai 2018 a fost publicată la Beijing versiunea în chineză a cărții lui Marian Țuțui O scurtă istorie a filmului românesc (ediția a II-a, revăzută și adăugită, Noi Media Print, București, 2011). Este prima publicație în domeniu apărută în această limbă. Cartea a fost tradusa de asistentul universitar Wang Yao de la Academia de Film din Beijing, care și-a dat doctoratul cu o teză despre Noul val cinematografic românesc. Autorul a scris o nouă Prefață, special pentru această ediție destinată familiarizării publicului din China cu evoluția celei de-a șaptea arte în spațiul cultural românesc.

CONSTANTIN ION CIOBANU
Études sur la peinture médiévale roumaine, Éditions universitaires européennes, Saarbrücken, 2017, 168 p.
Ediție în limba franceză
ISBN: 978-6202265379

Cartea Études sur la peinture médiévale roumaine include versiunile lărgite a cinci studii științifice semnate de Constantin I. Ciobanu și prezentate în cadrul sesiunilor anuale ale compartimentului „Artă Medievală” al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române. Conținutul cărții este centrat pe ideea că imaginea medievală este un fel de ideogramă complexă care necesită un tip de lectură complet diferit față de cel aplicat la contemplarea picturii moderne. Autorul subliniază că icoana și pictura murală ortodoxă nu sunt „compoziții” în sensul tradițional al verbului „a compune”. Pictorul medieval nu „compune” imaginea, ci o „transpune” pe suprafața icoanei, a peretelui sau a unui alt suport. Este extrem de interesant de urmărit faptul că legile acestei lecturi sunt mai apropiate de legile citirii textelor literare decât de legile contemplării imaginilor pur vizuale. Or, imaginea medievală are o „gramatică” atât de strictă și de detaliată încât nimic – sau aproape nimic – nu este lăsat la voia întâmplării. Datorită rigurozității și predictibilității acestei „gramatici”, ireductibilitatea picturii (și a artelor plastice în general) la limbajul scris sau vorbit este în mare măsură depășită.

Audio-Visual Heritage Space and Its Protection. “It's Your Story, Don't Lose Itˮ (editori Deniz Bayrakdar și Özlem Avcı Aksoy), Bağlam Publishing, Ankara, 2017, 398 p.
Ediție bilingvă în turcă și engleză
ISBN: 978-605-66617-4-7

Lucrările din volum reproduc comunicările de la conferința internațională organizată de comitetul turc pentru UNESCO pe 18 și 19 octombrie 2017 la Universitatea Kadir Has din Istanbul. Dintre contributori face parte Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ), membru în comitetul de organizare al conferinței și autor al comunicării The Visual Heritage of the Manakia Bros. in the Balkan Countries.

IOANA VLASIU, RUXANDA BELDIMAN, CORINA TEACĂ (coord.)
Artiștii români în străinătate (1830–1940). Călătoria, între formația academică și studiul liber, cu o prefață de Adrian-Silvan Ionescu, Ed. Institutul Cultural Român, București, 2017, 472 p. + il.
Coautori:Gabriel-Badea Păun, Virginia Barbu, Ioana Beldiman, Ramona Caramelea, Olivia Niţiş.
ISBN: 978-973-577-707-4

Lucrarea cuprinde studii privind călătoriile artiştilor români, începând de la mijlocul secolului al XIX-lea până în perioada interbelică. Călătoria reprezintă un tip de experienţă menită să completeze formația artişilor şi să le lărgească orizontul vizual şi social. Ea este vehiculul impunerii unor modele, al unor transferuri culturale şi al instituirii unor relaţii cu spații şi culturi mai apropiate sau mai îndepărtate. Abordarea acestei teme permite reconsiderarea vieții artistice locale, precum şi a implicării artiştilor români pe scene internaționale. Ilustrații relevante întregesc demersul analitic.

Lansarea volumului - 5 februarie 2018

ADRIAN-SILVAN IONESCU, MARIAN ȚUȚUI (coordonatori) 
Pădurea spânzuraților, oglindă a marelui război , Editura Oscar Print, București, 2017, 275 p.
ISBN 978-973-668-443-2

Apărut cu sprijinul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescuˮ și al Uniunii Cineaștilor din România, volumul reunește studiile a 16 istorici, istorici de artă si de cinema (Daniela Buşă, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”; Horia Vladimir Şerbănescu, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I“; Claudiu Topor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Raluca Tomi, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”; Bogdan Popa, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”; Manuela Cernat, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”; Adrian-Silvan Ionescu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”; Col. (r.) Viorel Domenico; Elena Dulgheru; Mihai Fulger, Arhiva Națională de Filme; Angelo Mitchievici, Universitatea Ovidius din Constanța; Dominique Nasta, Université Libre de Bruxelles; Dinu-Ioan Nicula; Ana Maria Plămădeală, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiințe a Moldovei; Bujor T. Rîpeanu; Marian Ţuțui, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”). 

