CONFERINȚA NAȚIONALĂ

70 de ani de la fondarea Institutului de Istoria Artei
„G. Oprescu” al Academiei Române

 
București, 21-22 octombrie 2019
LOCAȚII:

Ziua 1: Aula Academiei Române, Calea Victoriei 125
Ziua a 2-a: Institutul de Istoria Artei, 
Calea Victoriei, 196

În 2019, Institutul de Istoria Artei ,,G. Oprescu” al Academiei Române celebrează două importante evenimente: 70 de ani de la fondare şi 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a fondatorului său, acad. G. Oprescu.         

Înființat printr-un decret din 30 decembrie 1948, dar începându-şi de facto organizarea şi funcționarea din 1949, odată cu celelalte institute de cercetare ale Academiei Române, pe bazele nucleului constituit inițial de prof. G. Oprescu  în cadrul Universității București în 1941, Institutul de Istoria Artei  a contribuit de-a  lungul timpului, prin cercetările științifice întreprinse de membrii săi, la structurarea și îmbogățirea domeniului istoriei artei în România.         

Conferința își propune să lanseze dezbateri și noi perspective asupra evoluției istoriei artei românești și a cercetării științifice în context cultural, politic și instituțional. Evenimentul intenționează, de asemenea, să analizeze personalitatea și opera istoricului de artă G. Oprescu (1881-1969), a cărui activitate a influențat fundamental primele două decenii de funcționare ale Institutului și căruia i se datorează câteva dintre lucrările fundamentale elaborate în acea perioadă.             

Coordonator: dr. Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei. 

Persoane de contact: 
Drd. Virginia Barbu (virginia.barbu@gmail.com);
Drd. Ioana Apostol (ioana.alexandra.apostol@gmail.com).

 

PROGRAM

Luni, 21 octombrie
10.00-10.30
Deschiderea conferinţei

RĂZVAN THEODORESCU, Vicepreşedinte al Academiei Române, Preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual
ADRIAN-SILVAN IONESCU, Directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”

Sesiunea 1
Moderator: dr. ADRIAN-SILVAN IONESCU

10.30-10.45
MIHAI SORIN RĂDULESCU, Considerații despre genealogia lui George Oprescu
10.45-11.00
ADINA NANU, Întâlnirile mele cu prof. G. Oprescu
11.00‒11.15
IRINA ANDREESCU-TREADGOLD, Academicianul Oprescu. o zi din viața sa publică în mai 1968
11.15-11.30
IOANA VLASIU, George Oprescu, critic de artă. Între hedonism și politică culturală
11.30-11.45
VLAD ȚOCA, George Oprescu și Coriolan Petranu, doi istorici de artă remarcabili ai României interbelice

11.45-12.00
Pauză

 

Sesiunea 2
Moderator: dr. IULIA MESEA

12.00-12.15
LILIANA ALEXANDRESCU, „Jocul păpuşilor” în holul Institutului de Istoria Artei. spaţiul dramatic ca spaţiu aleatoriu. Între proiect şi memorie
12.15‒12.30
RUXANDRA DEMETRESCU, Stil și periodizare în istoriografia artei moderne românești. Contribuția lui Ion Frunzetti
12.30-12.45
RUXANDRA DREPTU, „Andrei Pintilie cu ochiul în ureche”

12.45-14.00
Pauză de prânz

 

Sesiunea 3
Moderator: prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU

14.00-14.15
CĂTĂLINA MACOVEI, Importanţa donaţiei G. Oprescu pentru colecţiile româneşti. Câteva desene reevaluate
14.15-14.30
STELUŢA BOROGHINĂ, George Oprescu și Ion Cantacuzino – doi „connoisseuri” ai gravurii în lemn japoneze
14.30-14.45
RALUCA TOMI, Nicolae Iorga și învățământul artistic românesc
14.45‒15.00
EMILIA CERNĂIANU, Debutul criticii de artă în România

15.00-15.15
Pauză

 

Sesiunea 4
Moderator: dr. RUXANDRA DREPTU

15.15-15.30
DANIELA DÂMBOIU, Istoricul de artă Viktor Roth și rolul său în formarea „Colecției de orfevrărie/Tezaur” a Muzeului Național Brukenthal
15.30-15.45
IULIA MESEA, Julius Bielz (1884-1958)
15.45-16.00
ADRIAN-SILVAN IONESCU, Arta și artiștii secolului al XIX-lea în viziunea istoricilor artei secolului XX
16.00-16.15
ROXANA MODREANU, Influențe ale ideologiei comuniste în istoriografia de artă dintre 1948 și 1964

16.15-16.45
Sesiune Q & A

 

Marţi, 22 octombrie
Sesiunea 1
Moderator: dr. MARIAN ŢUŢUI

10.00-10.15
CRISTIAN VASILE, Institutul de Istoria Artei ca parte a sistemului de cercetare ştiinţifică umanistă în timpul regimului Gheorghiu-Dej
10.15-10.30
CRISTINA COJOCARU, Mărturii despre cercetătorii sectorului de arta feudală al Institutului de Istoria Artei în arhiva CNSAS
10.30-10.45
IOANA APOSTOL, Poliţia politică şi istoricii de artă. Cazul Teodorei Voinescu
10.45-11.00
RAMONA CARAMELEA, Perspective asupra cercetării de artă populară. Institutul de Istoria Artei în anii '50
11.00-11.15
ALEXANDRA CRĂCIUN, George Oprescu şi Ion Frunzetti. Lecturi ale lui Michelangelo ca „uomo universale”

11.15-11.30
Pauză

 

Sesiunea 2
Moderator: dr. CRISTIAN VASILE

11.30-11.45
DANA JENEI, Medalion Vasile Drăguţ (1928-1987)
11.45-12.00
CONSTANTIN I. CIOBANU, Pavel Chihaia – cercetător al artei medievale
12.00-12.15
VIRGINIA BARBU, De la monografia Karl Storck la catalogul operelor lui Brâncuși – anii de formare ai lui Barbu Brezianu
12.15-12.30. IOZEFINA POSTĂVARU, „Bisericile cetăţi ale saşilor din Ardeal” de George Oprescu – o Declarație de Valoare Universală Excepțională vizionară

12.30-13.30
Pauză de prânz

 

Sesiunea 3
Moderator: dr. CONSTANTIN CIOBANU

13.30-13.45
ADRIAN GUŢĂ, Vasile Drăguţ despre arta românească modernă şi contemporană
13.45-14.00
VLAD BEDROS, Patrimonializarea moștenirii culturale post-bizantine. Polemici metodologice și cristalizări legislative pe parcursul secolului al XIX-lea
14.00-14.15
OZANA ALEXANDRESCU, Contribuţii în domeniul muzicii de tradiţie bizantină
14.15-14.30
EDUARD ANDREI, Fața nevăzută a pictorului Marin Gherasim, cercetător la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
14.30-14.45
CORINA TEACĂ, O privire asupra modernismului românesc în textele Ameliei Pavel
14.45-15.00
MARIAN ȚUȚUI, Institutul de Istoria Artei, inițiator al studiului științific asupra filmului românesc și contribuția lui I.I. Cantacuzino

15.00-15.30
Sesiune Q&A

 

Închiderea conferinţei şi cocktail

GALERIE FOTO ZIUA 1

GALERIE FOTO ZIUA a 2-a

SPONSOR:

Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013