ACADEMIA ROMÂNĂ
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Compartimentul Artă Plastică și Arhitectură – Perioada Medievală

MINISTERUL  CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
Muzeul Național de Artă al României
Secția de Artă Veche Românească

 

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Date noi în cercetarea artei medievale și premoderne din România, 
ediţia a XV-a

Bucureşti, 3 decembrie 2018

 

Locație:
Muzeul Național de Artă al României
Calea Victoriei nr. 49-53
Sufrageria Palatului Regal

PROGRAM 

10.00–10.40
Ceremonia de deschidere:

Arh. LIVIU CONSTANTINESCU, director general interimar al Muzeului Național de Artă al României
Cuvânt de salut din partea gazdelor

Acad. RĂZVAN THEODORESCU, vicepreședinte al Academiei Române, președinte al Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual
Cuvânt de salut 

Dr. ADRIAN-SILVAN IONESCU, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”
Cuvânt de deschidere din partea instituțiilor organizatoare ale sesiunii

OCTAV BOICESCU, director adjunct științific al Muzeului Național de Artă al României
Cuvânt de deschidere din partea instituțiilor organizatoare ale sesiunii

10.45–12.30
Ședința de dimineață 
Moderator: dr. CONSTANTIN CIOBANU

Dr. CARMEN TĂNĂSOIU, Muzeul Național de Artă al României
Geme și camee din secolele I-XVIII, din colecția Muzeului Național de Artă al României

Dr. VLAD BEDROS, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
„În mormânt cu trupul...” și iconografia trinitară de tipul Synthronoi în arta moldovenească

Dr. ANA DUMITRAN, Muzeul Unirii Alba Iulia, „Museikon”
Icoanele de la Urisiu de Jos din 1539. Câteva reflecții pe marginea surselor de inspirație și a formației iconarului

Dr. DANA JENEI, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Maestrul altarului din Mediaș: Monogramistul MSP

15.30–18.00
Ședința de seară
Moderator: dr. VLAD BEDROS

Drd. ANITA PAOLICCHI, Universitatea din Florența
Reprezentările Apocalipsei: câteva note asupra unei ferecături de evangheliar și contextul ei

Dr. ELISABETA NEGRĂU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Cine a fost maestrul zugravului Constantinos?

Dr. ȘTEFAN IONESCU BERECHET, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București
Biografia unui zugrav de epocă brâncovenească: dezvăluirile unei inedite inscripții rășinărene

Drd. CRISTINA COJOCARU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Grigorie zugravul și dascălul său Ioan. Trasee tranzitorii între Orient și Occident la finalul secolului al XVIII-lea

EMANUELA CERNEA, Muzeul Național de Artă al României, și ADELAIDA CHIROȘCA, Muzeul Național de Istorie a Moldovei – Chișinău,
Maica Domnului Îndurerată – circulația temei iconografice în spațiul românesc

18.00-18.30 
Discuții și concluzii

12.45–15.00
Ședința de după-amiază 
Moderator: EMANUELA CERNEA

Dr. MONICA DEJAN, Muzeul Bucovinei, Suceava
Un panaghiar de la sfârșitul secolului al XV-lea, descoperit la Suceava

Dr. CONSTANTIN CIOBANU, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Câteva note referitoare la iconografia ciclului vieții Sfântului Gherasim de la Iordan: cazurile Humorului și Voronețului

Arhimandrit POLICARP CHIȚULESCU, Biblioteca Sf. Sinod
Un Tetraevanghel din epoca lui Matei Basarab, păstrat în Biblioteca Patriarhiei Ierusalimului, repertoriul inedit al ilustrațiilor sale

LAURENȚIU BOZGĂ, restaurator, București
Date noi privind iconografia picturii murale din pronaosul bisericii Tismana

Drd. IULIA DAMIAN, Muzeul Național de Artă al României
Urmele ascunse ale unei vechi rânduieli. Obiecte și imagini găsite la temeliile bisericilor

 

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013