Lucrările au fost prezentate la Conferința internațională Padurea spanzuratilor, oglindă a Marelui Razboi. 50 de ani de la premieră, 100 de ani de la subiect care a avut loc în organizarea institutului nostru pe 26 și 27 octombrie 2015, în Amfiteatrul „Ion Heliade Radulescuˮ al Bibliotecii Academiei Române. 

ALIN CIUPALĂ
BĂTĂLIA LOR. FEMEILE DIN ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, Ed. Polirom, Iași, 2017, 392 p.
ISBN: 978-973-46-6577-8

Cartea prezintă implicarea României în prima conflagrație mondială din perspectiva rolului pe care l-au jucat femeile în susținerea efortului de război. Sunt trecute în revistă acțiunile desfășurate de numeroase personalități feminine ale vremii – cum ar fi Olga Sturdza, Sabina Cantacuzino, Nadeja Știrbei sau Martha Bibescu – ca fondatoare și conducătoare ale unor societăți implicate în organizarea spitalelor de campanie și a trenurilor sanitare, înființarea de grădinițe de copii, orfelinate, cantine sau în găsirea unor soluții pentru ușurarea vieții prizonierilor români din lagărele din străinătate și a răniților din spitale. Un loc aparte îi este rezervat reginei Maria, care înca din perioada neutralității României a inițiat pregătirea unei baze de sprijinire a efortului de război din punct de vedere medical și logistic, fiind unul dintre cei mai activi sustinători (prin acțiuni publice sau în cadrul familiei regale) ai intrării țării în război alături de puterile Antantei. Autorul prezintă și aspecte legate de viața socială a femeilor din perioada respectivă, arătând cum activitatea desfășurată de ele în timpul Primului Război Mondial a determinat modificarea statutului lor în societatea epocii.

DANA JENEI
GOTICUL ÎN TRANSILVANIA. PICTURA, Cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2016, 240 p., 153 il. 
Ediție în limba română cu rezumate în limbile engleză (Gothic in Transylvania. The Painting), franceză (La Gothique en Transylvanie. La Peinture) şi germană (Gotik in Siebenbürgen. Die Malerei). 
ISBN: 978-973-668-456-9.
CUPRINS:  • În loc de introducere • Stadiul cercetării • Transilvania Evului Mediu târziu • Transilvania între Orient şi Occident. Schiță istorică • „Criza simbolurilor securităţii” • Noua sensibilitate religioasă • Grija față de viaţa de după moarte • Pictura gotică transilvăneană în context european • Iconografia picturii gotice religioase din Transilvania • Schiță tematică: capela, biserica, retablul • Imagini din lumea „de dincolo” • Imagini devoționale. Cultul sfinților • Normă şi creativitate în arta medievală transilvăneană • Imagine. Text. Surse • Artiști. Centre artistice • Comanditari • În loc de încheiere • Bibliografie generală • Summary • Resumée • Zusamenfassung

„În lumea cercetării științifice continuitatea preocupărilor este, cel mai adesea, un gir al calității, iar dintre încă tinerii istorici ai artei medievale din România o văd pe Dana Jenei ca un exemplu eclatant în acest sens. Licența universitară, doctoratul și studiile postdoctorale le-a închinat – cu spor permanent de informație și de interpretare – aceluiași fascinant teren al artei vechi transilvane din vremea Goticului și a Renașterii, cercetările sale asupra picturii murale și a celei de panou, asupra iconografiei acestor picturi constituind astăzi texte de referință. O cunosc pe autoare de ani buni și i-am apreciat mereu curiozitatea intelectuală, seriozitatea investigației, unghiul larg al abordării faptului de artă. Pe toate le regăsim în volumul de față. O bibliografie pe care nu mă sfiesc a o socoti impecabilă, analize stilistice precise și evocatoare, o interdisciplinaritate firească – de la istoria mentalităților la teologie și subtilități ale dogmei catolice – fac din cartea aceasta a Danei Jenei un op demn de a continua pe un Victor Roth, pe un Virgil Vătășianu, pe un Vasile Drăguț, acesta din urmă profesor pe care eleva îl amintește cu pioasă reverență [...]. Volumul Danei Jenei este o contribuție de atitudine cărturărească și mărturia unei dedicații emoționante pentru un subiect pe care îl stăpânește profund.”

Acad. Răzvan Theodorescu

MANUELA CERNAT
JEAN NEGULESCU: UN ROMÂN LA HOLLYWOOD, Noi Media Print, București, 2016, 179 p.
ISBN: 9786065720909 

