SESIUNEA ANUALĂ A SECŢIEI
DE ARTĂ MEDIEVALĂ


Date noi în cercetarea artei
medievale din România,
ediţia a XII-a


Institutul de Istoria Artei
Bucureşti, 10-11 decembrie 2015

PROGRAM 

Joi, 10 decembrie 2015
Ora 10.00

ADRIAN-SILVAN IONESCU, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu al Academiei Române, Bucureşti  
Cuvânt de deschidere

RĂZVAN THEODORESCU, preşedintele secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual al Academiei Române, Bucureşti
Dinasticul fanariot şi arhitectura sa dispărută

IOZEFINA POSTĂVARU, Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti; EMILIAN SĂVESCU, Imago Factory, Bucureşti
Biserica Buna Vestire din Bucium Sat, jud. Alba. Cercetare multidisciplinară în cadrul Universităţii de Vară Bucium

CRISTINA COJOCARU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, Bucureşti
Stil şi manieră. O „şcoală” de zugrăvie din secolul al XVIII-lea 

Pauză 11.45–12.00

DANIEL SUCEAVA, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, Bucureşti
Caligrafie şi muzică în veacul al XVIII-lea

TEREZA SINIGALIA, Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iași, Bucureşti
Particularităţi iconografice în pictura din  exonartexul bisericii Sf. Gheorghe a mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava

Pauză 13,00 – 13,15

DANA JENEI, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, Bucureşti
Picturi murale medievale descoperite recent pe Valea Târnavei Mari la Ighişu Nou

DANIELA MARCU ISTRATE, Asociaţia Culturală „Hieronymus”, Braşov
Premise şi condiţionări în şantierul Bisericii din Deal din Sighişoara: contribuţii arheologice la istoria arhitecturii medievale

MIHNEA MIHAIL, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Nota asupra unui demon din „Judecata de Apoi” a bisericii din Žehra 

Vineri, 11 decembrie 2015
Ora 10.00

ELISABETA NEGRĂU, Bucureşti
Icoana cu dublă faţă de la Mănăstirea Dintr-un Lemn

MARIA DUMBRĂVICIAN, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti;  IOANA OLTEANU, Faber Studio Conservare, Bucureşti
Intervenţia de restaurare la biserica mănăstirii Tismana

Pauză 11,30 – 12,00

VLAD BEDROS, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, Bucureşti  
Tema „Biciuirea lui Hristos” in pictura moldovenească (sec. XV-XVI)

ROMEO CONSTANTIN GHEORGHIŢĂ, Universitatea Naţională de Arte, Departamentul Conservare Restaurare, Bucureşti
Aspecte privind conservarea/restaurarea a trei fragmente de pictură murală extrase de la biserica Mânăstirii Trei Ierarhi din Iaşi, secolul al XVII-lea

CONSTANTIN I. CIOBANU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, Bucureşti
Inscripţiile de pe filacterele profeţilor din cadrul „Cinului” zugrăvit pe faţada bisericii Învierea Domnului a mănăstirii Suceviţa

DISCUŢII   ŞI  CONCLUZII
13.00–14,00 

GALERIE FOTO 

Fotografii: Sorin Chițu 

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013