SESIUNEA ANUALĂ A SECŢIEI
DE ARTĂ MEDIEVALĂ

Date noi în cercetarea artei medievale din România,
ediţia a XI-a

Institutul de Istoria Artei 
Bucureşti, 11-12 decembrie 2014

 

PROGRAM

Joi 11 decembrie
ora 10.00 

ADRIAN-SILVAN IONESCU, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu, Bucureşti 
Cuvânt de deschidere

DANIELA MARCU ISTRATE, cercetător independent, Braşov
Câteva consideraţii privind începuturile arhitecturii medievale în Transilvania

ANNA ADASHINSKAYA, Central European University Budapesta şi DRAGOŞ GH. NĂSTĂSOIU Central European University Budapesta, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
Despre datarea picturilor murale ale bisericii Sf. Nicolae din Ribiţa în lumina unor informatii noi

DANA JENEI, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Bucureşti
Patimile, moartea şi învierea lui Iisus pictate în interiorul bisericii Sf. Matthias din Râşnov, 1500

Pauză 11.45-12,00

MIHNEA MIHAIL, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Reprezentari ale Fecioarei protectoare in pictura murala din Transilvania. Secolele XIV-XV

CRISTINA SERENDAN, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Corpusul altarului poliptic din Dupuş – o privire asupra tehnicilor artistice

Pauză 13.00-13.15

VLAD BEDROS, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Bucureşti
Biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi. Registrul inferior al picturii naosului

TEREZA SINIGALIA, Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iasi, Bucureşti
De la Arbore la Văratic

CONSTANTIN I. CIOBANU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Bucureşti
Inscripţiile de pe filacterele cuvioşilor din registrul inferior al „Cinului” de la Suceviţa

Vineri, 12 decembrie 2014
ora 10,00

ELISABETA NEGRĂU, Bucureşti
Tabloul domnesc din naosul bolniţei Mănăstirii Cozia

CRISTINA COJOCARU, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti 
Observaţii stilistice şi iconografice despre pictura zugravului Gheorghe din Bucureşti în biserica Sfinţii Arhangheli din Arbanasi, Bulgaria

Pauză 11.30-12.00

RUXANDA BELDIMAN, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Bucureşti
Despre Casa Constantin Dissescu, sediul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”

LUCIAN EDMOND SINIGAGLIA, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Bucureşti
Ecouri ale artei medievale româneşti în scenografia de teatru şi operă

DISCUŢII   ŞI  CONCLUZII
13.00-14.00

  

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013