Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ
al Academiei Române

Asociația Internațională a Criticilor de Teatru
România (AICT.RO)

 Simpozionul 

Teatrul românesc postdecembrist: contribuția regizorilor întorși din exil 

Marți, 18 octombrie 2016
Aula Bibliotecii Academiei Române
Calea Victoriei 125 
 
 

O cercetare a evoluției teatrului românesc postdecembrist nu poate ocoli aportul regizorilor întorși din exil, fie că acesta s-a manifestat prin crearea de spectacole, prin conducerea unor instituții sau prin organizarea de workshopuri și conferințe. În anii '90, dar și mai târziu, în climatul tulbure al unei tranziții prelungite, când arta scenică era silită să-și reinventeze mijloacele și să-și recucerească publicul, iar restructurarea instituțiilor teatrale prilejuia controverse aprinse, directorii de scenă reveniți în țară (temporar sau definitiv) au oferit nu o dată un necesar punct de echilibru sau soluții novatoare.

Acest capitol distinct din istoria recentă a teatrului românesc constituie tema simpozionului organizat de Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, în parteneriat cu Asociația Internațională a Criticilor de Teatru – România (AICT.RO). Obiectivul nostru este să punem bazele unei analize sistematice a impactului exercitat după 1989 de activitatea unor regizori ca Liviu Ciulei, Andrei Șerban, Vlad Mugur, Lucian Giurchescu, Alexandru Colpacci, Iulian Vișa, Radu Penciulescu, David Esrig, Adrian Lupu, Petre Bokor, Radu Dinulescu ș.a. asupra practicilor scenice, asupra formării unor tineri actori, asupra conturării unor noi preferințe în rândul publicului. În acest sens, mărturiile criticilor, ale cercetătorilor și ale altor oameni de breaslă care au cunoscut îndeaproape viața teatrală a epocii sunt deosebit de prețioase. Comunicările vor fi publicate în revista Studii şi cercetări de istoria artei. Teatru, muzică, cinematografie.

 
 

PROGRAM

10.00-12.00

Prof. univ. dr. ALIN CIUPALĂ (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”)
Cuvânt de deschidere

Prof. univ. dr. MIRUNA RUNCAN (Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea Babeş‑Bolyai, Cluj)
Teatre vechi, regizori reîntorși, actori noi: trei proceduri de selecție în frământatul 1990

Lect. univ. dr. CRISTINA MODREANU (Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Universitatea din București)
Fiii rătăcitori: întoarcerea lui Andrei Șerban și Alexander Hausvater pe scena românească

Dr. CRENGUȚA MANEA (realizator programe, Radio România – Redacția Teatru)
Carnavalul măștilor în teatrul lui Vlad Mugur

Dr. LUCIAN SINIGAGLIA (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”)
Liniști și neliniști în teatrul postdecembrist

12.00-12.30 – Pauză de cafea

12.30-14.30

ROXANA CROITORU (consultant artistic, Teatrul Național Cluj)
Vlad Mugur şi „teatrul mare”

Lect. univ. dr. GELU BADEA (Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea Babeş‑Bolyai, Cluj)
Macbeth: spectacolul ca oglindă

Dr. OLTIȚA CÎNTEC (profesor asociat, Universitatea de Arte „George Enescuˮ, Iași)
Impactul pe termen lung al revenirii regizorilor români din exil: instituțional; ca estetică a spectacolului; ca poetică actoricească

Dr. DANIELA GHEORGHE (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”)
Liviu Ciulei sau creația teatrală canonică


Moderatori: Oltița Cîntec și Daniela Gheorghe

 
 
 
 
 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013