SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Pădurea spânzuraţilor - oglindă a Marelui Război: 
50 de ani de la premieră, 100 de ani de la subiect

26-27 octombrie 2015
Biblioteca Academiei Române - Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu
Calea Victoriei 125, sector 1, Bucureşti   

 

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la premiera filmului Pădurea spânzuraţilor al lui Liviu Ciulei şi a comemorării Primului Război Mondial, Institutul de Istoria Artei G. Oprescu” al Academiei Române, în parteneriat cu Uniunea Cineaştilor din România și Arhiva Națională de Filme, organizează luni 26 și marți 27 octombrie 2015 Sesiunea de comunicări ştiinţifice Pădurea spânzuraţilor  oglindă a Marelui Război: 50 de ani de la premieră, 100 de ani de la subiect.

Cu același prilej, în Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române va fi deschisă o expoziţie care va omagia capodopera marelui cineast Liviu Ciulei. 

Coordonator: Dr. Marian Țuțui  

PROGRAM 

Luni 26 octombrie 2015 

10.00-10.30
Cuvânt de deschidere:
Dr. Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei
Prof. univ. Laurențiu Damian, președintele Uniuni Cineaștilor din România

Partea I
Moderator: 
Prof. univ. Laurenţiu Damian

10.30
Dr. Ana-Maria Plămădeală (Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei): 
Filmul arhetipal Pădurea spânzuraţilorˮ la intersecţia expresionismului şi neoromantismului

10.45
Lect. univ. Corneliu Medvedov (Universitatea „Hyperion” Bucureşti):
O capodoperă în zece adevăruri mai puţin ştiute

11.00
Dr. Marian Ţuţui (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”):
Două oglinzi ale Primului Război Mondial: „Pădurea spânzuraţilorˮ şi Hoţul de piersiciˮ

11.15-12.00
Vernisajul expoziţiei Pădurea spânzuraţilor – oglindă a Marelui Război 

Pauză de cafea 

Partea a II-a
Moderator: Prof. univ. Ana- Maria Plămădeală

12.00
Dr. Elena Dulgheru:
Unitatea națională și solidaritatea – paradigme vizibile ale filmului Pădurea spânzuraţilorˮ, paradigme subterane ale sfârșitului epocii Gheorghiu-Dej – începutului epocii Ceaușescu?

12.15
Dr. Alin Ciupală (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”):
Transilvania și Basarabia între mentalul colectiv românesc și decizia politică (1866-1918)

12.30
Drd. Horia Vladimir Şerbănescu (Muzeul Militar Naţional al României):
Românii din armata austro-ungară în vremea Războiului cel Mare, 1914-1918

12.45
Prof. univ. Mihaela Grancea (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu):
Filmul „Pădurea spânzuraţilorˮ, o creație culturală născută în contextul confruntăriilor de opțiuni politice, istoriografice și culturale de la mijlocul anilor `60

13.00. Discuţii 

Marți 27 octombrie 2015   

Partea I
Moderator: Dr. Daniela Buşă

10.00 
Prof. univ. Dominique Nasta (Université Libre de Bruxelles):
Pădurea spânzuraţilorˮ şi maturizarea modernistă a cinematografului românesc

10.15
Prof. univ. Manuela Cernat (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”):
Primul Război Mondial în filmul românesc

10.30
Dr. Raluca Tomi (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”):
Experiența frontului românesc oglindită în relatările de călătorie și creațiile artistice ale unor militari francezi

10.45
Dr. Adrian-Silvan Ionescu (Institutul de Istoria Artei „G.Oprescu”):
Divertisment la vreme de război: spectacole cinematografice în Bucureștii ocupați (1916-1918)

11.00
Col. (r.) Viorel Domenico:
Anul 1926 – primul scenariu pentru un film Pădurea spânzurațilorˮ

11.15-12.00
Pauză de cafea  

Partea a II-a
Moderator: Prof. univ. Dominique Nasta

12.00
Dr. Daniela Buşă (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”):
Viaţa cotidiană în Bucureşti în anii neutralităţii

12.15
Mihai Fulger:
De la Liviu Rebreanu la Titus Popovici și Liviu Ciulei, via Glauco Pellegrini

12.30
Bujor T. Rîpeanu:
Pădurea spânzurațilorˮ  – varianta misterioasă şi antecedentele unei întâmplări ciudate”

12.45
P
rof. univ. Angelo Mitchievici (Universitatea „Ovidius” din Constanța):
Mitteleuropa – o perspectivă cinematografică: de la Liviu Rebreanu la Titus Popovici și Liviu Ciulei

13.00
Dr. Dinu- Ioan Nicula:
Filmul Pădurea spânzurațilorˮ  – placă turnantă a unor destine actoriceşti

13.15
Rodica Vulcănescu:
Românii în Primul Război Mondial - o lecţie de profund patriotism 

13.30. Discuţii  

 

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013