Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ al Academiei Române

Asociația Internațională a Criticilor de Teatru România (AICT.RO)

 Simpozionul 

TEATRUL ROMÂNESC
30 de ani de libertate

Marți, 15 octombrie 2019
Aula Bibliotecii Academiei Române
Calea Victoriei 125 

La finele anului 2019 se împlinesc trei decenii de când societatea românească și-a redobândit libertatea. Este un reper temporal important și pentru teatru, asupra căruia climatul socio-politic exercită un impact profund. Arta teatrală a avut la dispoziție un interval generos pentru a ieși din canoanele creației controlate specifice regimurilor totalitare și pentru a se reconecta la tendințele lumii libere. La scară istorică, treizeci de sezoane nu constituie decât o secvență, dar în viața artiștilor echivalează adesea cu o întreagă carieră. Iar dacă în societatea românească lucrurile nu s-au schimbat tot timpul în direcția și în ritmul pe care mulți le-am fi dorit, e demn de investigat ce s-a petrecut în teatru în această perioadă, fiindcă teatrul este o oglindă a societății, dar și o reflecție asupra ei. Iată de ce o cercetare de etapă este mai mult decât necesară pentru interogarea analitică a istoriei noastre recente.


Simpozionul Teatrul românesc – 30 de ani de libertate este organizat de Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” în parteneriat cu Asociația Internațională a Criticilor de Teatru – România (AICT.RO).  

Coordonatori:
Oltița Cîntec, AICT.RO;
Daniela Gheorghe, IIA „G. Oprescu”.

 

PROGRAM

Partea I
10.00-12.00

OLTIȚA CÎNTEC
Critic de teatru, președintă AICT.RO
Noi practici creative în teatrul românesc al ultimilor 30 de ani

OANA CRISTEA GRIGORESCU
Critic de teatru și redactor la Radio România București, redacția Teatrul Național Radiofonic 
Teatrul radiofonic românesc, un viitor fără granițe

MIRELLA PATUREAU
Cercetător asociat, Thalim/Arias, CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Paris
Alexandra Badea, un teatru fără frontiere și cîteva drumuri dus/întors

LUCIAN SINIGAGLIA
Cercetător științific, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Sensurile libertății în teatrul românesc postdecembrist

12.00-12.30 – Pauză de cafea

Partea a II-a
12.30-15.30

DANIELA ȘILINDEAN
Filolog și critic de teatru, secretar-general AICT.RO
Publicul de cerneală

CRISTINA RUSIECKI
Critic de teatru, vicepreședintă AICT.RO
De la Ah! și Oh! la minimalism sau cum au forțat independenții noua estetică a teatrului românesc

DANIELA GHEORGHE
Cercetător științific, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”
Teme universale și teme punctuale în teatrul românesc din ultimele trei decenii

DISCUȚII

Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013