SESIUNEA ANUALĂ A COMPARTIMENTULUI
„ARTE VIZUALE ȘI ARHITECTURĂ – PERIOADA MEDIEVALĂˮ

Date noi în cercetarea artei medievale și a artei din perioada de tranziție
de la medieval la modern de pe teritoriul României,
ediţia a XIII-a

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ al Academiei Române
Bucureşti, Calea Victoriei 196
3 noiembrie 2016

PROGRAM 

10.00

ALIN CIUPALĂ, secretar ştiinţific al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”
Cuvânt de deschidere

DANA JENEI, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” 
Picturi murale recent descoperite în corul bisericii franciscane din Sibiu

MIHNEA MIHAIL, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Reprezentări ale arhanghelului Mihail cântărind sufletele în pictura murală din Regatul Maghiar

RALUCA CAŞARU, Muzeul Naţional de Artă al României, EMANUELA CERNEA, Muzeul Naţional de Artă al României, EUGEN NICOLAE, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
Un brâu otoman din epoca lui Süleyman I Magnificul din colecţia Muzeului Naţional de Artă al României

TEREZA SINIGALIA, Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi, Bucureşti
Un monument recuperat pentru istoria artei

12.15-13.00 Pauză 

13.00

ELISABETA NEGRĂU, Bucureşti
Din nou despre menologul de la Cozia

VLAD BEDROS, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Blana sfântului Onufrie. Considerații despre virtuțile naturii animalice în monahismul răsăritean

CONSTANTIN I. CIOBANU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Un ciclu hagiografic puţin studiat din pictura exterioară moldovenească: Viaţa sfântului Pahomie cel Mare

MARINA SABADOS, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Matei, un zugrav moldovean de la mijlocul secolului al XVIII-lea

CRISTINA COJOCARU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Iconostase postbrâncovenești din Bucureşti: Biserica Sfântul Ioan Nou, Biserica Albă, Biserica Manea Brutaru

15.30-16.00 - Discuții și concluzii 

 

Fotografii: Sorin Chițu

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013