A îndrumat mai toate marile staruri ale vremii lui: Bette Davis, Marilyn Monroe, Sophia Loren, Maureen O'Hara, Lauren Bacall, Joan Crawford, Hedy Lamarr, Micheline Presle, Joan Fontaine, Sylva Koscina, Ann-Margret, Leslie Caron. Supranumit regizor al femeilor pentru harul de a le conduce spre creații extraordinare, i-a ghidat cu egală autoritate și eficiență pe Richard Burton, Maurice Chevalier, Peter Lorre, Victor Francen, Fred Astaire, Sessue Hayakawa, Louis Jourdan, Curd Jürgens, Alec Guinness, Rossano Brazzi, Gabriele Ferzetti. Scenariștii lui s-au numit Faulkner, Hemingway, Clifford Odets, Romain Gary, Françoise Sagan. Rafinat colecționar de artă, a contribuit cu generozitate la lansarea pe orbita planetară a multor tineri plasticieni. 
Prețios pentru Pantheonul nostru, artist cu dublă profesie și triplă identitate culturală – română, franceză și americană, celebrul cineast încă nu a fost integrat în mentalul colectiv românesc. Când atât de puține nume românești au reușit să se afirme și să atingă maxima notorietate internațională în spațiul culturii occidentale a secolului XX, indiferența cu care compatrioții de ieri și de astăzi l-au tratat și îl tratează pe Jean Negulescu rămâne, în cel mai bun caz, de neînțeles. Filmele lui au avut 31 de nominalizări la Oscar. Au câștigat 4 statuete. Multiplu candidat la Premiile Golden Globe și deținător al acestui trofeu pentru cel mai bun film, multiplu candidat la American Directors Guild Awards, cotat printre primii zece regizori ai Hollywood-ului în anii '50, continuă sa fie un necunoscut în țara lui de origine. 

Manuela Cernat

MARIAN ȚUȚUI (editor)
DRUMURI ȘI RĂSPÂNTII / ROADS AND CROSSROADS, Fundația pentru poezie Mircea Dinescu”, 2016
Volumul conferinței omonime organizate în cadrul celei de-a VI-a ediții a Divanului Degustătorilor de Film și Artă Culinară (Portul Cultural Cetate, august 2015) 
Ediție bilingvă română-engleză

Șapte studii și-au propus incursiuni în domeniul cinematografic balcanic, pornind de la sintagma „Drumuri și răspântii”. Nevena Daković și Aleksandra Milovanović au abordat travelogue-urile balcanice, ca și tematizarea culturală a călătoriei. La rândul ei, Ana Grgić pornește din nou de la road movie pentru a ajunge, până la urmă, să dezvăluie un simbolism fascinant al râului și al apei, în general, în filmele realizate în Balcani. Ceea ce este interesant este că unele râuri nu sunt interne, căci curg în afara granițelor micilor state balcanice, ceea ce le oferă valențe simbolice în plus. Marilena Ilieşiu și Andrei Şendrea încearcă să analizeze filme ale unor importanți regizori români, Mircea Daneliuc și Lucian Pintilie, utilizând ca unelte simboluri recurente precum călătoria, respectiv trenul. Ghergana Donceva încearcă să explice rolul străinilor în cinematograful bulgar post-comunist. Marian Ţuţui descoperă că filmul românesc a abordat rar călătoria în Balcani, ceea ce probează perpetuarea complexului balcanic al culturii române. Athanassios Bourliaskos se apleacă asupra unuia dintre cele mai bune documentare grecești, Piatra care plânge/ Agelastos Petra (2000, regia Philippos Koutsaftis). Filmul poate fi considerat o călătorie incredibilă la Eleusis, un loc în care a avut loc o catastrofă culturală și ecologică, căci omul modern a maculat unul dintre cele mai sacre locuri ale Antichității. Dana Duma studiează eroina în căutarea identității în Noul Cinema Românesc. Călătoria oferă un cadru în care femeile se confruntă și depășesc obstacole, iau decizii cruciale, precum protagoniștii masculini, provocând evenimente, nu mulțumindu-se să reacționeze la ele, precum în cinemaul mainstream. Uneori nu este vorba despre road movies, ci mai degrabă despre o călătorie interioară, decât despre evenimente exterioare. 

Marian Țuțui

OLIVIA NIŢIŞ (editor)
ISTORII MonuMentale / MonuMental HISTORIES,  Arcub și Vellant, București, 2016
Catalog al expoziției internaționale omonime, curator Olivia Nițiș, 17 martie - 8 mai 2016, ARCUB Gabroveni
Ediție bilingvă română-engleză
ISBN 978-606-8642-90-1

Proiectul multimedia Istorii MonuMentale a reunit producții video realizate de artiști și artiste ale căror discursuri integrează comentariul politic la adresa mecanismelor de manipulare istorică și socială, modelării ideologice a culturii vizuale, asumă critica puterii și a formulelor normative, dificultatea interacțiunii cu edificiul condiționat ideologic, dar și potențialitatea utopiei monumentale, arhitecturale ca formulă a non-înregimentării sociale și totodată a adaptării forțate la un mediu aflat temporar în afara intereselor politice.
Artiști: Irina Botea (Ro), Cătălin Burcea (Ro), Igor Grubić (Hr), Elana Katz (De), Sorin Oncu (Ro), Anca Munteanu Rimnic (Ro), Marilena Preda Sânc (Ro), Gabi Stamate (Ro), Valeriu Șchiau (Ro).

RUXANDA BELDIMAN
DOMENIUL LUI ION GHICA DE LA GHERGANI, grafică: Cristian Gache, editor: Oana Marinache, cu o postfață de Irina Bossy‑Ghica, Ed. Istoria Artei, București, 2016, 112 p.
ISBN 978-606-8839-04-2

Volumul aduce în discuție o altă fațetă a portretului intelectual al lui Ion Ghica, aceea a comanditarului de arhitectură și a colecționarului de artă.
În capitole separate sunt prezentate cele trei componente ale domeniului de la Ghergani: conacul, capela și parcul, opera lui Ion Ghica, în colaborare cu arhitecții Dimitrie Berindey și Gheorghe Mandrea, între anii 1876-1887.

