home   |   past events   |   wednesday meetings   |   books 2010-2016   |   contact   | 

                    

Conferința internațională

 Retorici ale războiului în artă (1917-2017)

București, 5-6 octombrie 2017

APEL LA COMUNICĂRI

Institutul de Istoria Artei „G. Oprescuˮ vă invită să participați la conferința internațională Retorici ale războiului în arte. 1917-2017, care va avea loc pe 5 și 6 octombrie 2017 în Aula Magna a Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125). 

Conferința se va focaliza asupra unor seturi diverse de imagini ale războiului în artă, radiografiate în evoluția lor, de la modernism la discursul contemporan. 

În Primul Război Mondial, România – cu o armată reorganizată după principii militare moderne sub supravegherea Misiunii Militare Franceze – ia parte la campania din vara anului 1917, repurtând victorii asupra Puterilor Centrale în bătăliile de la Mărășești, Mărăști și Oituz. Din 27 august până în 27 noiembrie 2016, România are statutul de țară beligerantă. Reprezentările vizuale ale războiului alcătuiesc iconografia complexă a unei istorii conflictuale, atât înăuntrul cât și în afara României. Propaganda vizuală a modelat realitățile sociale și politice, influențând totodată mentalitatea oamenilor; granița dintre adevăr și ficțiune, dintre eroism și traumă este adesea foarte subțire.  

Având ca punct de reper reflectările în artă ale primei conflagrații mondiale, conferința nu se va limita la acestea, ci – într-o paradigmă mai largă – va cuprinde cercetări asupra retoricilor războiului ca parte integrantă a civilizației umane din ultimii 100 de ani. Sunt binevenite contribuțiile care se înscriu într-o tematică vastă, incluzând: 

  • comanditarii artistului de război;
  • retorica pro-război și imaginea propagandistică;
  • cultul eroului și războiul ca traumă;
  • discursurile etnocentrice/ mijloace și criterii utilizate în discriminarea de război/ discriminarea multiplă (rasială, etnică, de gen, de vârstă etc.); 
  • războiul și moda;
  • războiul și migrația. 

Așteptăm propunerile dv. până la data de 15 aprilie 2017

Propunerile trebuie să conțină titlul comunicării, un scurt rezumat, precum și un profil concis al autorului. Vă rugăm să le trimiteți pe adresa de e-mail a Institutului de Istoria Artei (istartro@yahoo.com), precum și coordonatorilor conferinței:
Dr. OLIVIA NIȚIȘ:  nitis.olivia@gmail.com
Dr. ADRIAN-SILVAN IONESCU:  adriansilvan@hotmail.com

Fiecărei comunicări îi sunt alocate maximum 20 de minute.
Limbile oficiale ale conferinței sunt româna și engleza. 

Vă rugăm să rețineți că instituția noastră nu poate acoperi cheltuielile de deplasare ale participanților. D I R E C T O R,
Dr. Adrian-Silvan Ionescu

Be notified of
page updates
it's private
powered by
ChangeDetection
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2013