300 de ani de românire (1713-2013)
Simpozionul internaţional de muzicologie bizantină, ediţia a II-a

Bucureşti, 12 decembrie 2013 

Ediţia din acest an celebrează 300 de ani de la scrierea primului manuscris cu notaţie muzicală de cântări bisericeşti în limba română, alcătuit de ieromonahul Filothei sin Agăi Jipei de la Mitropolia Bucureştiului. Codicele marchează un moment important în cadrul lungului proces de înlocuire a limbilor greacă şi slavonă de către limba română în bisericile din ţara noastră. Totodată, simpozionul se doreşte un omagiu adresat arhidiaconului Sebastian Barbu-Bucur – profesor la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi fondatorul secţiei de Muzică religioasă – cel care a cercetat şi publicat manuscrisul ieromonahului Filothei şi a adus în prim-planul dezbaterii muzicologice problema „românirii”, adică a adaptării cântărilor bizantine la limba română.

Organizatori: Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti şi Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Locaţie: sediul UNMB, str. Ştirbei Vodă nr. 33

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR 

09.00 – 09.30 
Deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului

09.30 – 13.30
Sesiune de comunicări 

(Sala 98 bis, Şcoala doctorală)

13.30 – 13.50 
Lansare de carte

Arhid. Sebastian Barbu-Bucur:
Tezaur muzical românesc de tradi
ția bizantină (1713–2013). Volum aniversar. 300 de ani de românire a cântărilor sacre de tradiția bizantină
Invitat: muzicolog Viorel Cosma 

(Sala 98 bis, Şcoala doctorală)

14.00 – 15.30
Concert 

Interpretează formația de muzică bizantină Psalmodia a Universității Naționale de Muzică din București. Dirijori: arhid. lect. univ. dr. Gabriel Constantin Oprea și conf. univ. dr. Nicolae Gheorghiță. 
Invitat: Grupul Nectarie Protopsaltul. Dirijor: lect. univ. dr. Sabin Preda.

(Sala „George Enescu”) 

COMUNICĂRI 

OZANA ALEXANDRESCU
Ioan Kampazournas în Ţara Românească 

Arhid. SEBASTIAN BARBU-BUCUR
Un anastasimatar necunoscut scris de Ian
uarie Monahul

Monah FILOTHEU BĂLAN
Câteva exegeze în notaţie hrisantică ale Ieromonahului Macarie din „Psaltichia” Ieromonahului Filothei

ELENA CHIRCEV
Psaltichia rumănească” şi două semnături: Filothei Jipa şi Sebastian Barbu-Bucur

GRIGORE CONSTANTINESCU
Componistica românească – sec. XX–XXI. O privire artistică muzicală creatoare asupra bizantinismului

VIOREL COSMA
Constantin Erbiceanu, un precursor valoros al bizantinologiei noastre muzicale, dar nedreptăţit de istorie

IRINA ZAMFIRA DĂNILĂ
Ponderea cântărilor în limba română în manuscrisele psaltice din Arhivele Naţionale din Iaşi

Pr. ALEXANDRU-MARIUS DUMITRESCU
Cântările Învierii, de la Filothei sinAgăi Jipei la Anastasimatarul uniformizat – repere

NICOLAE GHEORGHIŢĂ
Muzicile Prin
țului: muzică, ceremonii și reprezentări ale puterii princiare la curțile Valahiei și Moldovei (secolul XVII – primele decenii ale secolului al XIX-lea). Partea I

Pr. VASILE GRĂJDIAN
Ipostaze ale românirii în cântarea bisericească de tradiţie bizantină din Transilvania. Troparul Învierii – glas I

Ierom. MIHAIL HARBUZARU
Manuscrisele psaltice de la mănăstirea Sinaia în contextul românirii muzicii bisericeşti

Pr. ION ISĂROIU
Filothei sin Agăi Jipei, 300 de ani de la prima „Psaltichie rumănească” (1713–2013­) şi procesul de „românire” a cântărilor bisericeşti

IANE KODJABASHIJA
Romanian Church Singing on the Territory of Macedonia

Arhid. ADRIAN-CRISTIAN MAZILIŢA
Cratimele în lumina manuscrisului grecesc nr. 9 de la Arhivele Naţionale din Drobeta Turnu Severin

COSTIN MOISIL
Un veac de singurătate. Românirea cântărilor în vechea notaţie

Pr. NICU MOLDOVEANU
De la prima carte de psaltichie românească (1713) la „Dicţionarul de muzică bisericească românească” (2013)

GABRIELA OCNEANU
Importanţa studiilor arhid. Sebastian Barbu-Bucur asupra „Psaltichiei rumăneşti” a lui Filothei sin Agăi Jipei 

JAAKKO OLKINUORA
Problems and Possibilities of Adapting Byzantine Music into Finnish

Arhid. GABRIEL CONSTANTIN OPREA
Grupul Stavropoleos la 20 de ani de la înfiinţare

JOHN PLEMMENOS
Music as a Marker of Liminality in 18th-Century Balkans: Re-Evaluating Phanariot Musical Activity in the Romanian Principalities

Diacon CODRUŢ-DUMITRU SCURTU
Aspecte privind paternitatea cântărilor mitropolitului Iosif Naniescu

CONSTANTIN SECARĂ
Particularităţi stilistice în procesul de românire la Filothei sin Agăi Jipei. Studiu de caz: Canonul Floriilor

Pr. VASILE STANCIU
Aspecte ale românirii cântărilor bisericeşti în colecţii transilvănene din secolele XIX-XXI

DANIEL SUCEAVA
Ptolemeu, Filotei Sinaitul şi Filothei fiul agăi Jipa

Diac. RĂZVAN-CONSTANTIN ȘTEFAN
Tradi
ție și continuitate în interpretarea melosului bizantin românesc

VASILE VASILE
Activitatea lui Anton Pann de exighisire şi de românire a cântărilor bisericeşti 

Comunicările sunt publicate în volumul 300 de ani de românire (1713–2013), apărut la Editura Glissando a UNMB. Editori: Nicolae Gheorghiță, Costin Moisil, Daniel Suceava.   

Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013