VIRGINIA BARBU, CORINA TEACĂ (editoare)
MĂRTURIILE TOAMNEI. CORESPONDENȚĂ IONEL JIANU-BARBU BREZIANU, cu o prefață de Virginia Barbu, Editura UNArte, București, 2016
ISBN 978-606-720-056-0

Volumul este o ediție critică a scrisorilor lui Ionel Jianu trimise de la Paris lui Barbu Brezianu, în anii 1968-1993, corespondență aflată în Arhiva Barbu Brezianu a Institutului de Istoria Artei „G.Oprescu” al Academiei Române. Lucrarea încheie Proiectul finanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, CNCS-UEFISCDI, „Sfântul din Montparnasse”. De la document la mit: o sută de ani de exegeză brâncuşiană. Corespondența publicată prezintă o relevanță deosebită pentru domeniul istoriei artei românești, pentru înțelegerea personalității istoricului de artă Ionel Jianu, pentru studiul aprofundat al operei sculptorului Constantin Brâncuși, pentru relațiile franco-române din ultimele decenii ale secolului XX, precum și pentru caracterul documentar referitor la „Noua Generație” a intelectualilor români din perioada interbelică, din care făceau parte cei doi corespondenți.

OZANA ALEXANDRESCU
CATALOGUL MANUSCRISELOR MUZICALE DE TRADIŢIE BIZANTINĂ DIN SECOLUL AL XVIII-LEA. FONDUL GRECESC DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Vol. II, Editura Muzicală, Bucureşti, 2015, 211 p.
ISBN: 978-973-42-0579-0

Lucrarea continuă o serie pe care cercetătorii Ozana Alexandrescu și Daniel Suceava (semnatarii primului volum, apărut în 2010) au conceput-o pentru a oferi specialiștilor un catalog analitic al manuscriselor cuprinzând muzică de tradiție bizantină din secolul XVIII-lea, aflate în fondul grecesc al Bibliotecii Academiei Române.

MARIAN ŢUŢUI (coordonator)
EROI ŞI ANTIEROI BALCANICI / BALKAN HEROES AND ANTI-HEROES, Ed. Fundației Culturale Est-Vest, București, 2015
Ediție bilingvă română-engleză
ISBN 973-85680-8-III

Volumul cuprinde comunicările prezentate la conferința organizată în cadrul celei de-a V-a ediții a Divanului Degustătorilor de Film și Artă Culinară (Portul Cultural Cetate, 26-31 august 2014). Semnate de universitari, critici și istorici de cinema din Marea Britanie, Grecia, Bulgaria, Serbia, Croaţia şi România, cele nouă texte oferă o analiză din unghiuri inedite a cinematografiei din Balcani. Publicația apare după Evadarea din Balcani/Escape from Balkans (2013) și Comedia balcanică/The Comedy of the Balkans (2014) – volume ale conferințelor organizate în cadrul edițiilor anterioare ale festivalului și dedicate mentalitățlor, moravurilor, tipologiilor din această parte a Europei, așa cum au fost ele surprinse de creatorii de film.

IRINA CĂRĂBAŞ, OLIVIA NIŢIŞ (editoare)
AFTER BRANCUSI. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZED IN THE FRAME OF THE PROJECT 'THE SAINT OF MONTPARNASSE' FROM DOCUMENT TO MYTH. A CENTURY OF CONSTANTIN BRANCUSI SCHOLARSHIP, prefață de Ioana Vlasiu, Editura UNARTE, București, 2014
Grafică: Ciprian Ciuclea
Texte în limba engleză sau franceză
ISBN 978-606-720-022-5

Volumul cuprinde comunicările prezentate la conferința internațională After Brancusi, organizată în octombrie 2013 de Centrul de Studii Brâncușiene al Institutului de Istoria Artei și de Universitatea Națională de Arte din București. Subiectul conferinței a fost de largă deschidere, cum o indică și titlul. "După Brâncuși" desemnează un timp nedeterminat, în care istoria sculpturii s-a intersectat cu problematica receptării ei și în care opera lui Brâncuși a declanșat un nou tip de reflecție asupra conceptelor artistice, politice și teoretice proprii unor epoci și spații geografice variate. Conferința a pus în lumină câteva posibile linii de cercetare, rareori abordate în exegeza brâncușiană, a recontextualizat anumite interpretări, a clarificat unele aspecte din cariera sculptorului.

