SESIUNEA ANUALĂ A SECŢIEI
DE ARTĂ 
MEDIEVALĂ

 

Date noi în cercetarea artei medievale din România,
ediţia a IX-a
 

 

 

 

 

 

 

 

12-13 decembrie 2012

 

Institutul de Istoria Artei
Calea Victoriei 196, sector 1
Bucureşti

  

PROGRAM

Miercuri, 12 decembrie 
10.00-15.00
 

EMANUELA CERNEA, LUCREŢIA PĂTRĂŞCANU
Date noi cu privire la iconografia vechii  picturi a bisericii mânăstirii Argeşului

TEREZA SINIGALIA
Biserica Sfântul Nicolae din Brâncoveni, jud. Olt

RUXANDRA LAMBRU
Elemente lexicale arhaice în inscripţiile din pridvorul bolniţei de la Hurezi 

IOANA IANCOVESCU
Pictura din proscomidiarul Bisericii domneşti din Târgovişte

Pauză 12.00 – 12.30 

CRISTINA COJOCARU
Un zugrav puţin cunoscut din veacul al XVIII-lea – Popa Dima din Braşov şi picturile sale bucureştene

CORNEL TALOŞ
O casă medievală din Sibiu cu componente artistice originare 

MARIUS PORUMB
Muzeul Mitropoliei Clujului 

 Discuţii 


 Joi, 13 decembrie
10.00-16.00

DANA PRIOTEASA
Înălţarea Sfintei Cruci în pictura bisericilor din Ribiţa şi Crişcior. Observaţii iconografice

DANA JENEI
Teme şi motive profane în arta monumentală transilvăneană, între Evul Mediu şi Renaştere

MIRELA CONSTANTIN, CRISTINA SERENDAN
Intervenţii de conservare a picturii şi strămutare a bisericii de lemn de la Salciva, jud. Hunedoara, în jud. Călăraşi 

Pauză 11.30 – 12.00  

GIANINA DECIU, CRISTIAN DECIU
Argumente tehnice pentru datarea picturii murale exterioare şi interioare înaintea realizării tabloului votiv de la biserica Sf. Nicolae din Bălineşti

VLAD BEDROS
Viziunea Sfântului Petru din Alexandria în absida altarului de la Humor

CONSTANTIN CIOBANU
Date noi în cercetarea picturii bisericii Tuturor Sfinţilor de la Părhăuţi

CARMEN SOLOMONEA
Aspecte ale restaurării picturii murale de la biserica mănăstirii Dragomirna

MARINA SABADOS
Decoraţia pictată a analoghioanelor moldoveneşti din secolul al XVI-lea 

Discuţii

  

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013