ACADEMIA ROMÂNĂ
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Compartimentul Artă Plastică și Arhitectură – Perioada Medievală

MINISTERUL  CULTURII
Muzeul Național de Artă al României
Secția de Artă Veche Românească

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Date noi în cercetarea artei medievale și premoderne din România, 
ediţia a XVI-a

Bucureşti, 4-5 decembrie 2018

 

Locație:
Muzeul Național de Artă al României
Calea Victoriei nr. 49-53
Sufrageria Palatului Regal

PROGRAM 

PROGRAM 

Album (foto: Sorin Chițu)

Miercuri 4 decembrie, ora 10.00
DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
Octav Boicescu,
directorul adjunct al Muzeului Național de Artă al României
Dr. Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” 

Orele 10.30–12.00
Moderator: Constantin Ciobanu

Dr. Dana Jenei, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Maestrul „Anei întreite" de la Sântana de Mureș și atelierul său (c. 1375)

Dr. Ciprian Firea, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca
Ochiul connoisseur”-ului vs./& ochiul camerei: investigații științifice și de istoria artei asupra polipticului de la Șmig

Drd. Andrei Țârlescu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu
Manuscrisul Graecus 5 de la Veneția: „Istoria lui Alexandru Macedon”

12.00–12.15: Pauză de cafea

Orele 12.15–13.45
Moderator: Iuliana Damian

Dr. Constantin I. Ciobanu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Criza imaginii ortodoxe de la mijlocul secolului al XVI-lea și picturile murale de la mănăstirile Sucevița și Dragomirna

Dr. Elisabeta Negrău, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Din nou despre pictorii bisericii fostei Mănăstiri Bucovăț

Dr. Ana Dobjanschi, cercetător independent
Un fragment din vechea pictură murală de la Biserica Episcopală de la Curtea de Argeș identificat într-o colecție particulară

13.45–14.15: Pauză de prânz

Orele 14.15–15.45
Moderator: Dana Jenei

Dr. Vlad Bedros, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
„Cu giulgiu curat și cu miresme...”: notă despre iconografia Punerii în mormânt în pictura din Moldova (sec. 15-16)

Conf. univ. dr. Cristina Bogdan, Facultatea de Litere, Universitatea București
Vai, vai, moarte, cine poate scăpa de tine? Sf. Sisoe lamentându-se în fața mormântului lui Alexandru cel Mare – avatarurile unui motiv iconografic în teritoriile românești (sec. XVI-XVIII)

Drd. Laurenţiu Ion Bozgă, restaurator
Iconografia funerară a gropniţei Mănăstirii Humor în raport cu imnografia liturgică

15.45–16.00: Pauză de cafea

Orele 16.00–18.00
Moderator: Vlad Bedros

Dr. Maria Venera Rădulescu, cercetător independent
Programul iconografic al unei sobe de la sfârșitul secolului al 16-lea, descoperită în cercetările arheologice de la Orașul de Floci, jud. Ialomiţa

Dr. Georgiana Zaharia, restaurator
Specificul picturii murale de la Biserica Sf. Nicolae din Rădăuți. Detalii iconografice și tehnice descoperite cu ocazia restaurării picturii

Dr. Horia Moldovan, prorector al Universităţii de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București
Mănăstirea Trei Ierarhi: Reconstituiri

Drd. Emanuela Cernea, Muzeul Național de Artă al României, Dr. Monica Dejan, Muzeul Bucovinei
O broderie necunoscută, descoperită în săpăturile arheologice de la Mirăuți (Colecția Muzeului Bucovinei)

18.00–18.30: Concluziile primei zile

Joi, 5 decembrie

Orele 10.00–11.30
Moderator: arhimandrit Policarp Chiţulescu

Monahia dr. Atanasia Văetiși
Câteva date despre o icoană dăruită Mănăstirii Stavropoleos la 1731: Roadele Pătimirii lui Iisus, sursele și circulația temei

Drd. Cristina Cojocaru, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Ipoteza originii venețiene a sculpturii în lemn post-brâncovenești

Dr. Carmen Tănăsoiu, Muzeul Național de Artă al României
Mărcile argintarului Sebastian Han

11.30–11.45: Pauză de cafea

Orele 11.45–13.45
Moderator: Emanuela Cernea

Sorin Iftimi, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași
Câteva broderii cu blazoane din colecția Muzeului Naţional de Artă al României

Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, Universitatea Națională „G. Enescu” din Iași
Revenirea tematicii escatologice în Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Arhim. dr. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod
Școala de pictură de la Mănăstirea Antim

Drd. Iuliana Damian, Muzeul Național de Artă al României
Expozițiile de artă veche românească de la Lyon și Paris din cadrul Sezonului România-Franța 2019. Din culisele organizării

13.45–14.15: Concluzii finale

 

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013