... the value of this contribution to a mature reappraisal of Brancuși, as well as to the broader, burgeoning study of art and its reception under communist regimes, is illimitable.
Jonathan Vernon, The God that Failed Brâncuși, Art History, Volume 39, Issue 5, November 2016

OLIVIA NIŢIŞ (editor)
IEEB6. ECOLOGICAL THINKING/ECOLOGICAL PRACTICES, Ed. Experimental Project, Bucureşti, 2015; catalog disponibil online.
Ediție bilingvă română-engleză
ISBN 978-973-0-17950-7

Catalogul celei de a 6-a editii a Bienalei Internaționale de Gravură Experimentală editat de Experimental Project (Olivia Nițiș și Ciprian Ciuclea) cuprinde cele 5 evenimente din cadrul ediției, care a avut ca temă Gândirea și Practicile Ecologice. Fotografiile din expoziții sunt însoțite de textele curatorilor, la care se adaugă conceptele lucrărilor selectate. Texte de: Javier Martin-Jimenez, Adriana Oprea, Olivia Nițiș.

IEEB6 a abordat probleme ecologice. Gândirea și practicile ecologice au fost temele generale ale ediției, care a adus în atenție o varietate de problematici legate de mediu. Gândirea și producția artistică funcționează ca un instrument pentru observarea, criticarea și dezvăluirea acelor aspecte ale vieții noastre care trec neobservate sau ocupă puțin loc în dezbatrea publică, fiind supuse ignoranței ori relațiilor de putere și rămânând astfel marginale. Gândirea ecologică reprezintă astăzi un imperativ pentru civilizația noastră – procesul paralel între gândire și acțiunea în consecință – oferind cadrul pentru continuarea dezbaterilor politice și etice.

www.experimentalproject.ro

BURÇAK EVREN - MARIAN ȚUȚUI SÖYLEŞISI [Dialoguri între Burçak Evren şi Marian Țuțui], colecția Sinemada Tarih Yazımı, Istanbul, 2015, 83 p.
Ediție bilingvă turcă-engleză

Cartea redă conferința care a avut loc pe 15 noiembrie 2014 în cadrul primei ediții a Bosphorus International Film Festival. Dialogul între prof. univ. Burçak Evren şi dr. Marian Ţuțui a fost consacrat centenarului filmului turc, îndeosebi pionierilor cinematografiei din această țară: Sigmund Weinberg şi frații Ienache şi Miltiade Manakia.

ADRIAN-SILVAN IONESCU
RĂZBOIUL CEL MARE. FOTOGRAFIA PE FRONTUL ROMÂNESC, 1916-1919, album de fotografie, concepție grafică: Bogdan Iorga, Ed. Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2014
ISBN 978-973-577-653-4

Incluzând un mare număr de imagini, lucrarea este dedicată fotografilor – profesioniști sau amatori – care au creat jurnalul iconografic al vieții de front, sub toate aspectele ei. Versiunii în limba română i se adaugă o versiune în limba franceză (La Grande Guerre. La photographie sur le front roumain : 1916-1919, trad.: Ileana Cantuniari, ISBN 978-973-577-654-1) și una în limba engleză (The Great War. Photography from the Romanian front: 1916-1919, trad.: Samuel Onn, ISBN 978-973-577-655-8).

Acești eroi ai imaginii expresive, ai cadrajului impecabil realizat sub focul vrăjmaș, ai subiectului palpitant și, uneori, chiar hazliu – operatorii de fotografie sau de film – nu au nume și nici chip, chiar mai puțin decât modelele lor, soldatul de rând, mitraliorul, tunarul, pontonierul, pilotul de avion, marinarul sau pușcașul din prima linie, rezemat de parapetul tranșeei și privind, vigilent, spre inamic: doar o tunică sau o manta neutră, aplecate asupra aparatului așezat pe trepied. Ei rămân anonimii care și-au periclitat viața, la fel ca simplii combatanți pe care i-au imortalizat, pentru a realiza o operă colectivă perenă, de mare valoare documentară și istorică. Fotograf și fotografiat și-au adus, în egală măsură, obolul la crearea României Mari.

Adrian-Silvan Ionescu

CONSTANTIN I. CIOBANU
MUZEUL NATIONAL DE ARTĂ AL MOLDOVEI. COLECŢIA PICTURĂ NAŢIONALĂ / NATIONAL ART MUSEUM OF MOLDOVA. NATIONAL PAINTING COLLECTION, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chişinău, 2014, 200 pagini, 165 imagini color
Ediție bilingvă română-engleză
ISBN 978-9975-80-855-2.

Astăzi, când demersul expozițional, managerial, dar şi critica de artă se străduiesc să eludeze frontierele diferitelor tipuri, genuri sau specii de artă din sfera vizualului – frontiere considerate a fi artificiale sau caduce –, a veni cu un album dedicat în exclusivitate picturii de şevalet din perioadele modernă şi contemporană nu mai este un gest tot atât de firesc, tot atât de natural precum ar fi părut acum două-trei decenii. Și totuşi el – acest gest – s-a produs, şi s-a produs într-o formă materială obiectivă, lipsită de echivocuri: cea a unei luxoase cărți de artă găzduind în ordine alfabetică – conform numelor autorilor – peste 160 de reproduceri color ale unor pânze sau cartoane devenite în marea lor majoritate emblematice în actuala panoramă culturală basarabeană (şi nu numai). Din punctul nostru de vedere, inițiativa de a publica în formă tipărită o voluminoasă selecție de picturi din fondurile Muzeului Național de Artă al Republicii Moldova ține nu atât de popularizarea colecțiilor muzeale (care – în condițiile revoluției informaționale, ale omniprezentului internet – se putea lesne face şi în forma unui muzeu virtual), cât de consacrarea aproape „academicăˮ a unor eforturi susâinute continuu de câteva generaâii de artişti plastici, de muzeografi şi de restauratori.

