PROGRAM 

 

Joi, 20 aprilie

10.00-10.30 – Discursuri inaugurale:

Călin-Alexiu Stegerean, directorul general al Muzeului Național de Artă al României

Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române

Acad. Cornelia-Sabina Ispas, preşedinta Secţiei Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române

10.30-11.30
SESIUNEA I 
Moderator: Constantin I. Ciobanu

Eugen Nicolae, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române: Zodiacul (divinație și magie) în epoca Hoardei de Aur, în lumina unei descoperiri arheologice din Republica Moldova

Anna Adashinskaya, Romanian Centre for Russian Studies, University of Bucharest: Visitors and Keepers of St. Nicholas Church in Bălinești According to Its Graffiti [Vizitatori și păstrători ai Bisericii Sf. Nicolae din Bălinești potrivit graffitelor ei]

Cristina Cojocaru, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române: Noi descoperiri și ipoteze despre iconostasele Mănăstirii Dragomirna (sec. XVII – XVIII)

11.30-11.45: Pauză de cafea

11.45-12.45
SESIUNEA II
Moderator: arhim. Policarp Chiţulescu

Vlad Bedros, Universitatea Națională de Arte, Bucureşti: Un text mistagogic inedit în Moldova secolului al XV-lea și implicațiile sale iconografice

Tereza Sinigalia, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române: Un pronaos – o iconografie

Oana-Mădălina Popescu, Biblioteca Academiei Române: Un hrisov inedit, decorat cu icoana Sfintei Treimi, emis în favoarea Mănăstirii Radu-Vodă din București

12.45–13.45: Pauză de prânz

13.45–14.45
SESIUNEA III
Moderator: Vlad Bedros

Andrei Dumitrescu, Central European University, Viena: Narațiuni bizantine și conexiuni occidentale în iconografia moldovenească a Viziunii împăratului Constantin cel Mare

Monahia Atanasia Văetiși, Mănăstirea Stavropoleos: Noi teme iconografice și traseul lor în mediul monastic paisian (sec. XVIII-XIX)

Arhim. Policarp Chițulescu, Biblioteca Sfântului Sinod: Portrete din vechi tipărituri românești. Studiu de caz: cuviosul Paisie de la Neamț

14.45-15.00: Pauză de cafea

15.00-16.20
SESIUNEA IV
Moderator: Dana Jenei

Constantin Ciobanu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române: Imaginea capitalei bizantine în interpretarea unui atelier florentin de cassoni din secolul al XV-lea și fresca „Asediul Constantinopolului” din pictura exterioară a bisericii Sfinții apostoli Petru și Pavel din insula Golem Grad a lacului Prespa

Ovidiu Cristea, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române: „Războiul cel lung” în imagini: câteva reflecții pe marginea tablourilor lui Hans von Aachen și a portretelor lui Mihai Viteazul

Iuliana Dumitraşcu, Muzeul Național de Artă al României: „Într-acolo și iarăși înapoi”. Circulația unui model microarhitectural în argintăria sud-est europeană (sec. XVI-XVIII)

Simona Drăgan, Universitatea din București / Bursier al Fundației Bonte, Muzeul Național de Artă al României: Imaginea de arhitectură în cercetarea istorică: grafica de monument în arta românească de secol XIX

16.20-16.35: Pauză de cafea

16.35-17.55
SESIUNEA V
Moderator: Cristina Cojocaru

Dragoș Năstăsoiu, New Europe College – Institute for Advanced Study, Bucureşti: Restituiri iconografice şi epigrafice la biserica medievală din Suseni-Colţ (jud. Hunedoara)

Dana Jenei, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române: Decorații murale premoderne din Brașov

Mihnea Alexandru Mihail, Universitatea Națională de Arte, București: Reprezentarea Închinării magilor în pictura murală din Regatul Maghiar. Aspecte iconografice și devoționale

Letiţia Nistor, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române: Corpusul pietrelor profilate din arhitectura castelului Bethlen din Sânmiclăuș (jud. Alba). Între decor şi funcţiune

