Date noi în cercetarea artei medievale din România
Sesiunea anuală a Sectorului de artă medievală, ediţia a X-a
Bucureşti, 11-12 decembrie 2013 

Lucrările sesiunii s-au desfăşurat la sediul Institutului de Istoria Artei, Calea Victoriei nr. 196, sector 1.

PROGRAM  

Miercuri 11 decembrie 
9.30 – 16.00 

RĂZVAN THEODORESCU 
Descoperiri arheologice recente la Alba-Iulia şi o creştinare a ungurilor

DANIELA MARCU ISTRATE 
Contribuţii la istoria ortodoxiei transilvănene: date noi despre biserica episcopală din Feleacu

DANA JENEI
Picturile murale ale bisericii din Mălâncrav. 
Consemnări preliminare restaurării

DANA JENEI, MARIA DUMBRĂVICIAN, IOANA OLTEANU
Casele Hiemesch-Giesel din Braşov. Cercetarea şi restaurarea picturilor murale şi a tencuielilor istorice

Pauză 12.00 – 13.00  

MARINA SABADOS
Vechile icoane de la schitul Ostrov, Vâlcea

IOANA IANCOVESCU
Pictura diaconicoanelor din
Ţara Românească: Târgovişte

DAN MOHANU
Pictura murală a Bisericii Doamnei din Bucureşti: un ansamblu iconografic neterminat

CRISTINA COJOCARU
Reprezentarea Sfintei Treimi neotestamentare în catoliconul Mănăstirii Văcăreşti. Surse şi ecouri

Discuţii 

Joi 12 decembrie
10.00 – 16.00 

ELENA RĂDOI
Icoanele „Maica Domnului Hodighitria” şi „Sfântul Nicolae” de la Urisiu de Jos: despre materiale şi tehnica de execuţie

OLIMPIA MITRIC
Un epitrahil necunoscut cu portrete votive de la Ieremia Movilă

ECATERINA BUCULEI
Elemente inedite în iconografia Sinoadelor ecumenice din Moldova, sec. XVI

CONSTANŢA COSTEA
Moldova după 1500. Cuvântul şi figura. Supplementum

Pauză 12.00 – 13.00 

TEREZA SINIGALIA
 „Cortul Mărturiei” în pictura murală din Moldova

CONSTANTIN CIOBANU
Predica apostolilor din pictura exterioară a Moldoviţei

CRISTIAN DECIU
Bălineşti. Aspecte ale monitorizării

GEANINA GEORGETA DECIU
Biserica mănăstirii Suceviţa. Restaurarea picturii, prilej de cercetare a pridvoarelor

Discuţii 

 

GALERIE FOTO 

 

Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013