PATRIMONIUL CULTURAL AL REPUBLICII MOLDOVA, autori: Tudor Stavilă (Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiințe a Moldovei) și Constantin Ciobanu (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ), ediția a doua revăzută și completată, Editura Arc, Chișinău, 2014
ISBN 978-9975-61-824-3

Albumul – o ediție bilingvă română-engleză, cu un rezumat în limba franceză – include material factologic, documentar și ilustrativ despre tezaurul cultural creat, de-a lungul mileniilor, în spațiul dintre Nistru și Prut. Miezul cărții îl constituie un amplu studiu care urmărește evoluția artelor și meșteșugurilor în Republica Moldova. Studiul este bogat ilustrat cu imagini care reproduc fotografic vestigii arheologice din ceramică și bronz (statuete, coifuri, vase etc.), produse de artizanat (articole lucrate în piatră și lemn, covoare, costume populare ș.a.), icoane și podoabe bisericești, arhitectură sacră și civilă, artă plastică modernă și contemporană.
Lucrarea a fost distinsă cu premiul „Ştefan Ciobanu” al Ministerului Culturii din Republica Moldova.

150 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC NAȚIONAL, coordonator: Adrian-Silvan Ionescu
Editura UNArte, București, 2014

Volumul reunește comunicările susținute în cadrul conferinței dedicate aniversării unui secol și jumătate de la fondarea Școlii de Belle-Arte din București. Textele, semnate de specialiști din Capitală, din țară și din străinătate, aduc la lumină rezultatele investigațiilor recente privind istoria Școlii de Belle-Arte, care devine mai târziu Academie de Arte Frumoase, Institut de Arte Plastice, iar după 1990, din nou Academie şi apoi Universitate. Urmând parcursul educației artistice româneşti de la fondare până în prezent, autorii reconstituie evoluția secțiilor de specialitate, schițează portretele unor dascăli (Cecilia Cuțescu-Storck, Camil Ressu, Simion Iuca, George Sterian) ori ale unor artişti celebri, absolvenți ai şcolii (Constantin Brâncuşi, Adam Bălțatu, Jean Negulesco), evocă instituțiile similare din Moldova şi din Transilvania – spațiu de formare a plasticienilor locali.

SMALL CINEMAS IN GLOBAL MARKETS: GENRES, IDENTITIES, NARRATIVES (editori: Lenuta Giukin; Janina Falkowska, David Desser)
Lexington Books, decembrie 2014
ISBN: 978-0739196526

Studiile incluse în acest volum pun în lumină schimbările survenite în industriile cinematografice mici, analizând impactul expansiunii și diversificării producției filmice la nivel local, regional și global. Autorii abordează aspecte ca: identitatea, revizitarea trecutului, internaționalizarea genurilor, noile forme de cinema experimental, piețele și producția. Importantă pentru dezvoltarea cercetărilor în domeniu, cartea se bazează pe investigațiile unor autori care își abordează subiectul dintr-o perspectivă teoretică occidentală, având totodată o cunoaștere foarte bună (adesea nativă) a limbii, a realităților culturale și a practicilor industriei cinematografice. Sunt prezentate aspecte ale evoluției filmului din 15 țări: Bolivia, Brazilia, China (Hong Kong), Croația, Kenya, Tanzania, Uganda, Grecia, Indonezia, Lituania, Bulgaria, Polonia, România, Maroc și SUA. Între contributori se numără filmologul Marian Țuțui (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ), autorul studiului New Bulgarian Documentary.
Fragmente din volum

SZATHMÁRI. PIONIER AL FOTOGRAFIEI SI CONTEMPORANII SĂI / PIONEERING PHOTOGRAPHER AND HIS CONTEMPORARIES
Coordonare, prefață și cronologie: Adrian-Silvan Ionescu
Editura Oscar Print, București, 2014
ISBN: 978-973-668-377-0

Volumul, însoțit de un DVD, cuprinde comunicările sustinute în cadrul conferinței internaționale organizate cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Carol Popp de Szathmari. Autorii aduc noi elemente pentru conturarea personalității acestui artist – un talent prolific, care și-a câștigat notorietatea deopotrivă ca fotograf și ca pictor. Lucrarea beneficiază de o bogată ilustrație, incluzând o serie de fotografii inedite.