17.55-18.25: Concluziile primei zile

 Galerie (foto: Sorin Chițu)

Vineri, 21 aprilie 

10.00–11.20
SESIUNEA VI
Moderator: Minodora Cârciumaru 

Lucreţia Pătrăşcanu, Muzeul Național de Artă al României: Observaţii legate de câteva cruci ferecate din Țara Românească

Ginel Lazăr, Muzeul Național de Istorie a României: Arhetipuri iconografice din cuprinsul unor manuscrise și tipărituri vechi, păstrate în patrimoniul MNIR 

Florin Gabriel Petrică, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, Târgoviște: Turnul Chindiei: istorii, funcții, simbolism 

Carmen Tănăsoiu, Muzeul Național de Artă al României: Artă și heraldică pe fața de masă. Blazoane nobiliare în colecția de tacâmuri a MNAR

11.20-11.35: Pauză de cafea

11.35–12.35
SESIUNEA VII
Moderator: Ovidiu Cristea

Marian Coman, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Facultatea de Istorie a Universităţii București: Haina îl face pe domn. Veșmintele și obiectele pretendenților la tronul Țării Românești (sec. XV -XVI)

Elisabeta Negrău, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Românei: O icoană de la Marea Lavră cu un portret necunoscut al voievodului Vlad Vintilă

Emanuela Cernea, Muzeul Național de Artă al României: De la Cozia la Cotroceni, via Curtea de Argeş; reflecţii asupra şcolii de broderie din Ţara Românească

12.35–13.35: Pauză de prânz

13.35–14.35
SESIUNEA VIII 
Moderator: Iuliana Dumitraşcu

Minodora Cârciumaru, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, Târgoviște: Despre coconița Stanca, o nepoată mai puțin cunoscută a lui Constantin Brâncoveanu. Contribuții istorice și arheologice

Mihai-Cristian Amăriuței, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași; Lidia Cotovanu, Institutul de Istorie „N. Iorga”, București; Ovidiu Olar, Institutul de Istorie „N. Iorga”, București / Institutul de Studii Habsburgice și Balcanice, Viena: O „înscenare” a evenimentelor din 1821. Profeție și istorie într-un tablou din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 

Monica Dejan, Ștefan Dejan, Muzeul Național al Bucovinei, Suceava: Câteva date inedite cu privire la începuturile Mănăstirii Dragomirna (jud. Suceava)

14.35-14.55: Pauză de cafea

14.55–16.15
SESIUNEA IX
Moderator: Elisabeta Negrău

Anita Paolicchi, Università di Pisa, Italia: Gerolamo Campagnani, un argintar între Veneția și Cosntantinopol. Probleme ale unui profil biografic

Dan D. Ionescu, Institutului Național al Patrimoniului: Începuturile neoclasicismului în Principatele extracarpatice. Între inițiativa domnească și cea arhierească

Cosmin Minea, New Europe College – Institute for Advanced Study, Bucureşti: Cercetarea și transformarea monumentelor istorice în România după André Lecomte du Noüy, între 1890 și 1918

Radu Alina-Mihaela, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”: Surse ale arhitecturii destinate justiției în Principatele Române în cursul secolului al XIX-lea

16.15–16.35: Pauză de cafea

16.35–17.35
SESIUNEA X
Moderator: Emanuela Cernea

Hreniuc Mirela, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea de Arte „George Enescu”,  Iași: Analiza stării de conservare a bisericii de lemn „Inălțarea Sf. Cruci” din Horodnic de Jos, Jud. Suceava

Florina Iancu, Muzeul National de Artă al României: Analiza tehnică și formele de degradare a icoanelor pe lemn de școală rusă, secol XIX

Marta Klus, Muzeul National de Artă al României: Triptic de călătorie. Icoană rusească, 1594. Aspecte din timpul restaurării

17.35–18.00. CONCLUZII FINALE 

 

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013