ACADEMIA ROMÂNĂ
Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”

 Conferința națională

70/60: Două reviste academice, două aniversări istorice
Studii și Cercetări de Istoria ArteiRevue Roumaine d'Histoire de lʼArt

Bucureşti, 20 iunie 2024

APEL LA COMUNICĂRI

Anul 2024 aduce două mari aniversări ale publicațiilor de marcă ale Institutului de Istoria Artei ,,G. Oprescu”: 70 de ani de la fondarea revistei Studii și Cercetări de Istoria Artei (pentru colaboratori și cunoscători identificată prin abrevierea SCIA) și 60 de ani de la aceea a periodicului în limbi străine Revue Roumaine d'Histoire de l'Art (RRHA).
Importantele organe de presă ale institutului – înființat în decembrie 1948 sub direcția acad. G. Oprescu – au fost inițiate și coordonate de proteicul părinte al cercetării instituționalizate a istoriei artei. El le-a gândit în primul rând ca platforme de promovare a studiilor cercetătorilor de sub conducerea sa, dar le-a lăsat deschise oricărui cercetător independent care putea produce un studiu valoros sau o notă cu tematică inedită.
Apărând pentru întâia oară în 1954, SCIA a fost în primii ani un periodic trimestrial, dar cu apariție bianuală, în care își găseau locul potrivit studiile de arhitectură și artă plastică modernă și contemporană, de artă populară, de teatru și muzică. De asemenea, revista primea și studii de la cercetători străini, publicându-le în limba de circulație aleasă de autor.
Anul 1964 a fost definitoriu pentru modificarea structurii revistei prin separarea în două periodice gemene, unul dedicat plasticii și arhitecturii, iar celălalt artelor spectacolului (teatru, muzică și cinematografie). Tot atunci se decide fondarea unei reviste în limbi străine, Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, gândită a fi consacrată artei europene și amplasării în context continental și universal a creativității artistice locale. După șase ani, și acest periodic se separă tematic, dublându-se în seria Beaux-Arts și seria Théâtre, Musique, Cinéma. Cea dintâi serie a avut o apariție neîntreruptă până astăzi, în vreme ce a doua serie, a artelor spectacolului, a dispărut în 1997. La fel, revista SCIA. Artă plastică, devenită anuar, și a întrerupt apariția în 1997 din considerente financiare, dar a renăscut din propria cenușă, ca un phoenix, în 2011, preluând formatul și eleganta, sobra copertă albastru închis a primelor numere.

În paginile acestor periodice au apărut studii fundamentale semnate de nume de referință pentru istoriografia de specialitate românească: G. Oprescu, Ion Frunzetti, Remus Niculescu, Theodor Enescu, Radu Bogdan, Amelia Pavel, Mircea Popescu, Barbu Brezianu, Mihai Ispir, Andrei Pintilie, Marius Tătaru, Gheorghe Vida – la artă plastică modernă; Teodora Voinescu, Corina Nicolescu, Cornelia Pillat, Emil Lăzărescu, Ștefan Balș, Vasile Drăguț, Ioana Cristache-Panait, Ana Maria Musicescu, Mihai Gramatopol, Pavel Chihaia, Dumitru Năstase, Alexandru Paleologu, Sorin Ullea, Suzana Heitel, Răzvan Theodorescu – la artă medievală; Paul Petrescu, Paul Stahl, Florea Bobu Florescu, Gheorghe Focșa, Nicolae Dunăre, Roswith Capesius, Tancred Bănățeanu, Boris Zderciuc – la artă populară; Simion Alterescu, Anca Costa-Foru, Letiția Gîtză, Lelia Nădejde, Margareta Andreescu, Ana Maria Popescu, Olga Flegont, Ion Cazaban, Mihai Florea, Claudia Dimiu, Medeea Ionescu – la teatru; N. Missir, Stela Sava, Elena Zottoviceanu, Gheorghe Firca, Daniel Suceava – la muzică; Ion Cantacuzino, Manuela Cernat, Bujor Râpeanu, Olteea Vasilescu la film.

Pentru a celebra această dublă aniversare și a onora memoria autorilor din perioada de pionierat, făuritorii limbajului de specialitate și deschizătorii de drum ai traiectelor pe care se desfășoară cercetarea istoriei artei în contemporaneitate, Institutul de Istoria Artei ,,G. Oprescu” organizează pe 20 iunie 2024 conferința națională 70/60: Două reviste academice, două aniversări istorice. Studii și Cercetări de Istoria ArteiRevue Roumaine d'Histoire de lʼArt. Spațiul de desfășurare va fi anunțat ulterior.

Cunoscându-vă preocupările și rezultatele muncii de cercetare, vă invităm să participați la această manifestare academică de largă respirație. Dăm mai jos câteva sugestii asupra temelor de interes pentru această manifestare, dar suntem deschiși la orice altă propunere ce s-ar dovedi interesantă și inspirată:

  • personalități ale istoriei artei care au publicat în paginile revistelor aniversate;

  • temele agreate de redacție și metodele de acceptare a materialelor propuse;

  •  mărturii ale cercetătorilor și colaboratorilor de altădată și de azi; 

  • istoria artei românești în context european si universal;

  • cât este de cunoscută istoria artei românești peste hotare și care este contribuția revistelor aniversate la promovarea artei naționale;

  • revistele aniversate în peisajul periodicelor din domeniile umaniste publicate sub egida Academiei Române;

  • interferențe între istorie și istoria artei: artele în slujba istoriei, istoria ca subiect pentru arte;

  • impoziții politice și metode de evitare a cenzurii comuniste;

  • noi orientări în istoriografia de specialitate.

Vă rugăm să trimiteți titlul și rezumatul comunicării (300-500 cuvinte) și un scurt CV (150-200 cuvinte), în română și engleză, până la data de 15 martie 2024, la adresa istartro@yahoo.com.

Prezentarea comunicării trebuie să se încadreze într-un interval de 15 minute.

Contribuțiile dumneavoastră vor vedea lumina tiparului într-un număr special al revistei SCIA.AP pe anul în curs. De aceea, este de preferat ca lucrarea să se afle într-o formă definitivă în momentul prezentării, spre a putea fi preluată de comitetul de redacție al revistei.

Așteptăm cu impaciență înscrierea dumneavoastră la conferința națională 70/60: Două reviste academice, două aniversări istorice. Studii și Cercetări de Istoria ArteiRevue Roumaine d'Histoire de I'Art.

Dr. Adrian-Silvan IONESCU
Directorul Institutului de Istoria Artei


 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013