OLIVIA NIȚIȘ
ISTORII MARGINALE ALE ARTEI FEMINISTE
Editura Vellant, București, 2014
Design: Ciprian Ciuclea
ISBN: 978-973-1984-79-7

Studiul dedicat de Olivia Nițiş, critic, teoretician de artă şi curator, condiției feminismului şi artei feministe în arealul central, estic şi sud-estic al Europei enunță încă din titlu marginalitatea problematicilor şi a fenomenului analizat în contextul culturii şi întregului cadru social şi politic al zonei despărțite de Occident prin succesive clivaje istorice, inerții de conectare la dinamismul schimbărilor de paradigmă şi conflicte ideologice care redirecționează traseele creației culturale. Din vastul parcurs al istoriei culturale contextualizate politic şi social autoarea decupează etapa modernismului şi actualității, urmărind destinul feminismului mai ales în ultima parte a secolului XX şi în deceniile de început ale secolului XXI. În mod necesar analiza implică două planuri: cel teoretic, ce pune în dezbatere termenii, conceptele fondatoare la nivelul fenomenalităţii concrete, politic şi politizat, sociale şi artistice, ca şi grilele de evaluare critică, de interpretare şi de discernere a raporturilor de influenţă dintre feminismul celor două mari spaţii geopolitice redevenite convergente, iar pe de altă parte, contextualizarea geoistorică şi motivațională a fenomenului în România.

Alexandra Titu

COLECȚII DE ARTĂ – Vol. V din seria TEZAURUL ACADEMIEI ROMÂNE
Serie coordonată de acad. Ionel Haiduc şi acad. Păun Ion Otiman; coord. volum: Marina Sabados
Editura Academiei Române, București, 2014
ISBN: 978-973-27-2406-4

Lucrarea invită la cunoaşterea unui inestimabil patrimoniu artistic al Academiei Române, constituit din donaţiile unor remarcabile personalităţi ale culturii româneşti: istoricul de artă George Oprescu, dramaturgul Victor Eftimiu, istoricul literar George Călinescu, ing. Aurel Avramescu, ing. Dumitru Furnică Minovici şi sculptorița Mara Bâscă. Patrimoniul, pe cât de bogat, pe atât de divers, este compus din lucrări de pictură, grafică şi sculptură românească şi europeană, mobilier şi artă decorativă europeană şi orientală, artă ţărănească.
Realizarea volumului a fost încredințată Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, care a beneficiat de colaborarea unor specialişti din muzee. Textele sunt semnate de Ioana Vlasiu, Corina Teacă, Ruxanda Beldiman, Olivia Nițiş, Virginia Barbu şi Marina Sabados – din Institut, Ana Bârcă, Olivia Tudoran Ciungan, Mircea Dunca, Mircea Hortopan –  colaboratori externi.

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE MUZICOLOGIE BIZANTINĂ. 300 DE ANI DE ROMÂNIRE (1713–2013), editori: Nicolae Gheorghiță, Costin Moisil, Daniel Suceava (cercetător în cadrul Institutului „G. Oprescu”), Editura Glissando a UNMB, Bucureşti, 2013
ISSN: 2344-6188

Lucrarea cuprinde 26 de comunicări ale unor cercetători din România, Grecia, Finlanda şi Macedonia, susținute în cadrul celei de-a doua ediții a Simpozionului internațional de muzicologie bizantină, un eveniment organizat de Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti în parteneriat cu Institutul de Istoria Artei.    

KAREL ZDENĚK LÍMAN. ARHITECTUL CEH AL CASEI REGALE A ROMÂNIEI
Editura Igloo, Bucureşti, 2013
ISBN: 978-606-8026-28-2.

Acest album monografic, apărut în ediţie bilingvă română-engleză, prezintă lucrările realizate de arhitectul ceh în cele peste trei decenii de activitate în România. Textele sunt semnate de Ruxanda Beldiman (cercetătoare în cadrul Sectorului de artă modernă al IIA), Mircea Hortopan, Narcis Dorin Ion și Sorin Vasilescu.

NINETEENTH-CENTURY PHOTOGRAPHS AND ARCHITECTURE. DOCUMENTING HISTORY, CHARTING PROGRESS, AND EXPLORING THE WORLD, editor: Micheline Nilsen, Ashgate Publishing Group, Farnham şi Burlington, 2013.
ISBN: 978-1-4094-4833-4
Obiectivul acestei culegeri de studii îl constituie analiza modalităților prin care fotografia de arhitectură din secolul al XIX-lea, depăşind un rol strict funcțional, reflectă preocupările estetice, intelectuale şi culturale din epocă. Între autori se numără Adrian-Silvan Ionescu (Institutul de Istoria Artei), care semnează textul Romanian Architecture and Cityscape: The Legacy of Nineteenth-Century Photographers.

Fragmente din volum.

ISTORIA ROMÂNILOR, VOL. X: ROMÂNIA ÎN ANII 1948-1989, coord. Dinu C. Giurescu
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2013
ISBN: 973-45-0667-5.

La redactarea acestui volum – parte a tratatului de istorie publicat de Academia Română –, au contribuit cu capitole privind evoluția artelor mai mulți cercetători ai Institututului „G. Oprescu”:
Carmen Popa, Muzica românească în perioada comunistă, pp. 1093-1103;
Daniela Gheorghe şi Ion Cazaban, Teatrul românesc (1948–1989), pp. 1103-1112;
Manuela Cernat, Cinematograful românesc între ideologie și metaforă, pp. 1113-1133;
Ioana Vlasiu, Artele plastice (1948–1989), pp. 1133-1140;
Ruxanda Beldiman, Arhitectura românească în perioada 1944–1989, pp. 1142-1148.

