Academia Română
Secţia de Arte, Arhitectură şi Audiovizual
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” 

Universitatea Naţională de Arte,
Bucureşti Conferinţa naţională

  150 de ani de învăţământ artistic naţional şi Academia Română

Bucureşti, 5-6 mai 2014Aula Academiei Române,
Calea Victoriei nr. 125

În 2014 se împlinesc 150 de ani de la fondarea Şcolilor Naţionale de Arte din Bucureşti şi Iaşi.

Pentru a celebra acest eveniment şi a-i omagia pe fondatori – Theodor Aman, Gheorghe Tattarescu, Gheorghe Panaiteanu – şi pe urmaşii acestora care, un secol şi jumătate, au trudit la edificarea academiilor şi  universităţilor de arte de astăzi, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, sub egida Secţiei Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române, a organizat, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Conferinţa 150 de ani de învăţământ artistic naţional şi Academia Română

Conferinţa a avut ca principal obiectiv evidenţierea aportului Şcolii de Belle-Arte – al Academiei şi Universităţii de mai târziu – la închegarea şi promovarea mişcării artistice, la diversificarea genurilor artelor vizuale, la educarea publicului larg şi plasarea rezultatelor instituţiei în context naţional şi universal.  

Evenimente conexe:
- expoziţia Studii de atelier la Şcoala de Belle-Arte;
- lansare de carte: 
Adam Bălţatu, Voiam să fiu pictor..., Ed. Junimea, Iaşi, 2014.  

Coordonator,
Dr. ADRIAN-SILVAN IONESCU


Ziua 1

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI

Acad. RĂZVAN THEODORESCU, Preşedintele Secţiei Arte, Arhitectură şi Audiovizual
Cuvânt de deschidere: Artele vizuale în Academia Română 

Dr. REMUS PRICOPIE, Ministrul educaţiei naţionale
Cuvânt de salut din partea Ministerului Educaţiei Naţionale

Dr. CĂTĂLIN BĂLESCU, Rectorul Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti 
Cuvânt de salut 

Dr. ADRIAN-SILVAN IONESCU, Directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” 
Cuvânt de salut 


COMUNICĂRI - Partea I

Drd. OANA MARINACHE
Începuturile învăţământului artistic în Ţara Românească

Dr. AURICA ICHIM, Muzeul Unirii, Iaşi
Şcoala de Arte Frumoase din Iaşi – Canon estetic şi recuperarea trecutului

Dr. CORINA TEACĂ, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”  
Istoria artei în context identitar românesc (a doua jumătate a secolului XIX şi începutul secolului XX)

Dr. DOINA LEMNY, Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris
Adam Bălţatu: Voiam să fiu pictor – însemnări de artist

Prof. univ. dr. CRISTIAN ROBERT VELESCU, Universitatea Naţională de Arte
Învăţăturile academice ale Ecorşeului şi extensiile lor în corpul matur al creaţiei lui Constantin Brâncuşi

Prof. univ. dr. MANUELA CERNAT, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”  
Doi cineaşti celebri, Jean Negulesco şi Horia Igiroşanu – colegi la Şcoala de Arte Frumoase în anii ‘20


VERNISAJUL EXPOZIŢIEI STUDII DE ATELIER LA ŞCOALA DE BELLE-ARTE” – Sala Th. Pallady a Bibliotecii Academiei Române 

            

COMUNICĂRI - Partea a II-a

Moderator: Prof. univ. dr. CRISTIAN ROBERT VELESCU

CĂTĂLINA MACOVEI, Biblioteca Academiei Române
Ecourile activităţii didactice asupra operei lui C. Ressu. Studii academice

Dr. OLIVIA NIŢIŞ, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”  
Gen şi Emancipare în învăţământul românesc: Cecilia Cuţescu-Storck

Dr. RUXANDA BELDIMAN, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Din istoricul catedrei de Arte Decorative a Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti: profesorul George Sterian

Dr. IOANA VLASIU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Călătoriile formaţiei artistice. Ştefan Popescu – student la München (1893–1900)

 GALERIE FOTO - 5 mai

Ziua 2

COMUNICĂRI - Partea I

Moderator: Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU

Prof. univ. dr. ILEANA PINTILIE, Facultatea de Arte, Timişoara
Între Europa Centrală şi Paris. Şcoala transilvăneană de Arte Frumoase

Dr. DOINA LEMNY, Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris
Brâncuşi şi nostalgia originilor: de la scrieri la operă

Conf. univ. IOANA BELDIMAN, Universitatea Naţională de Arte
Din laboratorul realismului socialist: lucrări de diplomă ale studenţilor în anii ‘50

Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU, Universitatea Naţională de Arte  
De la practica de atelier la „cercetarea artistică” sau despre provocările doctoratului în arte vizuale

Drd. VIRGINIA BARBU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Simion Iuca, maestru al gravurii româneşti

Dr. RUXANDRA DREPTU, Universitatea Spiru Haret
Profesori şi studenţi la Istoria şi teoria artei, 1971–1975


COMUNICĂRI - Partea a II-a

Conf. univ. dr. ADRIAN GUŢĂ, Universitatea Naţională de Arte
Foto & Video în Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi în arta contemporană românească

CORINA CIMPOEŞU, Iaşi
Pensioane. O imagine asupra învăţământului particular din Moldova în 1853

Dr. ADRIAN-SILVAN IONESCU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Avatarurile Şcolii de Belle-Arte din Iaşi la vreme de război

LANSARE DE CARTE: Adam Bălţatu, „Voiam să fiu pictor...”, ediţie îngrijită şi prefaţă de Doina Lemny, Editura Junimea, Iaşi, 2014 – Sala Th. Pallady a Bibliotecii Academiei Române 

 GALERIE FOTO - 6 mai 

Fotografii: Sorin Chiţu 

Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013