Sesiunea națională de comunicări științifice

Theodor Aman și epoca sa

Bucureşti, 6-7 octombrie 2011 

În 2011 s-au împlinit 180 de ani de la naşterea şi 120 de ani de la moartea pictorului Theodor Aman, personalitate de primă mărime a artelor româneşti, membru postmortem al Academiei Române.
Pentru a omagia memoria acestui mare şi complex plastician, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” a organizat Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice Theodor Aman şi epoca sa. Sesiunea a avut ca obiectiv evidenţierea aportului lui Aman la închegarea mişcării artistice instituţionale, la încurajarea confraţilor, la diversificarea genurilor plastice şi plasarea activităţii sale în context naţional şi universal.
Comunicările au fost prezentate în Aula Academiei Române şi la sediul Institutului.
În cadrul manifestării, a fost vernisată expoziția Theodor Aman, desinator (Sala Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Române, 6 octombrie 2011). Pe 7 octombrie, participanții au depus coroane de flori la mormântul Maestrului Aman, aflat în Cimitirul Şerban Vodă.
Coordonator: Adrian-Silvan Ionescu

PROGRAM

6 octombrie 2011  

Partea întâi (Aula Academiei Române) 

Partea a doua (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”). Moderator: Prof. dr. Paul Rezeanu 

Lucrările au fost deschise de Acad. Marius Sala, Vicepreşedinte al Academiei Române, şi Acad. Mihnea Gheorghiu, Preşedintele Secţiei Arte, Arhitectură, Audiovizual. 

Prof. univ. dr. Mihai Sorin Rădulescu (Universitatea Bucureşti): Despre genealogia Anei Aman 

Prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu (Universitatea Naţională de Arte Bucureşti): Theodor Aman – o biografie semnificativă, între mit şi statutul artistului

Dr. Bogdan Popa (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”): Valahia tinereţii lui Theodor Aman în impresii culturale ale călătorilor străini (1831-1856)

Dr. Daniela Buşă (Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”): Bucureştii mijlocului de veac XIX. Aspecte de urbanizare surprinse în literatura de călătorie 

Dr. Ruxanda Beldiman (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”):Despre un portret al Principelui Carol I, din colecţiile Castelului Peleş 

Cătălina Macovei (Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române): Theodor Aman – desinator 

Corina Teacă (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”): Intimismul în grafica lui Ion Georgescu

Dr. Ruxandra Dreptu (Universitatea Spiru Haret, Bucureşti): Theodor Aman, pictorul povestitor  

Corina Cimpoieşu (Complexul Naţional Muzeal „Moldova”, Iaşi):Dosarul succesiunii pictorului Gheorghe Panaiteanu Bardasare 

Dr. Iulia Mesea (Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu): Contemporanii lui Theodor Aman. Theodor Glatz la Sibiu – mijlocul şi a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Virginia Barbu (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”): Autoportretul în grafica românească din secolul al XIX-lea 

Drd. Adriana Dumitran (Biblioteca Naţională a României): (Auto)Portretele fotografice ale lui Theodor Aman 

Iolanda Berzuc (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”): Aman, Alecsandri şi Millo – deschizători de drumuri în arta românească a secolului al XIX-lea 

 

Dr. Mihaela Varga (Editura Maiko, Bucureşti): Theodor Aman pe piaţa de artă din ultimele două decenii 

Galerie foto, ziua 1 (desfăşurarea lucrărilor în Aula Academiei Române; vernisajul expoziţiei Theodor Aman, desinator la BAR; comunicări şi discuţii la sediul IIA) 

Fotografii: Sorin Chițu 

 PROGRAM

7 octombrie 2011 

Partea întâi (Aula Academiei Române)
Moderator: Dr. 
Daniela Buşă 

Partea a doua (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”)
Moderator: Prof. dr. Tudor Stavilă 

Florin Rogneanu (Muzeul de Artă Craiova): Theodor Aman întemeietorul 

Dr. Marian Constantin (Muzeul Municipiului Bucureşti): Renaştere în spirit,  neo-renaştere în stil 

Dr. Călin Demetrescu (Paris): Theodor Aman sau decorul „mis en scène 

Dr. Rodica Antonescu (Muzeul Municipiului Bucureşti): O scrisorică” de Th. Aman şi Consideraţii privind restaurarea tapetului original din Casa Aman 

Prof. univ. dr. Paul Rezeanu (Craiova): Familia Racoviţă în pictura lui Theodor Aman 

Madelena Stăncioiu (Muzeul Municipiului Bucureşti): Conservarea operelor de pictură ale artistului Theodor Aman, din patrimoniul Muzeul Municipiului Bucureşti – Secţia de artă 

Dr. Maria Ordeanu (Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu): Carl Dörschlag (1832-1917) şi arta modernă în Transilvania 

Raluca Bratu (Muzeul Judeţean de Artă Prahova Ion Ionescu-Quintus”): Lucrări „inedite“ atribuite lui Theodor Aman din colecţia Muzeului Judeţean de Artă Prahova  „Ion Ionescu-Quintus" 

Boros Judit (Magyar Nemzeti Galéria, Budapesta): Pictori maghiari la Paris în a doua jumătate a secolului al XIX -lea 

Emilia Enache: Distrugerea unei capodopere (Autoportret din tinereţe al lui Theodor Aman) 

Dr. Daniela Gheorghe (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”): Scene ale vieţii contemporane în teatrul şi în pictura din epoca lui Theodor Aman 

Dr. Adrian-Silvan Ionescu  (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”): Eforturile Anei Aman pentru perpetuarea memoriei Maestrului 

Prof. dr. Tudor Stavilă (Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău): Şcoala de Belle Arte din Chişinău. Fondatori şi susţinători 

Galerie foto, ziua 2 (desfăşurarea lucrărilor în Aula Academiei Române; depunerea unei coroane de flori la mormântul lui Theodor Aman; comunicări şi discuţii la sediul IIA)

 

PARTENERI MEDIA

SPONSORI 

 

Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013