SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Date noi în cercetarea artei medievale
și premoderne din România,

ediţia a XVII-a

Bucureşti, 28-29 aprilie 2022

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române
Compartimentul „Arte vizuale şi arhitectură – perioada medievală”

Muzeul Național de Artă al României
Secția de Artă Veche Românească

Locație: Muzeul Național de Artă al României, Calea Victoriei nr. 49-53, Sufrageria Palatului Regal. Accesul este permis numai pe bază de invitație.
Sesiunea de comunicări poate fi urmărită integral online, pe platforma ZOOM. ID-ul sesiunii: 957 1725 7645; parolă: 434506.

PROGRAM 

 

Joi, 28 aprilie

10.00-10.30: Deschiderea lucrărilor

Călin-Alexiu Stegerean, directorul general al Muzeului Naţional de Artă al României
Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române
Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”

10.30-11.30
Moderator: Tereza Sinigalia

Arhim. Policarp Chițulescu, Biblioteca Sf. Sinod
Un pictor uitat: George Russu (1880-1977)

Mihai-Sorin Rădulescu, Facultatea de Istorie a Universității din București
Despre genealogia lui Remus Niculescu

Constantin Ciobanu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Aportul lui Pavel Chihaia în investigarea artei Occidentului medieval (la Centenarul eminentului cercetător)

11.30-11.45: Pauză de cafea

11.45-13.25
Moderator: Constantin Ciobanu

Maria Voica Puşcaşu, cercetător onorific, Institutul Național al Patrimoniului
Comentarii și observații privind rezultatele cercetărilor efectuate de arheologul Vlad Zirra în anul 1963 la Mănăstirea Dragomirna

Eugen Nicolae, Lilia Dergaciova, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române
Decorul pseudo-cufic în Țările Române (sec. XIV-XVI)

Monica Dejan, Muzeul Naţional al Bucovinei – Suceava
Câteva consideraţii cu privire la vestimentaţia copiilor în Evul Mediu pe baza descoperirilor de la Suceava şi Horodniceni (jud. Suceava)

Tereza Sinigalia, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
În jurul unui tablou votiv. O ipoteză

Vlad Bedros, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
„Cel Vechi de Zile” în iconografia moldovenească (sec. XV-XVI): implicații triadologice

13.25-14.25: Pauză de prânz

14.25-16.05
Moderator: Vlad Bedros

Vladimir Agrigoroaei, Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Université de Poitiers
Artă, limbă și literatură. Problema începuturilor culturii române în Hațeg și în Apuseni

Dragoș Năstăsoiu, Institutul de Istoria Artei al Academiei Slovace de Ştiinţe, Bratislava
„…statulu monastirei din Colţiu, si adumbraţiunea fostei ei infrumseţieri”. Biserica medievală din Colţ-Suseni în mărturii scrise şi vizuale (a doua jumătate a sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea)

Mihnea Alexandru Mihail, Universitatea de Arte București
Legenda Margaretei din Antiohia în picturile murale din Transilvania

Dana Jenei, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române
Imagini istorice pictate într-o casă din Sibiu

Ana Dumitran, Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia – Museikon
Ipoteze de lucru în legătură cu câteva icoane din Transilvania și Maramureș

16.05-16.20: Pauză de cafea

16.20-17.40
Moderator: Cristina Cojocaru

Ginel Lazăr, Muzeul Național de Istorie a României
Moștenirea școlilor de cultură slavă din Balcani în spațiul românesc: începuturile și manifestările centrelor mănăstirești de caligrafie și miniatură din Ţările Române extracarpatice. Studiu de caz: manuscrisele slavone din patrimoniul MNIR

Oana Popescu, Biblioteca Academiei Române
Icoane ale Sfântului Nicodim de la Tismana în documente de patrimoniu din secolele XVII-XVIII

Monahia Atanasia Văetiși, Mănăstirea Stavropoleos
O icoană a Imnului Acatist de la Mănăstirea Cernica și iconografia sa inedită

