• Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" București (IIAGO) – instituție coordonatoare a proiectului
  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)
  • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă (UBB)
  • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca (INCDTIM)
  • Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române Cluj-Napoca (IAIA)

Start-up workshop pentru proiectul

Elaborarea de metodologii complexe privind atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul național

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0812 / 53PCCDI (acronim:IDArt)

Academia Română
București, 21-22 mai 2018

Proiectul propune dezvoltarea unei metode multi-criteriale de autentificare şi atribuire a picturilor (murale, pe suport de lemn sau pe pânză) din perioadele medievală şi premodernă din patrimoniul național. Metoda propusă este una semi-automată si se bazeaza pe o platformă (IDART) de tip „decision-support system” dezvoltată ȋn cadrul proiectului si construită ȋn jurul conceptului de „convergent approach to truth”. Pentru mai multe detalii, a se vedea pagina web a proiectului.

PROGRAM

Luni, 21 mai 2018

14.00: Deschiderea lucrărilor
Cuvinte de salut: Dr. Marian Lupașcu – Secretarul Secției de Arte, Arhitectură și Audio-Vizual a Academiei Române; Prof. dr. Adrian-Silvan Ionescu (IIAGO - directorul Proiectului complex); Conf. dr. ing. Călin Neamțu (UTCN – Responsabil P1 și directorul Proiectului component 3); Prof. dr. Constantin Măruțoiu (UBB – Responsabil P2 și directorul Proiectului component 2); Dr. Ioan Bratu (INCDTIM – Responsabil P3); Acad. Marius Porumb (IAIA - Responsabil P4); Dr. Dana Jenei (IIAGO – director Proiect component 1); Dr. Ciprian Firea (IAIA – Secretar Proiect complex)

14.15
Conf. dr. ing. Călin Neamțu (UTCN); Ciprian Firea (IAIA): Prezentarea generală a Proiectului Complex "Elaborarea de metodololgii complexe privind atribuirea și
autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul național"

15.00
Conf. dr. ing. Călin Neamțu (UTCN); Dr. Vasile Tompa (UTCN): Prezentarea unor instrumente de lucru: Site-ul Proiectului; Google Drive dedicat etc.

15.30
Dr. Ciprian Firea (IAIA): Analiza morelliană și de istoria artei în autentificarea și expertiza operelor de artă

16.00:
Dr. Vasile Tompa (UTCN), Rareș Ghinea (UTCN): Procesarea de imagini în autentificarea operelor de artă. Stadiu actual

16.30 
Discuții privitoare la managementul proiectului

17.30: Concluzii

Marți, 22 mai 2018

10.00-13.00
Prezentări și discuții:

Dr. Ciprian Firea (IAIA); Dr. Dana Jenei (IIAGO):
Prezentare P1: "Pictori, opere, atribuiri. Protocoale pentru stabilirea paternității picturilor medievale și premoderne din România"

Prof. dr. Constantin Măruțoiu (UBB); Dr. Ioan Bratu (INCDTIM):
Prezentare P2: "Investigarea materialelor constituente ale unor picturi religioase (mobile și imobile) din patrimoniul național"

Conf. dr. ing. Călin Neamțu (UTCN), Dr. Zsolt Buna (UTCN): Prezentare P3: "Metodologii multicriteriale pentru autentificarea și stabilirea paternității picturilor medievale și premoderne”

13.00-13.30
Concluzii

Participanți:
Prof. dr. Adrian-Silvan Ionescu – IIAGO
Acad. Marius Porumb – IAIA
Prof. dr. Constantin Măruțoiu – UBB
Dr. Ioan Bratu – INCDTIM
Conf. dr. Ing. Călin Neamțu – UTCN
Dr. Dana Jenei – IIAGO
Ec. Simona Marcu – IIAGO
Dr. Constantin Ciobanu - IIAGO
Dr. Irina Kacso – INCDTIM
Dr. Ciprian Firea – IAIA
Dr. Tompa Vasile – UTCN
Dr. Zsolt Buna - UTCN
Rareș Ghinea – UTCN
Dr. Elisabeta Negrău – IIAGO
Dr. Marian Lupașcu – AR

Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013