SESIUNEA ANUALĂ A COMPARTIMENTULUI DE  
„ARTĂ PLASTICĂ ȘI ARHITECTURĂ – PERIOADA MEDIEVALĂˮ

Date noi în cercetarea artei medievale și premoderne din România 
ediţia a XIV-a

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ al Academiei Române

Bucureşti, Calea Victoriei 196 

2 noiembrie 2017

PROGRAM 

Ora 10.00

ADRIAN-SILVAN IONESCU, Director al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, Bucureşti 
Cuvânt de deschidere 

DANA JENEI, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, Bucureşti
Picturile murale din corul bisericii din Curciu (Kirtsch, Küküllőkőrös), judeţul Sibiu

MIHNEA MIHAIL, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Aspecte ale reprezentărilor Bunei Vestiri în picturile murale din Regatul Maghiar în secolele XIV-XV 

EMANUELA CERNEA, Muzeul Naţional de Artă al României
Candelele-epitaf din Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti

IULIANA DAMIAN, Muzeul Naţional de Artă al României
Chipuri cu tâlc. Enigmele meşterilor pietrari din Țara Românească din pragul secolului al XVIII-lea 

TEREZA SINIGALIA, Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi, Bucureşti
Particularităţi ale unei Judecăţi de apoi din Moldova

12.30-13.00 - Pauză 

DANIELA MARCU ISTRATE, Institutul de Arheologie „V. Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti
Biserica din Deal din Sighişoara: arheologia construcţiei din sec. XIV-XV

ELISABETA NEGRĂU, Bucureşti
Doi pictori greci necunoscuţi şi rolul lor în pictura epocii lui Matei Basarab

ȘTEFAN IONESCU-BERECHET, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti
Pârvu Mutu zugravul: o biografie problematică

CRISTINA COJOCARU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, Bucureşti
Pârvu Mutu zugravul: paternitatea unui stil 

VLAD BEDROS, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, Bucureşti
Reprezentări ale practicanţilor ”înţelepciunii din afară” în arta post-bizantină din Moldova

CONSTANTIN I. CIOBANU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, Bucureşti
O miniatură din Codicele împărătesc ilustrat de letopiseţe al ţarului Ivan cel Groaznic şi imaginea Asediului Constantinopolului din pictura exterioară a epocii lui Petru Rareş

16.00-16.30 - Discuții și concluzii 
 

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013