MARINA SABADOS
GRIGORESCU LA AGAPIA
Editura Doxologia, Iaşi, 2012, 240 p., 207 il. + 37 planşe
ISBN 978-606-8278-29-2

Dacă Grigorescu rămâne eroul modernizării picturii româneşti, el nu este mai puţin iconarul şi pictorul de biserici care a lăsat cel mai impresionant ansamblu de pictură murală de factură occidentalizantă din secolul trecut (...). În cercetarea ei, Marina Sabados avansează metodic, pe mai multe fronturi. Are o perspectivă cuprinzătoare, datorată mai vechilor ei cercetări privind pictura moldovenească şi, în mod special, cea de icoane, unde chestiunea influenţelor picturii apusene venite pe filieră rusească sau poloneză a preocupat-o îndeosebi. Ceea ce îi îngăduie să privească pictura religioasă a lui Grigorescu nu numai drept început excepţional al unei cariere artistice originale, ci şi ca încheiere a unei tradiţii seculare aflate într-un proces de degradare, accelerat odată cu finele secolului al XVIII-lea. Întreprindere deloc facilă, întrucât nu există, cum punctează şi autoarea, o cercetare sistematică a picturii religioase de secol XIX. Cartea Marinei Sabados suplineşte acest gol.

Ioana Vlasiu

DICŢIONARUL SCULPTORILOR DIN ROMÂNIA. SECOLELE XIX-XX, Vol. I-II, coord. Ioana Vlasiu
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011-2012.
ISBN vol. I: ISBN 978-973-27-2126-1; ISBN vol. II: ISBN 978-973-27-2222-0.

Autori: Ioana Vlasiu, Gabriel Badea-Păun, Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Nițiş, Adrian-Silvan Ionescu, Tudor Stavilă, Corina Teacă, Adriana Şotropa, Alexandra Titu, Gheorghe Vida.

Dicționarul – un valoros instrument de lucru pentru studiul evoluției artelor plastice în epoca modernă – poate fi consultat gratuit online:

Volumul I (lit. A-G)
Volumul II (lit. H-Z)

RUXANDA BELDIMAN
CASTELUL PELEŞ, EXPRESIE A FENOMENULUI ISTORIST DE INFLUENŢĂ GERMANĂ
Editura Simetria, Bucureşti, 2011, 304 p.
ISBN 978-973-1872-22-3

Această monografie-album (teza de doctorat a autoarei) valorifică numeroase documente inedite şi un material iconografic bogat, abordând din varii perspective istoria edificiului, particularităţile sale stilistice, aspecte ale comenzii de arhitectură în secolul al XIX-lea ş.a.

SILVAN. PORTRETISTUL / THE PORTRAIT ARTIST
Introducere, cronologie şi selecția lucrărilor: Adrian-Silvan Ionescu
Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2011, 190 p.
Ediție bilingvă română-engleză
ISBN: 978-973-577-627-5.

Albumul cuprinde o parte importantă din creația artistului, renumit cronicar în imagini al vieții cultural-artistice româneşti şi internaționale timp de peste şapte decenii. Silvan a schițat în linii expresive portretul a numeroși artiști și oameni de cultură cu care a fost contemporan. Regăsim în album figuri memorabile, între care Tudor Arghezi, George Enescu, Mihail Sadoveanu, George Bacovia, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Lucia Sturdza Bulandra, Dinu Lipatti, Grigore Vasiliu-Birlic, Radu Beligan, Toma Caragiu, Ion Caramitru, Yehudi Menuhin, Herbert von Karajan, Eugen Ionescu, Constantin Brâncuși, Sir John Barbirolli, Arthur Rubinstein, Dmitri Șostakovici, Igor Stravinski, Pablo Picasso, Luciano Pavarotti.

VLAD BEDROS
PATRIMONIU ARTISTIC ARMENESC ÎN ROMÂNIA. ÎNTRE NOSTALGIA EXILULUI ŞI INTEGRAREA CULTURALĂ
Ed. Noi Media Print, Bucureşti, 2011
ISBN: 973-1805-96-2.

În studiul său monografic, autorul pune în lumină o moştenire culturală importantă, subliniind totodată „afinitatea fundamentală a diasporei armene din România față de elementul majoritar”. Versiunea în limba engleză – Armenian Artistic Heritage in Romania. Between Exilic Nostalgia and Cultural Integration – a fost publicată la aceeaşi editură, cu tiraj separat (ISBN: 973-1805-97-9).

OZANA ALEXANDRESCU şi DANIEL SUCEAVA
Catalogul manuscriselor muzicale de tradiție bizantină din secolul al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române, Vol. I
Editura Muzicală, Bucureşti, 2010
ISBN: 978-973-42-0580-6

Concepută în cadrul proiectului Enciclopedia artelor în România, lucrarea este un instrument de lucru preţios pentru cercetătorii specializați în istoria muzicii de filiație bizantină.

Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2013