Carmen Tănăsoiu, Muzeul Naţional de Artă al României
Portretul regal în România, un act de legitimitate

17.40-18.00: Concluziile primei zile

Vineri, 29 aprilie 

Album
(foto: S. Chițu, A. Stroe)

10.00-11.20
Moderator: Dana Jenei

Cristina Cojocaru, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
O nouă propunere de datare a icoanelor împărătești de la Mănăstirea Plătărești

Mihai-Cristian Amăriuței, Ovidiu Olar, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iași, Institutul de Istorie „N. Iorga” București / Institutul de Studii Habsburgice și Balcanice Viena
„Tron strălucit și înalt, numai pentru domnul Nicolae Mavrogheni”. Un encomion pe pânză din colecțiile Muzeului Naţional de Artă al României

Gabriela Vasiliu, Muzeul Naţional de Artă al României
Efemerul zugrav Ioan Nicolau „ot Moskoviada” – secvențe biografice și context profesional la sfârșitul veacului al XVIII-lea

Ana Dobjanschi, cercetător onorific, Muzeul Național de Artă al României
Identificarea zugravului picturii iconostasului bisericii Dascălu – Creaţa, comuna Vereştii de Jos, judeţul Ilfov

11.20-11.50: Pauză de cafea

11.50-13.10
Moderator: Iuliana Dumitrașcu

Horia Moldovan, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ioan Mincu” Bucureşti
Patronajul arhitectural al lui Neagoe Basarab

Minodora Cârciumaru, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
Biserica „Sfântul Gheorghe” din Târgoviște, o ctitorie a lui Neagoe Basarab. Între enigme istorice și interpretări arheologice

Lucreţia Pătrăşcanu, Muzeul Naţional de Artă al României
Câteva observații legate de pietrele de mormânt din vremea lui Neagoe Basarab

Emanuela Cernea, Muzeul Naţional de Artă al României
Pisaniile de la Curtea de Argeş, o pagină aproape uitată din „opera” lui Neagoe Basarab şi a istoriei artei româneşti

13.10-14.10: Pauză de prânz

14.1015.30
Moderator: Emanuela Cernea

Jannic Durand, Muzeul Luvru
Le portrait du voïévode de Valachie Vlad Vintilă au Mont Athos. Note sur deux dessins du peintre Dominique Papety au musée du Louvre

Marian Coman, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
Punerea în scenă a puterii domnești. Soborul de Bobotează (Țara Românească, sec. XVI)

Iuliana Dumitraşcu, Muzeul Naţional de Artă al României
Noi informații despre o ferecătură de tip casetă din epoca lui Neagoe Basarab

15.30-15.45: Pauză de cafea

15.45–17.05
Moderator: Alice Isabella Sullivan

Ovidiu Cristea, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
Neagoe Basarab: schiță de portret

Laura Mesina, Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii
Dramaturgia (auto)portretului la Neagoe Basarab. Învățăturile – reflexie sau conversie a puterii?

Elisabeta Negrău, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Prototipuri pierdute de icoane din epoca lui Neagoe Basarab

Alice Isabella Sullivan, Tufts University – Massachusetts
Neagoe Basarab prin portrete și donații

17.05-17.30: Concluzii finale

 

 

 

Ecouri în presă

Laura Mesina
Neagoe Basarab, un principe constructor, în vremuri de război
Observator cultural, nr. 1107, 4 mai 2022

Sesiunea este considerată ca fiind cea mai importantă în plan național, pentru că aduce laolaltă cercetători din institute ale Academiei, universități și muzee din mai multe centre urbane românești, recent, și din mediul internațional. Programul a oferit în prima zi cartografierea pe regiuni a intereselor de cercetare actuale din istoria artei medievale și premoderne românești, cu o continuare în a doua zi dimineață, după care a propus un amplu grupaj tematic dedicat artei din timpul lui Neagoe Basarab, omagiat la 500 de ani de la moarte.

Citiți mai mult...

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013